Oqaluuserisassat

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Saqqaa
Kommunalbestyrelsip
2. Ileqquusumik aappassaaneerluni
ataatsimiinneq
Oqaluuserisassat
Marlunngorneq 7. marsii 2017 nal. 12.30
Ilaasortat
Asii Chemnitz Narup (IA)
Malene Lynge (IA)
Ado Holm (IA)
Charlotte Ludvigsen (IA)
Storm Ludvigsen (IA)
Uju Petersen (IA)
Pipaluk Lynge (IA)
Charlotte Pike (IA)
Poul Hansen (D)
Justus Hansen (D)
Peter Davidsen (S)
Ane Egede Mathæussen (S)
Ingvar Motzfeldt (S)
Nikolaj Heinrich (S)
Per Berthelsen (S)
Tim Serritzlev (S)
Vittus Maaru Mikaelsen (S)
Anni K. Rasmussen (S)
Steen Lynge (A)
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 2
Oqaluuserisassat
1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat............................................................................................. 3
2. Nalunaarutit ................................................................................................................................ 3
02A Borgmesterimit nalunaarutit ..................................................................................................... 3
02B Ataatsimiititanit ataavartunit nalunaarutit.................................................................................. 3
3. Ilisimatitsissutit ............................................................................................................................ 4
03A Allakkat Digitaliusut pillugit inatsisissatut siunnersuummut tunngasumik tusarniaaneq ............ 4
03B Ukiumut atuarfiusumut 2015/2016 pitsaassutsimut nalunaarusiaq ........................................... 9
03C Atuarfeqarneq pillugu politikkip atuutilersinneqarnissaanut periusissatut pilersaarutaagallartoq
..................................................................................................................................................... 12
03D Utoqqaat pillugit immikkoortumut pilersaarut - Immikkoortut pingajuat (atuutilersitsineq) ....... 17
03E Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut siunnersuut 3A6-1, Qasigiannguit, Nuuk .............. 19
03F Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 20B5-1, Paamiuni Inuussutissarsiuteqarfik
Umiarsualivillu ............................................................................................................................... 22
4. Aalajanngiiffigisassat................................................................................................................. 25
04A Piginnittuunermut Periaasissap atuutilersinneqarnera ........................................................... 25
04B Innarluutilinnut politikki 2017-2027 ......................................................................................... 29
04C Nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarut ............................................................................ 33
04D Kommunimut pilersaarut 2028 ............................................................................................... 40
04E Kommuneqarfik Sermersuumi Kommunalbestyrelsimi qinikkatut sulinermi, qinikkatullu
pitsaasumik attaveqaqatigiittarnissamik ataatsimoortumik malittarisassaliortoqarnissaanik
siunnersuut ................................................................................................................................... 44
04F Piorsaavimmi sullitat nalilersuiffigineqarnissaat ...................................................................... 47
5. Immikkoortut matoqqasut .......................................................................................................... 49
05A Nunaminertat inuussutissarsiuteqarfiusut .............................................................................. 49
05B Umiarsualivik ......................................................................................................................... 50
6. Taasariaqartut allat ................................................................................................................... 51
7. Imaqarniliap akuerineqarnera.................................................................................................... 51
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 3
1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
2. Nalunaarutit
02A Borgmesterimit nalunaarutit
02B Ataatsimiititanit ataavartunit nalunaarutit
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 4
3. Ilisimatitsissutit
03A Allakkat Digitaliusut pillugit inatsisissatut
siunnersuummut tunngasumik tusarniaaneq
Ilisimatitsissut
J.nr: 02.02.09
Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Kiffartuussivik - pisortaq Lars Møller-Sørensen / LMS
Tamanut Kiffartuussivik - pisortaq Marie Fleischer / MFLE
Suliassamik eqikkaaneq
Kommuneqarfik Sermersooq 2016-imi decembarip ulluisa 23-anni Digitaliseeriinermut
Aqutsisoqarfimmit allakkat Digitaliusut pillugit inatsisissatut siunnersuummut tunngasumik
tusarniaanermut atortunik tigusaqarpoq, akissuteqarnissamut 2017-imi januaarip ulluisa 26-annut
killeqartinneqartumik.
Kommuneqarfik Sermersuup tusarniummut atortut atuareerpai aammalu Digitaliseeriinermut
Aqutsisoqarfimmut allaffissornikkut tusarniaanermut akissuteqaateqareerluni, kingusinnerusukkut
politikkikkut eqqartuinermi allannguuteqartoqarsinnaanera sillimaffigeqquneqarluni.
Inatsisissatut siunnersuutip tamatumap siunertaraa, digitaliusumik allagarseriaatsip NemPostip
atorneqarnerani oqartussaqarfinnut inatsisitigut sinaakkutissanik aalajangersaanissaq,
taamaammallu pisortaqarfiit oqartussat siunissami attaveqaqatigineri digitaliusumik
ingerlanneqarnissaa siunertarineqarluni.
Inatsisissatut siunnersuut ima oqaasertaqartinneqarpoq, matumani Kalaallit Nunaanni innuttaasut
kikkulluunniillu tamarmik pinngitsooratik digitaliusumik allagarsiaqarnikkut aaqqiinermut
NemPostimut ilanngunneqassasut. Naalakkersuisut ilanngunneqartussaanngitsut pillugit
nalunaarusiornikkut qanimut malittarisasioreerpassuk NemPostimut ilanngunneqarneq aatsaat
pissasoq oqaatigineqassaaq.
Suliaq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap ataatsimiinnerani 27. februaari 2017-imi
oqaluuserineqarpoq, Ataatsimiititallu ilisimatitsissut tusaatissatut tiguaa, taamaattoq kissaatigalugu,
aningaaserivimmi E-boksip atorneqarnera Aningaasaqarnermut Ataatsimiititamit ilisimaneqartoq
politikkikkut tusarniaassummut akissuteqaammut ilanngunneqassasoq. Taamaattumik tamanna
innuttaasut Digitalikkut Allakkisarfinnik assigiinngitsunik marlunnik atuisariaqalernerannik
kinguneqarsinnaammat tamanna pissusissamisuunngitsutut isigineqarpoq.
Inassuteqaat
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap Kommunalbestyrelsimut inassuteqaatigaa:
- ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqassasoq
Suliassamik saqqummiussineq
Kommuneqarfik Sermersooq 2016-imi decembarip 23-ianni Digitaliseeriinermut Aqutsisoqarfimmit
allakkat Digitaliusut pillugit Inatsisartut inatsisissatut siunnersuummut tusarniaassummik
tigusaqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 5
Tusarniaanermut killissarititap inissisimaffia peqqutaalluni, tusarniaanerup killissaata 2017-imi
januaarip 26-anni qaangiutinnginnerani tusarniaanermut atortut politikkikkut
oqaluuserineqarnissaannut saqqummiinissaq periarfissaasimanngilaq.
Taamaammat allaffeqarfiup aalajangersimavaa, tusarniaanermut atortut ingerlatsiviit iluanni
tusarniaanertalimmik nassiunneqassasut, tamannalu tunuliaqutaralugu allaffissornikkut
tusarniaanermut akissuteqaammik suliaqartoqassasoq, taannalu 2017-imi januaarip 26-anni
Digitaliseeriinermut Aqutsisoqarfimmut nassiunneqarpoq.
Digitaliseeriinermut Aqutsisoqarfik nalunaarfigineqarnikuuvoq, Kommuneqarfik Sermersuup
allaffissornikkut tusarniaanermut akissuteqaammik akisariaqarsimasoq, matumani tusarniaanermut
atortunik kingusinnerusukkut politikkikkut eqqartuinermi allannguuteqartoqarsinnaanera
sillimaffigeqquneqassasoq.
Inatsisissatut siunnersuut Inatsisartunit akuerineqassappat, nammineq kajumissuseq
naapertorlugu aaqqiinermut toqqaanissaq pineqassaaq aammalu pinngitsoorani NemPostimut
ilanngunneqarnissaq, aatsaat Naalakkersuisut kikkut uunga inatsimmut
ilanngunneqassannginnersut malittarisassiorlutik nalunaarusioreerpata aatsaat pinngitsoorani
atuuttussanngortinneqarsinnaalluni.
Taamaammat inatsisissatut siunnersuut inatsisitigut sinaakkutaanissaa pineqarpoq, matumani
ilannguttariaqannginnermut inaarutaasumik malittarisassiortoqaqqaartinnagu sunniutissai
nalileruminaassallutik.
Allakkat Digitaliusut pillugit inatsisissami ilanngunneqannginnissamut piumasaqaatinut aaqqiineq
nalunaarusiornikkut aalajangersarneqarnissat, najukkami ineriartornerup aammalu innutaasut
qarasaasiatigut piginnaasaat malitsigalugit ilanngunneqannginnissamut aalajangersaanerit
ajornannginnerusumik aaqqiissuteqarfigineqarsinnaapput.
Tusarniaanermut atortuni nassiunneqarsimasuni atuarneqarsinnaavoq, Kalaallit Nunaanni
innutaasut 45 %-iinnai kisimik NemID-qartut, tamannalu annertuumik unammillernartoqarpoq,
tassami Ilaatigut NemPostimik atuinissamut NemID-qarnissaq piumasaqaataammat.
Taamaammat Kommuneqarfik Sermersuup NemID-p ilisimasaqarfigineqalernerunissaanut
aammalu Nem Postimut ilannguttoqarnissaanut nammineq soqutigisarivaa suliniutinik
aallartitsinissani.
Innutaasut aammalu kikkulluunniit amerlanerpaat digitaliusumik NemPostikkut allagarsisalerpata,
pisortanut aningaasaqarniarnikkut annertuumik sipaarutaassaaq, aammalu pitsaanerusumik
innuttaasunik kiffartuussinerussalluni, pissutigalugu sumi najugaqaraluaraanniluunniit kommunip
aalajangiineri sekundialuit qaangiukkaangata tamanut apuussorsinnaanngussammata.
NemPosti akeqanngitsumik e-mailitupajaaq aaqqissutaavoq, Namminersorlutik Oqartussanit
neqeroorutigineqartoq, Kalaallit Nunaanni oqartussanut tamanut isumannaatsumik digitaliusumik
attaveqaataasoq. E-mailikkikkut systemit paarlattuannik e-mailit tamarmik
paasiuminaallisagaapput aammalu digitalimik atsiortoqartarluni, tamatumap kingunerisaanik
pisortat oqartussaassuseqartut innuttaasullu kikkulluunniit akornanni paasissutissanik
mianernartunik nassiussisoqariaannaasinnaassaaq.
Inatsisissatut siunnersuut pisortat nassiussisut digitalimik allagarsisalernissamut NemPost Offentlig
Digital Postip atornissaannut inatsisitigut tunngavissiinissamut qulakkeerissaaq. Taamaattorli
aamma innuttaasut inatsisitigullu immikkoortut, digitalimik allagarsiineq aqqutigalugu
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 6
nalunaarutissanik uppernarsaatinillu oqartussamut nassiussisut, nassiussaasa apuussimaneri
qulakkeerneqarniassammata.
Inatsisissatut siunnersuut malittarisassamut § 15, nr. 2-mi ersarissumik aalajangersaanera
pitsaasuuvoq, nalunaarutit nassiussat apuussimasutut naatsorsuutigineqartarput, tigusisussamut
nalunaarut pissarsiarineqarsinnaagaangata allakkanik ingerlatsivikkut NemPostikkut. Maanna
tassunga aalajangeeqataasut oqaaseqaatini arlaliupput, pingaaruteqarporlu taamaattumik
pingaaruteqarluni digitalimik allagarsisalernissap pinngitsoorani atuutilernissaa sumiiffiit ilaat
qarasaasiakkut attaveqaatinik pisarialinnik peqalersinneqareerpata aatsaat pinissaa.
Inatsisitigut toqqammavissap ersarissup, kinaluunniit imaluunniit illuatungiliuttoq innuttaasup
allakkanik digitaliusunik atuarsinnaatitsinera ajunngitsuuvoq. Qulaani taaneqartut
periarfissaalereerput, pisinnaatitsissummut malittarisassaqarmat aamma inunnut paasissutissat
pillugit tunngavigisat nalunaarsorneqarnerat aporaatinnginnerat apeqqutaalluni.
