TR-møde BUF-folkeskoler

Til tillidsrepræsentanten /
suppleanten
1. marts 2017
TR-udsendelse nr. 44: 16/17
TR-møde BUF-folkeskoler
Som følge af vedtægtsændringen i 2015 afholdes der ikke længere et ordinært tillidsrepræsentantmøde, men der arrangeres møder for de forskellige tillidsrepræsentantområder. Dette møde er derfor specielt for tillidsrepræsentanterne i BUF.
Øvrige tillidsrepræsentanter vil blive inviteret til andre møder.
Tillidsrepræsentanterne i BUF-folkeskoler indkaldes herved jf. årsplanen til møde:
torsdag 6. april 2017
kl. 8.30 15.30 i
Scandic Sydhavnen
Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
www.scandichotels.dk
Den foreløbige dagsorden:
08.30 – 09.00 Kaffe/te og rundstykker
09.00 – 15.30
Møde afbrudt af frokost kl. 12.00 – 13.00
Den foreløbige dagsorden indeholder følgende punkter:
 Formandens orientering
o Herunder bl.a. kommunalvalg17, trivselsmålingen, målstyret undervisning, arbejdsmiljørapporten
 Opsamling på arbejdstid fra TR-tema i november 2016 med bl.a. opmærksomhedspunkter om arbejdstid/skoleårets tilrettelæggelse
 Øvrig opsamling fra TR-tema i november
 OK 18 ved repræsentant fra DLF´s Hovedstyrelse
 Udsigterne for budgettet i BUF 2018 ved direktør Steen Kildesgård
 Velfærdsalliancen
 Ytringsfrihed ved advokat Helle Hjorth Bentz, FTF
Endelig dagsorden udleveres på mødet.
Tilmelding/afbud skal senest 10. marts sendes pr. mail til Dorthe på [email protected]
Husk, at sende mail om jeres deltagelse eller afbud.
Med venlig hilsen
Jan Trojaborg
/
Ivan Jespersen