Ingerlariaaseq qulaani allaqqasoq Danmarkimi digital postip atuutilerneranut assinguvoq,
matumani Allakkat Digitaliusut pillugit inatsit (Lov om offentlig digital post) 2012-imi Folketingimit
akuersissutigineqarnikuulluni, innuttaasut aammalu inatsisitigut pisussaatitaasut pisortanit
oqartussaasunit digitalimik allagarsisinnaalernerinik kinguneqarluni. Aallaqqaataani nammineq
kajumissutsimik aaqqiinerunikuuvoq, 2013-imi novembarip aallaqqaataani inatsisitigut
pisussaatitaasunut pinngitsoorani atugassiarineqarluni innutaasunullu 2014-imi novembarip
aallaqqaataani pinngitsoorani atugassianngorluni.
Aaqqiissutissatut siunnersuut – suliatigut naliliineq
Kommuneqarfik Sermersuup 2017-imi januaarip ulluisa 26-anni tusarniaanermut akissuteqaataa:
Uunga
Digitaliseeriinermut Aqutsisoqarfik
Postboks 1078
3900 Nuuk
[email protected]
Tusarniaanermut akissut Inatsisartut inatsisaat nr. xx af xx. xxxx 201x-imeersoq Pisortanit
Allakkat Digitaliusut pillugu
Kommuneqarfik Sermersuumit qujassutigineqarpoq ilitsersuut una pillugu tusarniaassutit
decembarip ulluisa 23-anni 2016 tiguneqartut pillugit tusarniaanermut akissuteqarnissamut
periarfissinneqarami.
Suliaq una politikkikkut suliarinissaanut akissuteqarfiginissaanullu piffissaq eqqarsaatigalugu
periarfissaasimanngilaq, taamaattumillu malugeqquneqarpoq allaffissornikkut
akissuteqarfigineqarmat.
Digitalinngorsaanermi inatsisitigut suliniutit akueraagut, inatsisissatullu siunnersuutip pinngitsoorani
digitalimik allagarsisalernissamut NemPostimut atuutilersitsisussaanermik aallaaveqarnera
ajunngitsutut isigalugu.
Pisortani oqartussaasut allakkatigut attaveqartarnerisa digitalinngortinneqarnerata kingunerissavaa
aningaasartuutissanik pisortat sipaaruteqarnissaat (suliffimmi suliaqartarnerni, allakkat
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 7
nassiunnerinut akit allatigullu), pisortanit aalajangiussat tammaaneqartannginnissaat aamma
innuttaasunik sullissineq pitsaanerusoq kommunip aalajangiussaanik piffissaq sivikinnerusoq
atorlugu sumiikkaluaraanniluunniit apuussivigineqartarnisaq qularnaassallugu.
IInatsisissatut siunnersuut malittarisassamut § 15, nr. 2-mi ersarissumik aalajangersaanera
pitsaasuuvoq, nalunaarutit nassiussat apuussimasutut naatsorsuutigineqartarput, tigusisussamut
nalunaarut pissarsiarineqarsinnaagaangata allakkanik ingerlatsivikkut NemPostikkut. Maanna
tassunga aalajangeeqataasut oqaaseqaatini arlaliupput, pingaaruteqarporlu taamaattumik
pingaaruteqarluni digitalimik allagarsisalernissap pinngitsoorani atuutilernissaa sumiiffiit ilaat
qarasaasiakkut attaveqaatinik pisarialinnik peqalersinneqareerpata aatsaat pinissaa.
Maluginiarparput tunngaviusumik inatsit, pisortat digitalimik allagaannut pingaarnertut
malittarisassaannik aalajangiisuusoq pineqartoq, taamaammallu kommunip Digitalinngorsaasut
qanimut oqaloqatiginissaat qilanaaraat qaqugu digitalimik allakkat tamani atuutsinneqalernissaanut
nalunaarutissap suliarineqarneranut atatillugu malittarisassaqalersitsinissaa.
§ 17 tunngavigalugu pisortanit digitalimik allakkat atulersinneqarnerat nammineq
aalajangigassaassaaq, tamanut atuutilersinneqartutut nalunaarutigineqarnissaata tungaanut,
ajoraluartumillu Danmarkimi misilittakkat takutippaat innuttaasut amerlanerpaartaat aatsaat eBoksimi atuisunngortut tamanut atuuttussatut aaqqiisoqarnerata aatsaat kingorna.
Inatsisitigut toqqammavissap ersarissup, kinaluunniit imaluunniit illuatungiliuttoq innuttaasup
allakkanik digitaliusunik atuarsinnaatitsinera ajunngitsuuvoq. Qulaani taaneqartut
periarfissaalereerput, pisinnaatitsissummut malittarisassaqarmat aamma inunnut paasissutissat
pillugit tunngavigisat nalunaarsorneqarnerat aporaatinnginnerat apeqqutaalluni.
Inatsisissatut siunnersuutip eqqumaffiginngilai innuttaasup pisinnaatitaaffiiarneqarnissaanik soorlu
taassuma NemID-mut atortussaminik tigusaqarnissani suli utaqqinera pillugu, taamaattumik
eqqarsaatigeqqinneqartariaqarpoq ajornartorsiutip taassuma qanoq aaqqiivigineqarnissaanik.
§ 16-mi kukkuneqarpoq ” Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om af teknisk karakter”.
Innersuutigaarput Digitalinngorsaasut paasissutissiinissamik aallarneeqqullugit NemID-mik
NemPostimillu ilisimasaqarnerulersitsisussanik. Tassunga tunngavilersuutaavoq tusarniaanermi
Nunatsinni innuttaasut 45 %-iinnaat NemID-qarmata, tamannalu ajornartorsiutaavoq, ilaatigut
NemPostimik atuilernissamut NemID piumasaqaataammat.
Kingusinnerusukkut politikkikkut eqqartuinermi allannguuteqartoqarsinnaanera
sillimaffigeqquneqarpoq.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Lars Møller-Sørensen
Pisortaanerugallartoq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 8
Aningaasaqarnikkut sulisoqarnikkullu naliliinerit
Pisortani oqartussaasut allakkatigut attaveqartarnerisa digitalinngortinneqarnerata
kingunerissavaa, aningaasartuutissanik pisortat kommunip ilumini suleriaatsini, suliffimmi
suliaqartarnerni, uppernarsaasiortoqartarnissaanut piumasaqaateqarnerni allakkat nassiunnerinut
akinik sipaaruteqarnissaannik.
Tamatumunnga ilanngullugu kommunip pappiarartorneranut annertunerusumik
sipaaruteqartoqassaaq, matumani CO2mik atuineranut annikillisaataassaaq taamaasillunilu
annikinnerusumik avatangiisinut akornusiinnginnerussalluni.
Inatsisitigut tunngavissaq allakkallu tunngaviusumik uppernarsaatitallit
- Pisortanit Allakkat Digitaliusut pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx af xx. xxxx 201x-imeersoq
- L 242 isumaqatigiissutit allatigullu inatsisitigut iliuuseqarnerit pillugit, Kalaallit Nunaannut L
104 31/3 1995, N 65 p 95, L 250 12/7 1975 (§2) Kalaallit Nunaannut v A 350 14/7 1980, N
80 p 166-imut atuutilersinneqarnikut.
- Inunnik paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaanni
atuutilersinneqarnera pillugu peqqussut
Ingerlariaqqinnissaq
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaq imaluunniit Kommunalbestyrelsi tusarniaanermut atortunut
oqaaseqaateqassappata, taava oqaaseqaatit Namminersorlutik Oqartussanut
nassiunneqarumaarput.
Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmit oqaaseqaatit
Suliami matumani Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmut oqaaseqaatinik pissarsiniarnissaq
pisariaqanngitsoq Ingerlatsivimmit nalilerneqarpoq.
Ingerlatsivinnit allanit oqaaseqaatit
Soqanngilaq.
Innuttaasunik peqataatitsineq/attaveqaqatigiinneq
Oqaaseqaateqartoqanngilaq.
Siusinnerusukkut aalajangerneq
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap februaarip 27-anni 2017-imi ataatsimiinnerani aalajangerneq:
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap ilisimatitsissut tusaatissatut tiguaa, taamaattoq politikkikkut
tusarniaassummut akissutigineqassasoq anigaasaqarnermut ataatsimiititap maluginiarmagu
Bankit-nit atorneqartoq E-boks. Tamannalu kinguneqassasoq innuttaasunut periarfissanik
marlunnik atuisariaqarlersinnaaneranik tamannalu naleqqutinngitsoq.
Ilanngussat
1. Tusarniaanermi atortut
2. Inatsisissatut siunnersuummut oqaaseqaatit
3. Tusarniaanermut akissut
4. Inatsisissatut siunnersuut
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 9
03B Ukiumut atuarfiusumut 2015/2016 pitsaassutsimut
nalunaarusiaq
Ilisimatitsissut
J.nr.: 51.00.21.02
Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik - pisortaq Helene Broberg Berthelsen /
HEBE
Suliamik eqikkaaneq
Atuarfiit pitsaassutsimut nalunaarusiaat aamma ingerlatsiviit ataatsimut pitsaassutsimut
nalunaarusiaat, matumuuna Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititamut
paasissutissatut saqqummiunneqarput. Atuarfiit pitsaassutsimut nalunaarusiaat, Atuarfik pillugu
Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 3. december 2012-imeersoq § 49 tunngavigalugu atuarfiit ukioq
atuarfiusoq kingulleq nalunaarusiarisartagaannik imaqarput. Taassuma saniatigut ingerlatsivik
ataatsimut pitsaassutsimik nalunaarusiamik suliaqarsimavoq, atuarfiit pitsaassutsimut
nalunaarusiaat pingaarnersiorlugit eqikkakkamik imaqartumik.
Inatsimmi piumasaqaatitut aalajangiussat saniatigut, pitsaassutsimut nalunaarusiat ukiumut
tulliuttumut anguniakkanik imaqarput. Kiisalu anguniakkat pillugit qanoq anguneqarsinnaanerinut
iliuusissatut pilersaarut ilaatinneqarluni.
Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititap suliaq februaarip aallaqqaataanni
2017 oqaluuseraa inassuteqaatillu akuersissutigalugit oqaaseqaatigalugu, Ittoqqortoormiini
qanittukkut atuarfiup pisortaanik atorfinitsitsineq iluaqutigalugu, siunissami trinimut misilitsinnerit
piffissaq eqqorlugu tunniunneqartalernissaat qitiutinneqalissasoq.
Suliaq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap ataatsimiinnerani 27. februaari 2017-imi
oqaluuserineqarpoq, Ataatsimiititallu ilisimatitsissut tusaatissatut tiguaa.
Inassuteqaat
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap Kommunalbestyrelsimut inassuteqaatigaa:
- ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqassasoq
Suliassamik saqqummiussineq
Atuarfiit pitsaassutsimut nalunaarusiaat, Atuarfik pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 3. december
2012-imeersoq § 49 tunngavigalugu ukioq atuarfiusoq qaangiuttoq kingullermi trintest,
misilitsinnerit iliuusissatullu pilersaarutit allallu imarai. Taassuma saniatigut ingerlatsivik ataatsimut
pitsaassutsimik nalunaarusiamik suliaqarsimavoq, atuarfiit pitsaassutsimut nalunaarusiaat
pingaarnersiorlugit eqikkakkamik imaqartumik.
Pitsaassutsimut nalunaarusiat ukiut siuliinit ineriartorteqqinneqarnikuupput. Ukiumi qaangiuttumi
pitsaassutsimut nalunaarusiani maluginiarneqarsimapput, atuarfiit ingerlatsiviit ilaannut
nalunaarusiornermik saniatigut sammisassanik toqqartuipput, ukiumut atuarfiusussamut
tulliuttumut anguniagassatut. Anguniakkat ukiup tulliani pitsaassutsimik nalunaarusiornermi
nalilersorneqartussat.
Ukiut siuliini atuarfiusuni oqaluttuat nuannerluinnartut marluk tassaapput, soraarummeerluni
misilitsinnermi angusat aamma trintestit inerneri fagini assigiinngitsuni, ataaserli minillugu,
kommunimi angusat nunatsinni agguaqatigiissillugu angusaasartunit qaffasinnerummata.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 10
Ilutigitillugulu atuartut ilinnialerlutik ingerlaqqittartut suliffeqalersimasullu procentii ukioq atuarfiusoq
14/15 64 %-mit 73 %-mut qaffassimammat ukioq atuarfiusoq kingullermi.
Aaqqiissutissatut siunnersuut – suliatigut naliliineq
Naliliineq naapertorlugu atuartut 10. klassereerlutik ingerlariaqqittartut amerleriarnerannut
siunnersuinerup nukittorsarneqarnera patsisaavoq. Tamatuma saniatigut ukiuni atuarfiusimasuni
siuliini aqutsinikkut siuarsaaneq iliuuseqarfigineqartarsimavoq (aamma ukioq atuarfiusumi
matumani taamaaliortoqarpoq). Illoqarfiit atuarfiini atuarfiit pisortaat aqutsisutut siuarsarnissamut
pikkorissarnerni peqataasimapput. Naliliineq naapertorlugu, Kommuneqarfik Sermersuumi
atuarfinnik ingerlatsinissamut aqutsisunik pikkorissaaneq pitsaanerusunik
najoqqutassaqartitsilerpoq taamaalillunilu atuartunik atuartitsinissamut pitsaanerusunik
najoqqutassaqartitsilerluni.
Atuarfeqarneq pillugu politikki najoqqutaralugu ukiuni tulliuttuni sulinermi, ineriartornerup
aalajangiusimaneqaannassasoq nukittorsarnissaalu naatsorsuutaavoq.
Aningaasaqarnikkut sulisoqarnikkullu naliliinerit
Soqanngilaq.
Inatsisitigut tunngavissaq allakkallu tunngaviusumik uppernarsaatitallit
Atuarfik pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 3. december 2012-imeersoq § 49
Ingerlariaqqinnissaq
Soqanngilaq.
Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmit oqaaseqaatit
Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmit oqaaseqaatinik pissarsiniartoqanngilaq
Innuttaasunik peqataatitsineq/attaveqaqatigiinneq
Pitsaassutsimut nalunaarusiami atuarfinni siulersuisut elevrådillu ukiup atuarfiusimasup qanoq
inneranik sunillu suliaqarsimanerinik nassuiaanissamut periarfissinneqarput.
Pitsaassutsimut nalunaarusiat politikkikkut oqaluuserineqareerpata, attaveqaqatigiinnermut
immikkoortortaq suleqatigalugu tusagassiuutinut nalunaarusiortoqassaaq.
Siusinnerusukkut aalajangerneq
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap februaarip 27-anni 2017-imi ataatsimiinnerani aalajangerneq:
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap ilisimatitsissut tusaatissatut tiguaa.
Meeqqanut, lIaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititap aalajangernera pingasunngornermi 1.
februaari 2017imeersoq:
Meeqqanut, lIaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititap inassuteqaatit akuersissutigai.
Oqaaseqaatigalugu, Ittooqortormiini atuarfiup pisortaanik atorfinitsitseqqammertoqarmat,
alloriarfinni misilitsinnermik angusat piffissaalluartukkut tunniunneqartarnissaat
anguniarneqassasoq.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 11
Ilanngussat
1. Ataatsimut pitsaassuseq pillugu nalunaarusiaq DK - KAL
Ilanngussat 2-16 Boardpack aqqutigalugu elektroniskikkut tunniunneqarsinnaapput imaluunniit
borgmesterip allatseqarfianut saaffiginninnikkut anillatsitatut tunniunneqarsinnaalluni:
Ilanngussat 2-9 aamma 16 qallunaatuinnaq allaqqapput
Ilanngussaq 5 aamma 10-15 kalaallisuinnaq allaqqapput
2. Kval rapport AHL - DK
3. Kval rapport Arsuk - DK
4. Kval rapport ASK - DK
5. Kval rapport Tuiisaq – DK - KAL
6. Kval rapport Kang - DK
7. Kval rapport Nuussuup - DK
8. Kval rapport Tasiilaq - DK
9. Kval rapport USK - DK
10. Kval rapport Isertoq - KAL
11. Kval rapport Kapisillit - KAL
12. Kval rapport Kulusuk - KAL
13. Kval rapport Kummiit - KAL
14. Kval rapport Qeqartarsuatsiaat - KAL
15. Kval rapport Sermiligaaq - KAL
16. Kval rapport Tiilerilaaq - KAL
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 12
03C Atuarfeqarneq pillugu politikkip
atuutilersinneqarnissaanut periusissatut pilersaarutaagallartoq
Ilisimatitsissut
J.nr.: 51.00.20.02
Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik - pisortaq Helene Broberg Berthelsen /
HEBE
Suliassamik eqikkaaneq
Periusissatut pilersaarut tullinnguuttoq tassaavoq atuarfeqarneq pillugu politikkissap
piviusunngortinneqarnissaanut ingerlatsiviup periusissatut pilersaarutigigallagaa. Pilersaarusiami
atuarfeqarnermut tunngasuni politikkikkut takorluukkat naammassineqarnissaannut sulinitissat suut
aallartinneqassanersut allaaserineqarput. Pilersaarutit suliarineranni naammassineqarnissaannilu
ilinniartitsisut, aqutsisut, angajoqqaat, atuartut soqutigisallillu allat peqataatinneqarnissaat
qitiutinneqarpoq. Pilersaarutip imarai suliniutit maannakkorpiaq ineriartortinneqartut.
Suliniutinut tamanut suliniutip imarisaa, qaqugulu suliniutit atuutilersinneqarnisaat
allaaserineqarput.
Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititap suliaq februaarip aallaqqaataanni
2017 oqaluuseraa inassuteqaatillu akuersissutigalugit.
Suliaq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap ataatsimiinnerani 27. februaari 2017-imi
oqaluuserineqarpoq, Ataatsimiititallu ilisimatitsissut tusaatissatut tiguaa allannguutitalerlugu
meeqqerivimmit atuarfinnut ikaarsaarnerni suliniuteqartoqassasoq kiisalu 10. klassimi
naammassereernermi ilinnialeqqinnissamut suliniutinik qulakkeerinnittussanik
nassaassarsiortoqarluni.
Inassuteqaat
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap Kommunalbestyrelsimut inassuteqaatigaa:
- ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqassasoq
Suliassamik saqqummiussineq
Atuarfeqarnermut politikkip akuersissutigineqarneranut atatillugu Aningaasaqarnermut
Ataatsimiititap novembarip pingajuanni 2016imi ataatsimiinnerani aalajangerneqarpoq, Meeqqanut,
Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik atuarfeqarnermut politikkip
atuutilersinneqarnissaanut periusissatut pilersaarutaagallartumik 2017imi marsimi
Kommunalbestyrelsimut saqqummiussaqassasoq. Suliamik saqqummiussissummi matumani
periusissatut pilersaarut naatsumik saqqummiunneqarpoq, pilersaarut itisileqqinneqassappat,
tamakkiisumik periusissatut pilersaarut ilanngunneqartoq innersuussutigineqarpoq.
Periusissatut pilersaarutaagallartumi suliniutit maannakkut ineriartortinneqartut, atuarfeqarnermullu
politikkip piviusunngortinneqarnissaanut tapertaasussat takussutissaliorneqarput.
Atuarfeqarnermut politikkimi atuarfeqarnerup ataatsimoortinneqarnissaanik anguniakkami
pingaaruteqarpoq erseqqissassallugu, ingerlatsiviup atuartut, ilinniartitsisut, atuarfinni aqutsisut
angajoqqaallu qanimut oqaloqatiginiarmagit, tamatumani atuarfeqarneq pillugu politikkissami
takorluukkani anguniagassanillu, meeqqat atuarfiinik nukittorsaaqqinnissamut suliniutissanik allanik
inerisaaqqittoqassanersoq paasiniarlugu. Qaammatit marlunniit-pingasukkaarlugit atuarfinni
aqutsisut ataatsimeeqatigineqartassapput.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 13
Ataatsimiinnerni taakkunani Ingerlatsiviup atuarfiillu ataatsimoorlutik atuarfeqarnermut politikkip
atuutilersinneqarnissaanut killiffissiuinerit, aammalu atuarfeqarnermut politikkissap
piviusunngortinneqarnissaanut isumassarsiat suliniutissallu nutaat suut ilanngunneqassanersut
eqqartorneqartassapput.
Ataatsimiinnerit akornanni atuarfiit ilinniartitsisunut, atuartunut angajoqqaanullu qanimut
oqaloqateqartassapput, atuarfeqarnermullu politikkissamik suliaqarnermi peqataatitsillutik.
Atuarfiit akornanni ataatsimiittarnerit saniatigut ingerlatsiviup atuarfinni siulersuisut
soqutigisaqartullu allat ataatsimeeqatigisassavai (assersuutigalugu najukkami peqatigiiffiit,
suliffeqarfiit assigisaallu), atuarfeqarnermut politikkip pivisunngortinneqarnissaanut
peqataatinneqarsinnaasut. CSR Greenland ataasimeeqatigineqareerpoq, kommunimilu atuarfinni
siulersuisut maaji 2017imi ataastimeeqatigineqarnissaat pilersaarutigineqarpoq.
Suliniutissat suliassallu makku maannakkorpiaq ineriartortinneqarput:
SULIASSAT/SULINIUTISSAT
Atuarfinnut pilersaarutit
NASSUIAATAA
Illoqarfinni atuarfiit tamarmik ingerlatsivik suleqatigalugu atuarfimmut
pilersaarusiornissaminnik akisussaaffeqassapput (aamma suliffeqarfimmut
pilersaarutitut ilisimaneqartumik). Atuarfimmut pilersaarut atuarfimmi
aqutsisunit ilinniartitsisut, atuartut sulisullu allat suleqatigalugit
suliarineqartassaaq.
Atuarfinnut pilersaarusiornerup siunertaraa, atuarfinni aqutsisut sulisut
peqatigalugit, siunissami namminneq atuarfimminni sunik
suliaqarusunnerlutik, atuarfinnilu ataasiakkaani atuarfeqarnermut
politikkissap piviusunngortinneqarnissaanut taakkununnga tunngasunik
pivisunngortitserusunnerlutik eqqartortassavaat. Tamatumani atuarfinni
tamani ingerlaavartitsilernissaq malinnaaffigiuminarnerulernissarlu
pilersinniarneqassaaq, soqutigisallit tamarmik (ilinniartitsisut, angajoqqaat
atuartullu) siunissami atuarfiup ineriartortinneqarnissaanut
peqataatinneqarnissaminnut periarfissinneqassallutik.
Atuarfinnut pilersaarusiornissamut assigiissakkamik najoqqutassaq
ingerlatsiviup suliarissavaa, taannalu atuarfiit aallaavigisassavaat.
Tamatumani anguniarneqarpoq atuarfinnut pilersaarutini assigiissakkamik
najoqqutassaqartitsinissaq. Kisianni aamma atuarfiit ataasiakkaat
ilanngussaqartarnissaannut periarfissaqassaaq.
Atuarfinnut pilersaarusiortarnissamik suliaqarneq novembarip qaammataani
2016imi aallartinneqarpoq, taamanikkut atuarfinni pisortat taakkulu
tullersortaat ataatsimoortillugit atuarfeqarnermut immikkoortortaq
peqatigalugu isumasioqatigiissinneqarmata. Februaarimi 2017imi
isumasioqatigiissitsisoqaqqissaaq, taamanikkussamullu atuarfinnut
pilersaarusiornermut najoqqutassaq assigiissaagaq suliareqqinneqassaaq.
Suliniut suliffeqarfiit
atuarfinnut peqataatillugit atuarfiit suliffeqarfinnut
peqatatillugit.
Suliniummi tassani anguniarneqarpoq, najukkami inuussutissarsiuteqartut
atuarfiillu akornanni suleqatigiinnerup nukittorsarneqarnissaa.
Tassuunakkut 8. – 10. klasseni atuartut siunissami suliffigilersinnaasaannik
paasisaqartinneqassapput, aammalu ilinniaqqinnissaminnik suut
piumasaqaataanersut paasisaqarfiginerulersinnaallugit.
Suleqatigiinnerup nukittorsarneratigut peqatigitillugu siunertarineqartut
ilagaat atuartut amerlanerit 10. klassimit anigaangamik
ilinniaqqinnissaminnut kajumissuseqalersinneqarnissaat, piginnaasanik
piumasaqaatinillu paasisaqarnerulersillugit, tamakkulu atuarfinnit
anereernerup kingornagut qanoq iliornikkut
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 14
ineriartorteqqinneqarsinnaanersut pillugit paasisaqartillugit.
Peqatigitillugu suliniummi sunniutaasussaq tassaavoq, atuarfinni
siunnersortit najukkani inuussutissarsiuteqarfinnut tunngasunik
ilisimasaqarnerulernissaat, atuartunut neqeroorutaasinnaasunik, aammalu
pitsaanersumik siunnerfeqarluartumillu siunnersuisarnissamut
sakkussagissaarnerulernissaat.
Maannakkorpiaq suliniut Atuarfik Tuiisami misilerarneqarpoq, mannalu
tikillugu suliniut naammagisimaarluarneqarpoq.
Suliniut peqatigiiffiit inuillu
nukissallit atuarfinnut
peqataatillugit
Tamatumani naatsorsuutigineqarpoq, sulniut ukioq atuarfiusumi
2017/2018imi atuarfinnut tamanut siammaanneqassasoq.
Suliniummi siunertarineqarpoq, najukkami peqatigiiffiit kommunimilu
illoqarfinni nunaqarfinnilu atuarfiit suleqatigiinnerisa nukittorsarneqarnissaat.
Imaassinnaavoq peqatigiiffiit lokalevalgimi peqataatinneruneqarsinnaasut,
aammalu pinngortitamut tunngasunik faginik/imaluunniit assersuutigalugu
piniarnermut, aalisarnermut amminillu mersornermut qitiutitsiffiussasut.
Suliniut tamanna suli isumassarsiamiippoq, taamaattumillu najoqqutassaq
taanna suli ineriartortinneqartussaavoq. Suliniut qanoq iliornikkut
pivisunngortinneqarsinnaanersoq sunillu imaqassanersoq pillugu
ingerlatsivik atuarfiillu aallarnisaataasumik immersueqatigiillutillu
eqqartueqatigiissinneqassapput.
Suliniut ukioq atuarfiusumi 2017/2018imi ingerlanneqalersussatut
naatsorsuutigineqarpoq
Suliniut World Class
Suliniummi siunertarineqarpoq atuartitsinermit tabletsinik atuilersitsinissaq,
tamannalu aqqutigalugu atuartitseriaatsinik nutaamik eqqarsarnissamut
periarfissiinissaq. Suliniummi avataaniit aningaasaliisoqarsinnaanera
apeqqutaassaaq, taamaattumillu tamatuma aningaasalersorneqarnissaa
noqqaassutigineqarnikuulluni. Suliniummut aningaasaliissutissanik
pissarsissagutta, ingerlaavartumik kommunip atuarfiini tabletsinik
atuilersitsisoqassaaq.
Danmarkimi, Tuluit Nunaanni, Sverigimi Kalaallit Nunaannilu assingusumik
suliniutaasimasunit Projekt World Class isumassarsiaavoq, suliniutinilu
iluatsilluarsimasuni misilittakkat pitsaasut tunngavigalugit ilusiligaalluni.
AKO atuarfiillu
suleqatigiissinneqarnissaannik
suliniut
Suliniummi siunertarineqarpoq AKO atuarfiillu suleqatigiinnerisa
nukittorsarneqarnissaat. Tamatuma kingunerissavaa, AKOmi sulisut
ilinniartitsisullu, atuartut iluarisimaarinninnerat ineriartortinnissaallu pillugit
suleqatigiissinnissaat. AKOmi sulisut ilinniartitsisullu
suleqatigiissinnissaannut siunertaavoq, AKOmi sulisut meeqqanut
perorsaanikkut suliniuteqarnerni immikkut ikorfartuutaanissaat.
Suliniut inaarneqariartuaalerfimminiippoq. Atuarfiit AKOmilu sulisut
akornanni suleqatigiinneq atuarfinni arlalinni misilerarneqarpoq.
Tamanna ukiumi atuarfiusumi 2017/2018imit ingerlatilernissaa
naatsorsuutigineqarpoq.
1. trinimit tuluttut atuartitsineq
Sammisassanut pilersaarutit, ilinniartitsisut aningaasaqarnerlu qanoq
naleqqussarneqassanersut Ingerlatsiviup misissorpaa, taamaalilluni trin
1imiit tulluttut ilinniartitsisalernissaq periarfissanngussammat. Tassani
missorneqartut ilagaat, kommunini allani trin 1imit tuluttut ilinniartitsisarneq
qanoq ingerlanneqartarnersoq.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 15
GTrin 1imiit tuluttut ilinniartitsisalernissap ukiumi ilinniartitsiffiusumit
2017/2018imit aallartinneqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.
Kommunalbestyrelsip,
atuarfinni siulersuisut,
ingerlatsiviup atuarfiullu
oqaloqatigiittarfiat.
Maannakkorpiaq qaammatit sisamat miss. atuarfeqarnermut immikkoortoq,
atuarfinni aqutsisut atuarfinnilu siulersuisut ataatsimeeqatigiittarput. Maajimi
2017imi tullianik ataatsimiittoqassaaq. Ataatsimiinnermi tassani
qitiutinneqartussat tassaassapput ataatsimiittarnerup ilusaata qanoq ilillugu
allanngortinneqassanersoq eqqartussallugu, taamasilluni annermik
oqaloqatigiittarfittut iluseqalersinneqassalluni.
Atuartut
iluarisimaarinninnerannik
misissuineq
Atuartut iluarisimaarinninnerannik misissuisarnerit atulersinneqarnissaat
sulissutigineqarpoq (ETU). ETU atorneratigut atuarfeqarnermut politikkimi
takorloorneqartut naammassineqarnissaannut immini
ilapittuutaassanngillat. Kisianni taakkua ingerlanneqartarnerisigut
suliniuteqarfissat paasineqartassapput, atuartut
naammagisimaarinninnerannik nukittorsaataasussanik aammalu atuartut
tamarmik toqqissisimallutik, ataqqineqarlutik naligiissumillu pineqarlutik
misigisimatinneqarniassammata.
Atuartut ataasiakkaat
isumagalugit, ataasiakkaallu
inuttut atugarisaatigut
ineriartornerat
naammagisimaarinninnerallu
qitiutillugit.
Atuarfinni isumaginninnermut siunnersortit/skolecafét aammalu meeqqanut
ilaqutariinnullu immikkoortortap qanoq ilillugu suleqatigiinnermik
nukittorsaasinnaanera qitiutinneqassaaq. Tamanna pissaaq atuarfinni
isumaginninnermut siunnersorteqarnerup, maaji 2016imi atuutilersup,
nalilersuiffigereernera aallaavigalugu. Qitiutinneqartussat tassaassapput,
MIIp (BFA) aammalu isumaginninnermut siunnersortit/skolecafét,
suliniutiminnut nukittorsaanissamut qanoq imminnut
atorluarsinnaanerunerlutik isumaasa tusarnissaat, taamaasillutillu meeqqat
iluarisimaarinninnissaannut tapertaallutik.
Aaqqiissutissatut siunnersuut – suliatigut naliliineq
Soqanngilaq.
Aningaasaqarnikkut sulisoqarnikkullu naliliinerit
Soqanngilaq.
Inatsisitigut tunngavissaq allakkallu tunngaviusumik uppernarsaatitallit
Atuarfeqarnermut politikki
Ingerlariaqqinnissaq
Soqanngilaq.
Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmit oqaaseqaatit
Aningaasaqarnermut Allatseqarfik oqaaseqartinneqarnikuunngilaq.
Innuttaasunik peqataatitsineq/attaveqaqatigiinneq
Atuarfeqarnermut politikkimi atuarfiit ataatsimoortinneqarnissaannik soqutigisaqartut tamaasa
peqataatinnissaannik anguniagaq, qitiutinneqartussatullu oqaatigineqartut naapertorlugit,
ingerlatsivimmiit qitiutinneqarluinnarpoq suliniutit aallartinneqartullu tamarmik sapinngisamik sulisut
amerlasuut qanimut suleqatigalugit piviusunngortinneqassasut. Taamaattumik suliniutit qulaani
taaneqartut piviusunngortinneqarnissaannut atatillugu, atuarfinni aqutsisut, atuarfinni siulersuisut,
elevrådit suleqatigisallu allat qanimut oqaloqatigilluartarnerisigut ingerlanneqassapput.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 16
Tamatuma saniatigut atuarfinni aqutsisut, atuarfinni siulersuisut/angajoqqaat elevrådillu
ataatsimiitinneqartassapput, meeqqat atuarfiata nukittorsarneqarnissaanut aammalu
atuarfeqarnermut politikkimi anguniarneqartut takorluukkallu naammassineqarnissaannut, suliassat
suut aallartinneqassanersut eqqartorneqartassallutik.
Ingerlatsivinnit allanit oqaaseqaatit
Soqanngilaq.
Siusinnerusukkut aalajangerneq
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap februaarip 27-anni 2017-imi ataatsimiinnerani aalajangerneq:
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap ilisimatitsissut tusaatissatut tiguaa, allannguutissatut
ilanngullugu Meeqqerivimmiit atualertussanut imlt. atuarfimmut ikaariarfiliisoqassasoq aammalu 10.
klassit naammassigaangata ingerlaqqinnissaannut qulakkeerinnittarneq ilanngunneqassasoq.
Meeqqanut, lIaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititap aalajangernera pingasunngornermi 1.
februaari 2017imeersoq:
Meeqqanut, lIaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititap inassuteqaatit akuersissutigai.
Ilanngussat
1. Periusissatut pilersaarut - atuarfeqarnermut politikkip atuutilersinneqarnissaa
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 17
03D Utoqqaat pillugit immikkoortumut pilersaarut Immikkoortut pingajuat (atuutilersitsineq)
Ilisimatitsissut
J.nr. 40.01.01
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu Ingerlatsivik - pisortaq Grethe H.
Nielsen / GRNI
Suliassamik eqikkaaneq
Ingerlatsinertalimmik, aaqqissuussinertalimmik neqeroorutitalimmillu aamma ukiuni tulliuttuni 25-ni
utoqqaat amerliartornerannut naleqqussakkamik siunissamut qulakkeerinnittumik
attanneqarsinnaasumillu utoqqaat pillugit immikkoortumik pilersitsinissaq siunertarineqarpoq.
Utoqqaat pillugit immikkoortumut pilersaarutip immikkoortuata siulliani aappaanilu, utoqqarnut
suliassaqarfiup ersarissarnera tunngavigalugu inerisagassatut suliniutissanik
pilersitsiortortoqarpoq. Immikkoortut siulliit marluk tunngavigalugit immikkoortut pingajuat
maannakkut suliarineqarpoq, immikkoortullu pingajuata inaarnerani inerisagassatut suliniutit
atulersinneqarnissaannut pilersaarusiortoqarpoq. Atulersitsinissamut pilersaarut pineqartoq,
politikkikkut akuersissutigisassanngorlugu nassiunneqarpoq.
Suliaq Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititami 24. januaari
2017 oqaluuserineqarpoq, inassuteqaatillu akuersissutigineqarlutik.
Suliaq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap ataatsimiinnerani 27. februaari 2017-imi
oqaluuserineqarpoq, Ataatsimiititallu ilisimatitsissut tusaatissatut tiguaa oqaaseqaatigalugu
ilisimatitsissut Kommunalbestyrelsimit aalajangiiffigineqareerpat Naalakkersuisunut
ingerlateqqinneqassasoq.
Inassuteqaat
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap Kommunalbestyrelsimut inassuteqaatigaa:
- ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqassasoq
Suliassamik saqqummiussineq
Utoqqaat pillugit immikkoortumut pilersaarutip suliarineqarnera immikkoortunut pingasunut avillugu
suliarineqarpoq:
Immikkoortoq 1: Erseqqissaaneq
Immikkoortoq 2: Ineriartortitsineq
Immikkoortoq 3: Atuutilersitsnissamik qulakkeerinninneq
Utoqqarnut immikkoortumut pilersaarutip immikkoortua siulleq 2015-imi marsip qaammataani
politikkikkut akuersissutigineqarpoq, taannalu utoqqarnut suliassaqarfiup erseqqissarnerata
pitsaassusaatigut annertussusaatigullu inerneqarpoq. Utoqqarnut suliassaqarfiup qanoq
maannakkorpiaq inneranik erseqqissaanermi siunertarineqarpoq, ineriartortitsinissamillu
tunngaviliilluni.
Taamaattumik utoqqaat pillugit immikkoortumut pilersaarutip immikkoortua siulleq sullinneqartut,
inoqarfiit ineriartorneri, sullissinerit, neqeroorutit, aaqqissuussaanerit kiisalu sullissinermi
pitsaassuseq annertussuserlu, allaffissorneq paaqqinninnerlu allattorsimaffimmiitillugit
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 18
suliarineqarpoq. Suliniutissaqarfiit pingaarnersiukkat tunngavigalugit ersarissaaneq
suliarineqarpoq, utoqqarnullu suliassaqarfimmi unammilligassat paasineqarlutik.
Immikkoortup aappaa 2015-imi aggustip qaammataani suliaralugu aallartinneqarpoq, ilaatigut
annertuumik innuttaasunik peqataatitsisoqarluni, 2016-imilu aggustip qaammataani politikkikkut
akuersissutigineqarluni. Immikkoortup aappaata suliarineqarnerani siunissami inerisagassatut
suliniutit nassuiaatinik suliaqarnermik inerneqarpoq nassuiaasiorneqarnerinilu inerisagassatut
suliniutit piviusunngortinneqarnissaannik tunngaveqarlutik.
Immikkoortoq siulleq aappaalu tunngavigalugit, immikkoortumut pilersaarutip immikkoortuata
pingajua maanna suliaralugu naammassineqarpoq. Immikkoortuni marlunni inerisagassatut
suliniutit nassuiaatigineqartut atulersinneqarnissaannut pilersaarutip sukumiisup, immikkoortup
pingajuani saqqummiunneqarnissaa siunertaavoq. Immikkoortup aappaani inerisaanissamut
suliniutit tunngavigalugit, inoqarfiit ungasissusaat kulturikkullu assigiinngissutsit pingaartillugit,
atulersitsinissamut periusissat pisariaqartut suliarineqarput.
Atulersitsinissamut immikkoortumi suliniutit assigiinngitsut akornanni ataqatigiisitsisoqarnissaa
pingaaruteqarsimavoq, aammalu maannakkut suliniutit suut aallartissimanersut,
kinguartissimanersut imaluunniit allatigut atulersinneqarsimanersut ersarissarneqassasut
pingaaruteqarluni.
Aningaasaqarnikkut sulisoqarnikkullu naliliinerit
Missingersuusiornissamut allanngortiterinissamullu aggersunut atatillugu, aningaasaqarnikkut
sulisoqarnikkullu naliliinerit sukumiisumik saqqummiunneqarumaarput.
Inatsisitigut tunngavissaq allakkallu tunngaviusumik uppernarsaatitallit
Utoqqaat pillugit immikkoortumut pilersaarut.
Ingerlariaqqinnissaq
Missingersuusiornermut allanngortiterinernullu atatillugu aningaasaqarnikkut aqqutissiuilluni
atulersitsineq pissaaq.
Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmit oqaaseqaatit
Suliami matumani Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmut oqaaseqaatinik pissarsiniarnissaq
pisariaqanngitsoq Ingerlatsivimmit nalilerneqarpoq.
Siusinnerusukkut aalajangerneq
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap februaarip 27-anni 2017-imi ataatsimiinnerani aalajangerneq:
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap ilisimatitsissut tusaatissatut tiguaa, ilanngullugu
Naalakkersuisunut ilisimatitsissutitut ingerlateqqinneqassasoq kommunalbestyrelsimi
aalajagerneqareerpat.
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititap aalajangernera,
marlunngornermi januaarip ulluisa 24-ianni, 2017-imeersoq:
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititap inassuteqaatit
akuersissutigai.
Ilanngussat
1. Utoqqaat pillugit immikkoortumut pilersaarutip immikkoortua 3
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 19
03E Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut siunnersuut
3A6-1, Qasigiannguit, Nuuk
Ilisimatitsissut
J.nr.: 06.03
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik - pisortaq Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Suliassamik eqikkaaneq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmit matumuuna kommunip pilersaarutaanut
tapiliussamut siunnersuut 3A6-1, Qasigiannguit Nuuk, akuersissutigeqqullugu
saqqummiunneqarpoq.
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut siunnersuut suliarineqarpoq suliniutitut siunnersuut
Akornanni – inissiat 90-it tunuliaqutaralugu, taanna pilersaarusiornermut inatsimmik allannguineq
ulloq 01/01-2016 naapertorlugu, kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq ulloq 04/10 2016.
Siunnersuut inissianik nutaanik assigiinngitsunik angissusilinnik assigiinngitsunillu pigineqartunik
90 miss. sanaartortoqarnissaanut periarfissiivoq, taamatullu sumiiffimmi meeqqerivimmik meeqqat
ukioqqortussusiinut agguataarnagit inissiiviusartumik, sumiiffik ullumikkut taaneqartarpoq
Qasigiannguit.
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititap suliaq marlunngorneq 7. februar 2017-imi
oqaluuseraa, inassuteqaatillu akuersissutigalugit.Suliaq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap
ataatsimiinnerani 27. februaari 2017-imi oqaluuserineqarpoq, Ataatsimiititallu inassuteqaatit
akuersissutigai suliarlu ilisimatitsissutitut Kommunalbestyrelsimut ingerlateqqillugu.
Inassuteqaat
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap Kommunalbestyrelsimut inassuteqaatigaa:
- ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqassasoq
Suliassamik saqqummiussineq
Kommunalbestyrelsip ulloq 4. oktober 2016 aalajangiuppaa Akornanni inissianik 90-inik
sanaartortoqarnissaanik pilersaarut akuersissutigineqassasoq, sanaartornermut inatsit nutaaq
aallaavigalugu, taamaaliornikkullu periarfissiilluni ukiuni marlunni nunaminertap
innimernerneqarsinnaasoq piffissami tassani nunaminertaq pillugu kommunimut pilersaarummik
suliaqartoqarluni. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut siunnersuut manna tassa
suliarineqarpoq kommunalbestyrelsip suliniummik akuersissuteqarnera tunuliaqutaralugu.
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut siunnersuut aallaavigalugu inissiat assigiinngitsunik
angissusillit assigiinngitsuniillu pigineqartut pilersinneqarsinnaapput.
Nunaminertap kujasinnerusortaani illut inissianik mikinernik imaqassapput, pingaarnertut
ilinniartunut ilaqutariinnullu isertitakinnerusunut naatsorsuussaassallutik, nunaminertap
avannarpasissortaani illut ilaqutariinnit ataatsinit marlunnillu najugarineqartussat
sanaartorneqassapput, taakkua naatsorsuutigineqarput nammineq pigineqarnissaat.
Immikkoortortat marluk akornanni piginneqatigiilluni inissiat sanaartorneqassapput. Piginnittut
assigiinngitsut piuneranni naatsorsuutigineqarpoq ineqartut assigiinngiiaarnerannut
ilapittuutaanissaat, tamanna ingerlatsivimmit pitsaasutut nalilerneqarpoq kommunimillu
ineriartortitseqqinnissamut pilersaarummut naapertuulluni.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 20
Nunaminertami paaqqinnittarfimmit meeqqat ukioqqortussusiinut agguataarnagit
inissiiviusartussamik pilersitsisoqarsinnaavoq, najugaqarfillu aqqusineeqqamik
ataqatigiissinneqassaaq taamatullu silami eqqissisimaarfiusinnaasut ataatsimoorussat,
taakkununnga ilanngullugit skatertarfik, illoqarfimmut tamarmut iluaqutaasussaq,
naatsorsuutigineqarluni meeqqanit inuusuttuaqqanillu kajumigineqarluni tamanit
orninneqartarsinnaassasoq.
Siunnersuummik suliaqarnermi illut pioreersut isikkiveqaannarnissaat pingaartinneqarpoq, aamma
illut sanaartugassatut pilersaarutaasussat annerpaamik 2,5-inik quleriiussapput
assigiinngisitaartunik angissuseqarlutik quleriiaanit, uigulukuttunut taamatullu illunut ilaqutariinnit
ataatsinit marlunnillu najugaqarineqartutut.
Ineqarfissatut sanaartugassat akunneqarlutik suliarineqasapput tamaani naapittoqarsinnaassassaaq aamma nunamut tamaaniittumut attuumassuteqassapput. Tamanna kommunip sanaartukkat
ilusissaattut politikkianut nutaamut naapertuuppoq.
Aaqqiissutissatut siunnersuut – suliatigut naliliineq
Inissiaqarfittut nutaatut Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmit nalilerneqarpoq, akuleriinnik
sanaartorfiusoq assigiinngitsunik ilutsinik piginnittoqartillugu inissiallu angissusaat
assigiinngitsuutillugit, inissiaqarfitsialaanissaa suli ilimagineqarpoq. Ilanngullugu suliniutip
pitsaaqqutissaatut nalilerneqarpoq tamaani nunaminertat eqqissisimaartarfiit ilanngunneqarsimanerat, soorlu pisuinnaat aqqutaat taamatullu skatertarfissamut puttasunik ikaartarfissaq.
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmit naliliisoqarpoq nunaminertamik ilusiliinissaq
kommunip sanaartukkat ilusissaattut politikkianut nutaamut naapertuuttoq, aamma sanaartukkat
qaninnerunissaannut siunnerfimmut aqqutaassasoq pingaarutilik. Sanaartukkat qaninnerunissaat
illoqarfimmi sanaartugaareersunut tatiseqqinnissaa naatsorsuutigineqarpoq, pingaartumik
sanaartorfissamut ungasinngitsumi aqqusineq kaajallariap eqqaaniittunut aamma Sanarfinermut
Avatangiisinullu Ingerlatsivimmit naliliisoqarpoq, illoqarfiup allineqarneranut atatillugu aqqusinermi
angallannermut pilersaarummik nutaamik eqqarsaatersortoqarnissaa.
Aningaasatigut sulisoqarnikkullu naliliinerit
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut siunnersuut suliarineqarneq aningaasatigut
kinguneqanngilaq.
Inatsisitigut tunngavissaq allakkallu tunngaviusumik uppernarsaatitallit
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut siunnersuut suliarineqarpoq makku tunngavigalugit:


Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq sanaartugassanik
pilersaarusiorneq aamma nunaminertanik atorneq (Pilersaarusiorneq pillugu inatsit)
Kommunip pilersaarutaa digitaliusoq www.sermersooq2024.gl
Ingerlariaqqinnissaq
Pilersaarutissatut siunnersuut piffissami marsip arfernani 2017-imiit maajip arfineq-pingajuanni
2017-ip tungaanut tamanut tusarniaassutigineqassaaq.
Tusarniaanermut piffissarititaasoq naammassippat pilersaarutitut siunnersuut tusarniaasitsinermit
akerliunermik nalunaarutinik tigusanik ilallugu kiisalu ingerlariaqqinnissamut innersuussummik ilalik
Sanaartornermut Avatangiisinullu Ataatsimiitamut – Aningaasaqarnermut Ataatsimiititamut –
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 21
Kommunalbestyrelsimiillu inaarutaasumik aalajangiiffigineqartussanngorlugu
ingerlateqqinneqassaaq.
Inaarutaasumik pilersaarusiaq tamanit takuneqarsinnaassaaq ilaatigut kommunip nittartagaani
www.sermersooq.gl
Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmit oqaaseqaatit
Aningaasaqarnermut Allatseqarfik oqaaseqaatinik saqqummiussaqanngilaq.
Innuttaasunik peqataatitsineq/attaveqaqatigiinneq
Pilersaarut pillugu siunnersuummik akuersinermut atatillugu ulloq 27/10-2016 Katuap
Inersuaaraani innuttaasunik ataatsimiititsisoqarpoq, suleqatigiissitanik/soqutigisaqaqatigiinnik
pilersitsisoqarluni nunaminertamut aqquserngup inissisimaffissaata suliarineqarneranik
tusarniaaffigineqarsimasunik.
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut siunnersuut sapaatip-akunnerini arfineq-pingasuni
tamanut tusarniaassutigineqassaaq, tamanna illoqarfimmi nalunaarutigineqarumaarpoq taamatullu
kommunip tusarniaassutaasunik saqqummersitsiviani.
Siusinnerusukkut aalajangerneq
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap februaarip 27-anni 2017-imi ataatsimiinnerani aalajangerneq:
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap inassuteqaatit akuersaarpai.
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititap aalajangernera marlunngorneq 7. februaari 2017imeersoq:
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititap inassuteqaatit akuersissutigai.
Ilanngussat
1. Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut siunnersuut 3A6-1
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 22
03F Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 20B5-1,
Paamiuni Inuussutissarsiuteqarfik Umiarsualivillu
Ilisimatitsissut
J.nr.:1804.20B2-B5
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik - pisortaq Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Suliassamik eqikkaaneq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsiviup matumuuna Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq
20B5-1, Paamiuni Inuussutissarsiuteqarfik Umiarsualivillu akuersissutigisassanngorlugu
saqqummiuppaa.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq suliarineqarpoq suliassap Paamiut Nordhavn –
Kommuneqarfik Sermersuumi inerisaavissap nutaap siunnersuutigineqarneranut atatillugu,
tamannalu kommunalbestyrelsip novembarip 15ianni 2016 akuersissutigaa,
pilersaarusiortarnermut inatsisip 01/01-2016 allanngortinneqarnera naapertorlugu.
Siunnersuut Paamiut Nordhavnip allineqarnissaanut periarfissaqalersitsivoq, taamaasillunilu
tunisassiorfissat nutaat inuussutissarsiornermullu suliaqarfiit anginerusut periarfissaalissapput.
Immikkoortoq tamaat inuussutissarsiuteqarnermut umiarsualiveqarnermullu atugassaammat
pilersaarut kommunimut pilersaarummut naapertuuppoq.
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititap suliaq marlunngorneq 7. februari 2017-imi
oqaluuseraa, inassuteqaatillu akuersissutigalugit.Suliaq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap
ataatsimiinnerani 27. februaari 2017-imi oqaluuserineqarpoq, Ataatsimiititallu inassuteqaatit
akuersissutigai suliarlu ilisimatitsissutitut Kommunalbestyrelsimut ingerlateqqillugu.
Inassuteqaat
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap Kommunalbestyrelsimut inassuteqaatigaa:
- ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqassasoq
Suliassamik saqqummiussineq
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq suliarineqarpoq Paamiut Nordhavnimi
umiarsualiveqarfiup 4,5 ca missinginiit 7,8 ha-it missaannut allineqarnissaa siunertaralugu.
Matumuuna sumiiffik tamanna inuussutissarsiuteqarfissatut umiarsualivimmilu suliffeqarfiliorfissatut
tunisassiorfiliorfissatut, aalisakkeriveqarfissatut, sanaluttarfissatut, talittarfeqarfissatut,
quersuaqarfissatut allaffeqarfiliorfissatullu immikkoortinneqarpoq - utaqqiissaasumillu
ujaqqeriveqarfiliorfissatut. Tamakku tamarmik kommunimut pilersaarummut
akuersissutigineqareersumut naapertuupput.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussami sumiiffik katillugit arfineq-marlunnik
immikkoortortaqarpoq:
Immikkoortoq A:
Tunisassiorfik, containerinut umiarsualivik, talittarfik kiffartuussiviit
inaalitsiviillu.
Immikkoortoq B:
Tunisassiorfik, inuussutissarsiuteqarfik, iluarsaasarfik,
entreprenøreqarfik, kiffartuussiviit inaalitsivillu.
Immikkoortoq C:
Teknikkimut tunngasut, utaqqiisaasumik ujaqqerivik ammasoq.
Kingusinnerusukkut atorneqarfissaa: Tunisassiorfik,
inuussutissarsiuteqarfik, containerinut umiarsualivik, talittarfik kiisalu
kiffartuussiviit inaalitsivillu.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 23
Immikkoortoq D:
Immikkoortoq E:
Kommunip asfaltileriffia
Tunisassiorfik, inuussutissarsiuteqarfik, iluarsaasarfik, containerinut
umiarsualivik, kiisalu kiffartuussiviit inaalitsivillu.
Immikkoortoq F1 aamma F2: Umiarsualiveqarfissat siunissami immerneqarnissaannut periarfissaq
Illut sanaartorneqartut 20 m. qaangissanngilaat, naammassillugu nunamiit qaliata nuuanut 20 m.
qaangissanngilaa.
Pilersaarummut tapiliussami aamma Kangerlusussuup Aalisakkeriviullu akornanni
aqqusinniornissaq ilaatinneqarpoq.
Aaqqiissutissatut siunnersuut – suliatigut naliliineq
Pilersaarummut tapiliussaliornermi illoqarfimmi piorsaaffiusumi Paamiuni
inuussutissarsiuteqarfinnik nutaanik pilersitsiortortoqarnissaanik qulakkeerinninnissaq
siunertarineqarpoq. Nunaminertat ilusilersorneqarnerinut atatillugu tunngaviit tullinnguuttut makku
piviusunngortinneqarnissaat aamma tapiliussami siunertarineqarpoq:
-
Pilersaarusiorfiusumi inissialiortoqarsinnaanngilaq.
Illut sanaartorneqartut naammassillugu nunamiit qaliata nuuanut 20 m. qaangissanngilaa.
Illut qalipaataat sakkukitsuussapput.
Illut isumatusaartumik, atuuffissaannut naleqqussarlugit ilusilersorneqassapput.
Aningaasaqarnikkut sulisoqarnikkullu naliliinerit
Kommunimut pilersaarummut tapiliussamik siunnersuusiorneq aningaasatigut
kinguneqartitsissanngilaq.
Inatsisitigut tunngavissaq allakkallu tunngaviusumik uppernarsaatitallit
Kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut tullinnguuttut uku tunngavigalugit
suliarineqarpoq:


Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarneri pillugit Inatsisartut inatsisaat nr.
17, 17. november 2010-imeersoq (Pilersaarusiornermut inatsit).
Kommunimut pilersaarut digitaliusoq www.sermersooq2024.gl
Ingerlariaqqinnissaq
Pilersaarutissatut siunnersuut piffissami marsip arfernanni 2017-imiit maajip arfineq-pingajuanni
2017-ip tungaanut tamanut tusarniaassutigineqassaaq. Imaappoq, piffissaq tusarniaaffiusoq
qulaani taaneqartumiit kingusinnerusukkut pisinnaavoq.
Tusarniaanissamut piffissaritinneqartoq qaangiutereerpat, akerliliissutit pissarsiarineqartut
ingerlatsivimmit nalilersorneqareerpata, ingerlariaqqinnissamullu inassuteqaateqartoqareerpat,
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititamut – Aningaasaqarnermut Ataatsimiititamut –
Kommunalbestyrelsimullu pilersaarutissatut siunnersuummut inaarutaasumik
akuersissuteqartoqarnissaanut, innersuussut ingerlateqqinneqassaaq.
Inaarutaasumik pilersaarut tamanut saqqummiunneqarumaarpoq, ilaatigut kommunip
nittartagaanut www.sermersooq.gl-imut
Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmit oqaaseqaatit
Aningaasaqarnermut Allatseqarfik oqaaseqaatissaqanngilaq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 24
Innuttaasunik peqataatitsineq/attaveqaqatigiinneq
Suliassatut siunnersuut Paamiut Nordhavn – Kommuneqarfik Sermersuumi ineriartortitsivissaq
nutaaq tusarniaassutigineqareernikuuvoq, tusarniaanermilu akissuteqaatit sisamat
pissarsiarineqarput. Aammalu tassunga atatillugu Paamiuni ulloq 01/12-2016
paasissutissiinertalimmik ataatsimiititsisoqarpoq.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatip-akunnerini arfineq pingasuni tamanut
tusarniaassutigineqassaaq, tamannalu najukkami nalunaarutigineqarlunilu kommunip
tusarniaanermut quppersagaatigut allagarsiissutigineqassaaq.
Siusinnerusukkut aalajangerneq
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap februaarip 27-anni 2017-imi ataatsimiinnerani aalajangerneq:
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap inassuteqaatit akuersaarpai.
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititap aalajangernera marlunngorneq 7. februaari 2017imeersoq:
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititap inassuteqaatit akuersissutigai.
Ilanngussaq
1. Kommunimut pilersaarummut siunnersuutitut tapiliussaq 20B5-1, Paamiuni
Inuussutissarsiuteqarfik umiarsualiveqarfillu
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 25
4. Aalajanngiiffigisassat
04A Piginnittuunermut Periaasissap atuutilersinneqarnera
Aalajangiiffigisassaq
J.nr.: 01.04.49
Tamanut Kiffartuussivik - pisortaq Marie Fleischer / MFLE
Suliassamik eqikkaaneq
Piginnittuunermut Periaasissap atuutilersinneqarneranut atatillugu piginnittutut akisussaasuuneq
Kommunalbestyrelsimit Aningaasaqarnermut Ataatsimiititamut nuunneqassaaq, tassa siunissami
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaq siulersuisunut ilaasortanik nutaanik toqqaasalissaaq.
Piginnittuunermut Periaasissaq malillugu najoqqutassat nalinginnaasut kiisalu siulersuisunut
piginnaasanut piumasaqaatit suliarineqarsimasut toqqaanermi aallaavigineqassapput.
Suliaq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap ataatsimiinnerani 27. februaari 2017-imi
oqaluuserineqarpoq, amerlanerussuteqartut Inuit Ataqatigiit Demokraatillu sisamanik
ilaasortaqartut inassuteqaatit akuersissutigaat. Siulersuisut piginnaasaqarluartunik
piukkunnaatilinnillu inuttalersorneqarnissaat siunertarineqarpoq, tamatumalu saniatigut kinguaariit
nikinnissaasa qulakkeerneqarnissaa eqqumaffigineqassalluni.
Ikinnerussuteqartut Siumut inassuteqaatit akuersissutiginngilaat. Avataaneersunik inuiaqatigiinnik
nalinginnaasumik paasisimasaqanngitsunik tikisitsisarneq tulluarsorinngilaat. Tamatuma saniatigut
siulersuisuni ilaasortassanik piukkunnaateqarluartunik Kommunalbestyrelsissap isumagiumaaraa
tatiginnillutik. Kommunalbestyrelse piginnittutut innuttaasut sinnerlugit kiffaanngissuseqartumik
oqaaseqarsinnaaneq Siumumit pingaartinneqarpoq.
Inassuteqaat
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititami ilaasortat amerlanerussuteqartut Kommunalbestyrelsimut
inassuteqaatigaat:
- kommunip aktienik ingerlatseqatigiiffiinik piginnittuunerup 2017-imiit Aningaasaqarnermut
Ataatsimiititamut inissinneqarnissaa akuersissutigineqassasoq
- atuutilersitsinissamut tamakkiisumik pilersaarutit akuersissutigineqassasut
- kommunip aktianik piginneqatigiiffiini siulersuisuni piginnaasanut piumasaqaatit
siunnersuutaasut akuerineqassasut
- kommunip allaffissornikkut sulisui piginneqatigiiffiullu siulersuisui pisariaqartitsineq
naapertorlugu siunissami piginneqataasutut ataatsimiittassasut
Suliassamik saqqummiussineq
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap 16. aggusti 2016-imi ataatsimiinnermini Aningaasaqarnermut
Ataatsimiititamit kommunip piginnittuunermut periaasissaq nutaaq akuersissutigaa. Periaasissami
kommunip soqutigisaanik kiisalu kommunip tamakkiisumik ilaannilluunniit aktianik
piginneqataaffigisaani piginnittutut suliat ingerlanneqartarnissaannik qulakkeerinninnissaq
siunertaavoq. Piginnittuunermut periaasissanut aktianik ingerlatseqatigiiffiit Nuup Bussii A/S, Iserit
A/S aamma Nuuk Imeq A/S ilaatinneqarput.
Piginnittuunermut periaasissap atuutilersinneqarnerata kingunerisaanik piginnittuuneq siunissami
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititamiilissaaq. Taamalu Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 26
kommune sinnerlugu aktianik piginneqatigiiffinnut pingasuusunut siulersuisunut ilaasortanik
toqqaasassaaq.
Tamatuma kingunerissavaattaaq kommunalbestyrelsinngortussap akunnerminni siulersuisunut
ilaasortaanerit agguaanneqassanngimmata, tamannami siornatigut Kommuneqarfik Sermersuumi
ileqquusimavoq. Siulersuisunili ilaasortat suliffeqarfimmi pineqartumi piginnaasanut
pisariaqartinneqartunut sanilliunneqarlutik ilaasortanik inuttalersorneqassapput.
Taamalu kommunip aktianik piginneqatigiiffiinut siulersuisunut ilaasortatut toqqarneqartussat 2017imiit pisortaqatigiit innersuussutaat tunngavigalugit toqqarneqartassapput.
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap ivertinneqareerpata siullermeerluni ataatsimiinnerani
kommunip aktianik piginneqatigiiffiinut ilaasortatut piukkunneqartut saqqummiunneqassapput,
taamalu aktianik piginneqatigiiffiup ukiumoortumik ataatsimeersuarnissaa sioqqullugu
taamaaliortoqassalluni.
Aktianut piginneqatigiiffiit kommunimit pigineqartut 2017-imi maajip qaammataata affaani
kingullermi ataatsimeersuarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.
Aaqqiissutissatut siunnersuut – suliatigut naliliineq
Kommunip aktianik piginneqatigiiffiinut suliatigut piginnaasallit misilittagallillu
pissarsiarineqarnissaanut atatillugu, kommunip aktianik piginneqatigiiffiini siulersuisunik
ilaasortanik toqqaasarnermi siornatigut periusaasarsimasut allanngortinneqartariaqarput.
Tamatuttaaq siulersuisuni ilaasortanik toqqaasarneq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititamut
nuunneqartariaqartoq nalilerneqarpoq, taamaalilluni siulersuisunut ilaasortaanermut atatillugu
'isumassarsiaqarnermiit iliuuseqarnissamut aqqutissaq naannerulerniassammat'.
Siunissami ilaasortanik piukkunnartunik toqqaasarnerit najoqqutassatut siunnersuutigineqartut
kiisalu piginneqatigiiffinni ataasiakkaani piginnaasassatut piumasaqaatit aallaavigalugit
ingerlanneqartassapput (Ilanngussaq takuuk - tamakkiisumik ilaannilluunniit aktianik
piginneqatigiiffinnik kommunimit pigineqartuni siulersuisuni ilaasortanik toqqaanermi najoqqutassiat
nalinginnaasut kiisalu piginnaasanut piumasaqaatit). Kommune Nuuk Imermi ikinnerussuteqarluni
piginneqataammat siulersuisunut piginnaasanut piumasaqaatinik suliaqartoqanngilaq, tassungalu
atatillugu najoqqutassat nalinginnaasut innersuussutigineqarput.
Ataavartumik aamma eqaatsumik ataqatigiissaarinissaq qulakkeerniarlugu kommunimi
pisortaqatigiit aamma piginneqatigiiffiit aqutsisuisa akornanni piginneqataasut ataatsimiittarnissaat
siunnersuutigineqarpoq. Pisariaqartitsineq naapertorlugu piginneqataasut ataatsimiittassapput,
illuatungeriillu tamarmik ataatsimiinnissaq piumasarisinnaassavaat. Piginneqataasut
ataatsimiittalernerisa kingunerisaanik piginneqatigiiffiit siulersuisuni kommunimit
aalajangeeqataasinnaanngitsunik peqataasoqartarunnaassaaq, soorlu ullumikkut ISERIT A/S-imi
taamaattoqartoq.
Piginnittuunermut periaasissap atuutilersinneqarneranut periarfissaqarluassaaq, tassa 4. apriili
2017 kommunimut qinersisoqassammat aktianut piginneqatigiiffinnut siulersuisunut nutaanik
ilaasortanik toqqaasoqartussaavoq. 4. apriili 2017-ip kingorna kommunalbestyrelsip nutaap
ivertinneqareernerata kinguninngua aktianik piginneqatigiiffiit ataatsimeersuarnissaat
naatsorsuutigineqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 27
Aningaasaqarnikkut sulisoqarnikkullu naliliinerit
Aalajangerneq aningaasaqarnikkut sulisoqarnikkullu annertunerusumik sunniuteqassanngitsoq
nalilerneqarpoq.
Inatsisitigut tunngavissaq allakkallu tunngaviusumik uppernarsaatitallit
Kommuneqarfik Sermersuumi piginnittuunermut periaasissaq Aningaasaqarnermut
Ataatsimiititamit 16. aggusti 2016-imi akuersissutigineqartoq.
Ingerlariaqqinnissaq
Piginneqatigiiffinni kommunimit pigineqartuni siulersuisuni ilaasortat akuerineqartarneri siunissami
Aningaasaqarnernut Ataatsimiititamit akuersissutigineqartassapput imaluunniit ataatsimiititamit
sinniisumit, aktianik piginneqatigiiffiup ileqqoreqqusai malillugit aktianik piginneqatigiiffiup
ataatsimeersuarnerani, akuerineqartassapput. Tamatuma kingorna aalajangerneq pillugu
kommunalbestyrelse ilisimatinneqartassaaq.
Kommunip suliffeqarfiinut imminnut pigisunut aamma aningaasaateqarfinni siulersuisunut atatillugu
taamatut iliuuseqartoqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.
Qinersinerup kingorna piukkunneqartut allattorsimaffii Aningaasaqarnermut Ataatsimiititamut
saqqummiunneqassapput.
Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmit oqaaseqaatit
Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmit oqaaseqaatinik pissarsiniartoqanngilaq.
Innuttaasunik peqataatitsineq/attaveqaqatigiinneq
Soqanngilaq.
Ingerlatsivinnit allanit oqaaseqaatit
Soqanngilaq.
Siusinnerusukkut aalajangerneq
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap februaarip 27-anni 2017-imi ataatsimiinnerani aalajangerneq:
Amerlanerussuteqartut Inuit Ataqatigiit Demokraatillu sisamaasut inassuteqaatit akuersaarpai.
Tunaartarineqarluni inuit naleqquttut qaffasissunillu piginnaasallit pigilernissaannut
aqqutissiuerusullutik. Taamatutttaaq kinguaariit nikinnissaanerannut qulakkeerinninnissinnaaneq
eqqumaffigineqassasoq aalajagiunneqarpoq.
Ikinnerussuteqartut Siumut pingasuusut aalajagiiffigisassamik itigartitsipput. Avataaniit
tikisitsisarneq tulluarsorineqanngimmat, inuaqatigiinni naliginnaasumik ilisimasat
pigineqartanngimmata. Taamatuttaaq Kommunalbestyrelsip nutaap ilumini nammineq
piukkunnartunik nassaarsinnaanissaa tatigineqarmat. Inuiaqatigiit sinnerlugit Kommunalbestyrelsi
piginnittutut oqariartuuteqarsinnaanera Siumumiit pingaartinneqarmat.
Kommunalbestyrelsip aalajangiinera 30. aggusti 2016imeersoq:
Kommunalbestyrelsip inassuteqaatit akuersaarpai.
Siumumiit erseqqissaassutigineqarpoq kommunalbestyrelsimut ilaasortat piginnaasaqarluartut
mattunneqarnissaat siunertaassanngimmat, kisiat inuit ataasiakkaat piginnaasat aallaaviussallutik.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 28
Ilanngussat
1. Siulersuisunut ilaasortanik toqqaanermut atatillugu najoqqutassat nalinginnaasut
2. ISERIT-imi siulersuisunut piginnaasanut piumasaqaatit
3. Nuup Bussiini siulersuisuni piginnaasanut piumasaqaatit
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 29
04B Innarluutilinnut politikki 2017-2027
Aalajangiiffigisassaq
J.nr.: 47.00.02
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ingerlatsivik - pisortaq Grethe H.
Nielsen / GRNI
Suliassamik eqikkaaneq
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ingerlatsivik Innarluutilinnut
Politikkissamik, 2017-2027-mut atuuttussamik, siunnersuusiorpoq. Innarluutilinnut Politikkimik
ineriartortitsinissaq pillugu pineqartut qanimut suleqatigineqarnissaat qulakkeerniarlugu 2016-imi
aamma 2017-imi innuttaasunut ataatsimiititsinerit kiisalu soqutigisaqaqatigiinnik
ataatsimeeqatiginninnerit ingerlanneqarput.
Suliaq 3. februaari 2014 aallartinneqarpoq, tassanilu suleqatigiissitamit qanoq Kommuneqarfik
Sermersuup innarluutilinnut tunngasut anguniagai suliniutaalu pitsaanerpaamik
ataqatigiissarneqarnissaat qulakkeerneqarsinnaaneri kiisalu pineqartut kikkuuneri
paasiniarneqarlutillu aalajangersaavigineqarlutik sulissutigineqarpoq. Ingerlatsivik, innuttaasut
soqutigisaqaqatigiillu suleqatiginerisigut, innarluutilinnut politikkimi maanna saqqummiunneqartumi
qulequttanik kissaatinillu aalajangersaavoq.
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititap suliaq februaarip
17-ianni 2017 oqaluuseraa, Isumaginninnermut, inassuteqaatillu Suliffeqarnermut
Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititami ilaasortanit amerlanerussuteqartunit
akuersissutigineqarlutik.
Siumumit taamaallaat akuersissutigineqarpoq, innarluutillit pillugit politikki inaarutaasumik
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititamut Kommunalbestyrelsimullu akuersissutigitinneqarnissaanut
ingerlateqqinneqassasoq (inassuteqaatit aappaanni), kisianni innarluutillit pillugit politikkip
inaarutaasumik akuerineqannginnerani partiit eqqartueqqaarnissaat kissaatigalugu.
Suliaq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap ataatsimiinnerani 27. februaari 2017-imi
oqaluuserineqarpoq, amerlanerussuteqartut Inuit Ataqatigiit Demokraatillu sisamanik ilaasortallit
inassuteqaatit akuersissutigaat, oqaaseqaatigalugu NGO-nik il. il. suleqateqarneq politikkimi
immikkut immikkoortoqartinneqassasoq.
Ikinnerussuteqartut Siumut pingasunik ilaasortallit taaseqataanngillat, isumaqaramik politikkissaq
nutaaq Kommunalbestyrelsinngortussap nutaap akuersissutigippagu pissusissamisoornerussasoq
ataqqinninnerullunilu.
Inassuteqaat
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititami ilaasortat amerlanerussuteqartut Kommunalbestyrelsimut
inassuteqaatigaat:
- innarluutilinnut politikki akuerineqassasoq
Suliassamik saqqummiussineq
Kommuneqarfik Sermersooq kommunimi illoqarfinni nunaqarfinnilu tamani innuttaasunut tamanut
najugaqarfitsialaassaaq - aamma innuttaasunut innarluutilinnut. Innarluutilinnut Politikki
kommunimi innuttaasunut innarluutilinnut tamanut atuunnissaa anguniagaavoq.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 30
Siunissamut ungasinnerusumut, ukiunut 2017-imiit 2027-mut atuuttussamik, innarluutilinnut
politikkiliortoqarpoq, tassanilu kommunip innarluutilinnut tunngasunut suliniutissai
aalajangersarneqarput. Kommunimi ulluinnarni inuuniarnikkut, kulturikkut ileqqutigut aamma
atukkatigut assigiinngissutsit ataqqillugit innarluutilinnut politikki suliarineqassaaq.
Aaqqiissutissatut siunnersuut – suliatigut naliliineq
Kommuneqarfik Sermersuumit innuttaasut innarluutillit sammisaqarluarsinnaallutik
inuuneqarnissaat kissaatigineqarpoq, ulluinnarni akornutaasinnaasut aporfiusinnaasullu
inuiaqatigiinni inuunermi periarfissanut assigiinngisitaartuunermullu ataqqinniffiusumi
peqataatinneqarnermik taarserneqartarnissaat kissaatigineqarpoq.
Kommunimi innarluutilinnut politikkimi 'Naalagaaffiit Peqatigiit Innarluutillit allatulli
periarfissaqartitaanissaat pillugu najoqqutassatut maleruagassiaat' kiisalu 'Inuit Innarluutillit
pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit isumaqatigiissutaat' tunngavigineqarput.
’Naalagaaffiit Peqatigiit Innarluutillit allatulli periarfissaqartitaanissaat pillugu najoqqutassatut
maleruagassiaat' tunngaviusumik malittarisassaanni ilaatigut ima allassimasoqarpoq:
”Oqariartaaseq Innarluut (handicap) isumaqarsinnaavoq allat naligalugit inuiaqatigiit
nalinginnaasumik inuuneranni peqataasinnaajunnaarneq imaluunniit peqataasinnaanerup
annikillinera. Inuup susinnaassutsimik annikillisitsisimasup avatangiisaasalu akornanni
atassuteqaqatigiinnikkut pissutsinut nassuiaasuuvoq.”
Kommuneqarfik Sermersuup innuttaasunut innarluutilinnut politikkimi tallimanik
toqqammavigineqartussanik qulequttanik ilassuteqarluni suliaqarnissaq aalajangerpaa:





Taarsiisarnermut tunngaviusoq, tassani inuiaqatigiit innuttaasunut susinnaassutsimik
annikillisitsisimasumut, susinnaassutsip annikillisimasup sunniutai annikillisinniarlugit,
ikiuutinik tunniussisarpoq
Susassareqatigiinnermut tunngaviusoq, tassa innarluutillip susinnaasaanik
taarsiissutaasartut aamma ikiuutit akileraarutitigut aningaasaliiffigineqartarlutik taamalu
tunngaviusumik akeqarneq ajorlutik aammalu pigisat isertitallu apeqqutaatinneqarneq
ajorlutik.
Immikkoortumi akisussaassuseq, tassa aaqqissuussaanerit, oqartussat suliffeqarfilluunniit
tamarmik nalinginnaasumik innuttaasunut sullissisartut kiffartuussisartulluunniit, sullissinerit
kiffartuussinerillu inunnut susinnaassutsimik annikillisitsimasumut
atorneqarsinnaatitsinissaannut pisussaaffeqarput.
Naligiissitaanermut tunngaviusoq, nammineq pisinnaasat aallaavigalugit iluaqutaanissamut
periarfissaqartitsinissamut piginnaasanillu ineriartortitsinissamut periarfissaqartitsinissamut
qulakkeerinninneq.
Peqataatitsinermut tunngaviusoq, tassa innuttaasut pisinnaasat annikillisimasut
sapinngisamik inuiaqatigiinni pisuni tamani peqataanissaannut periarfissaat
qulakkeerneqarnissaannut tunngasuuvoq.
Innarluutilinnut politikkimi immikkoortut ataatsimoorfiusut aaqqiissutinillu takutitsisut
isiginiarneqarput, tassa inuuneq tamarmiusoq ataqatigiissorlu pilersinniarlugu
aalajangersaasuusinnaasut - innuttaaqataasutut innuttaasutut allatut nalilittut
sammisaqarluartutullu.
Immikkoortut pingaarnerit isiginiarneqartut:
1. Piginnaanngorsaaqqinneq – Siumut Aqqut
2. Ineqarneq
3. Ornikkuminassuseq, teknologii aamma digitalimik attaveqaqatigiinneq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 31
4. Meeraq aamma meeqqamiit inersimasumut
5. Ilinniagaqarneq suliffeqarnerlu
6. Sunngiffik
Aningaasaqarnikkut sulisoqarnikkullu naliliinerit
Suliami matumani Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmut oqaaseqaatinik pissarsiniarnissaq
pisariaqanngitsoq Ingerlatsiviup nalilerpaa.
Inatsisitigut tunngavissaq allakkallu tunngaviusumik uppernarsaatitallit
Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 7, 3.november
1994-imeersoq, kingullermillu Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut
peqqussutaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 31. maj 2010imeersumi allanngortinneqartoq.
Ingerlariaqqinnissaq
Innarluutilinnut politikkip akuerineqarnerata kingorna, ingerlatsiviup politikki tamanut
saqqummiutissavaa, aamma tassunga atatillugu kommunip sulisui, taamatullu innuttaasut
politikkimik qarasaasiakkut namminerlu ornigunnikkut pisinnaanissaat isumagissallugu.
Kommuneqarfik Sermersuumi Innarluutilinnut Politikki innarluutilinnut tunngasunut immikkoortumut
pilersaarusiornermik malitseqartinneqassaaq.
Immikkoortumi pilersaarummi pingaartinneqartuni ataasiakkaani suliniutit aalajangersimasut
ingerlanneqartullu aalajangersarneqassapput. Innarluutilinnut kattuffiit, Innarluutilinnut
Siunnersuisoqatigiit, soqutigisaqaqatigiit, innuttaasunut ataatsimiititsinerit, innuttaasut innarluutillit
aamma ilaqutaasut oqaloqatigisarneri tunngavigalugit annertunerusumik peqataatitsinissamut
aamma innuttaasut innarluutilinnut ataatsimut akisussaassusermik aqqutit nutaat ataavartumik
ineriartortinneqartarlutillu misiligutaasassapput.
Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmit oqaaseqaatit
Suliami matumani Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmut oqaaseqaatinik pissarsiniarnissaq
pisariaqanngitsoq Ingerlatsiviup nalilerpaa.
Innuttaasunik peqataatitsineq/attaveqaqatigiinneq
Innarluutilinnut Politikkip suliarineqarneranni innuttaasut annertuumik, innarluutilinnut kattuffiit,
Innarluutilinnut Siunnersuisoqatigiit, soqutigisaqaqatigiit kiisalu innuttaasut
ataatsimiitinneqarneratigut, kiisalu ilaqutaasut innutaasullu innarluutillit oqaloqatigineratigut,
peqataatitsineq ingerlanneqarpoq.
Ingerlatsivinnit allanit oqaaseqaatit
Suliami matumani ingerlatsivinnit allanit oqaaseqaatinik pissarsiniarnissaq pisariaqanngitsoq
Ingerlatsiviup nalilerpaa.
Siusinnerusukkut aalajangerneq
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap februaarip 27-anni 2017-imi ataatsimiinnerani aalajangerneq:
Amerlanerussuteqartut Inuit Ataqatigiit Demokraatillu sisamaasut inassuteqaatit akuersaarpaat,
allannguutissatut ilanngullugu peqatigiiffiit assigisaallu immikkut suleqatigineqarnissaat
ilanngunneqassasoq.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 32
Ikinnerussuteqartut Siumut pingasuusut taaseqataanngillat, toqqammavigalugu
tulluarnerusorineqarmat ataqqinninnerullunilu kommunalbestyrelsip nutaap politikkissaq
akuerippagu.
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititap aalajangernera
tallimanngorneq 17. februaari 2017-imeersoq:
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititami ilaasortat
amerlanerussuteqartut inassuteqaatit akuersissutigaat.
Siumumit taamaallaat akuersissutigineqarpoq, innarluutillit pillugit politikki inaarutaasumik
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititamut Kommunalbestyrelsimullu akuersissutigitinneqarnissaanut
ingerlateqqinneqassasoq (inassuteqaatit aappaanni), kisianni innarluutillit pillugit politikkip
inaarutaasumik akuerineqannginnerani partiit eqqartueqqaarnissaat kissaatigalugu.
Ilanngussaq
1. Innarluutilinnut Politikki
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 33
04C Nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarut
Aalajangiiffigisassaq
J.nr: 16.03.02
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik - pisortaq Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Suliassamik eqikkaaneq
Nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarut Kommuneqarfik Sermersuumi nunaqarfinnik
immikkuualuttunik allaaserinniffiuvoq, nunaqarfiillu assigiinngitsut qanoq ingerlanerinik
periarfissaannillu misissueqqissaarinermik imaqarluni. Nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarut
nunaqarfinni aqutsisut Tasiilami isumasioqatigiissinneqarneranni suliarineqarpoq, kingornatigullu
isumasioqatigiinnermit tunniussuunneqartunik naleqqussarneqarluni.
Nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarummut tapiliullugu allaffeqarfik suliap
ingerlanneqarnissaanut missingiusiorpoq, tassuuna Nuummi allaffeqarfik, nunaqarfinni illoqarfinnilu
allaffiit, nunaqarfinnilu peqatigiiffiit peqatigalugit inaarutaasumik pilersaarutip
uummarissarneqarnissaa naammassineqarnissaalu qulakkeerniarlugu. Suliap
ingerlanneqarnissaanut iluatsitsilluarnissamut pisariaqartinneqartut marluupput. 1 Nunaqarfinnut
immikkoortumut pilersaarut assigiinngitsunit sulinermi sakkussatut aammalu 2 nunaqarfinni
suliniutit aallartinneqartut "naqqaniit qummut" suliniutitut atorneqarsinnaassasut. Imaappoq,
nunaqarfinni innuttaasut namminneq peqataanissaat ingerlatsisuunissaallu siuariartornissamut
ineriartornissamullu qulakkeerinnittuussaaq.
Suliap ingerlannissaanut allaffeqarfik aallarnisaataasumik alloriarnissanik sisamanik
siunnersuuteqarpoq:

Allaffeqarfimmi nunaqarfinnut tunngasunik assigiinngitsunik sulialinnit
peqataaffigineqartumik suleqatigiissitaliorneq, nunaqarfinnut ataqatigiissaarisumit
isumagineqartumik

Ataasiinnarmik isaaffissalerlugu (One door policy)

Najukkani ataqatigiissaarisulerlugu

Nunaqarfiit attaveqaqatigiiffissaannik pilersitsineq
Kisianni alloriarnissanut sisamanut taakkununnga suliniutissanullu allanut ataatsimut tunngatillugu
imaappoq, tamakkua aallartinneqannginneranni nunaqarfinni innuttaasunut naleqalersitsinersut
misissorneqassapput.
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititap suliaq marlunngornermi 24. januaari 2017-imi
oqaluuseraa inassuteqaatillu akuersissutigineqarlutik.
Suliaq Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititami pingasunngornermi 1.
februaari 2017-imi oqaluuserineqarpoq aamma Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititami 7.
februaari oqaluuserineqarluni, ataatsimiititat tamarmik inassuteqaatit akuersissutigaat.
Suliaq nunaqarfinni aqutsisuni pingasunngornermi ulloq 25. januaari aamma sisamanngornermi
26. januaari 2017-imi oqaluuserineqarpoq, nunaqarfinnilu aqutsisunit inassuteqaatit
akuersissutigineqarlutik.Suliaq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap ataatsimiinnerani 27. februaari
2017-imi oqaluuserineqarpoq, Ataatsimiititallu inassuteqaatit akuersissutigai allannguutitalerlugit,
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 34
nunaqarfinnut nuuttut sulinermi peqataatinneqarluartassasut aammalu sulisut aqqi suliap
Kommunalbestyrelsimut saqqummiutinnginnerani peerneqassasut.
Inassuteqaat
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap Kommunalbestyrelsimut inassuteqaatigaa:
- Nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarut akuersissutigineqassasoq
- nunaqarfinnut nuuttut sulinermi peqataatilluarneqarnissaat ilanngunneqassasoq
- Suliap ingerlannissaanut alloriarnerit sisamat siulliit suliarineqassasut ataasiakkaarlutillu
akuersissutigineqassasut.
- Tassaasut:
o Allaffeqarfimmi nunaqarfinnut tunngasunik sulialinnik suleqatigiissitaliornissaq
-
o
Ataasiinnarmik isaaffissalerlugu (One door policy)
o
Najukkani ataqatigiissaarisulerlugu
o
Nunaqarfiit attaveqaqatigiiffissaannik pilersitsineq
Nunaqarfinnut tunngasunik suliallit assigiinngitsut suliassanik nunaqarfinnut
immikkoortumut pilersaarummiittunik suliniutissanik amerlanerusunik ingerlatitseqqinnissaat
Suliaq inaarutaasumik akuerisassanngorlugu Kommunalbestyrelsimut
ingerlateqqinneqassasoq
Suliassamik saqqummiussineq
Septembari 2016imi Tasiilami nunaqarfiit isumasioqatigiissinneqarput, nunaqarfinnut aqutsisuni
ilaasortanit, Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmi aqutsisunit Borgmesterimiillu
peqataaffigineqartumik.
Pilersaarutit aallartisarneqarnissaat malitseqartinneqarnissaallu pillugit nalornisoqarsimavoq,
tamakkulu Tasiilami puullaaqissutigineqalersimallutik. Taamaattumik suliassaqarfimmi suliassat
pillugit siunissami ingerlatsiviup illuatungeriit akornanni aalajangersimasumik
ataatsimiititsisarnissat ataqatigiissaarinerit malinnaanerillu aallartinniarpai. Nunaqarfiit
isumasioqatigiissinnerisa kingornagut Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmi pisortaq
nunaqarfinni aqutsisut siulittaasuinik ataasiakkaanik ataatsimeeqateqarpoq, paasiniarluagassat
malinnaatitsissutiginiarlugit.
Nunaqarfinni aqutsisut isumasioqatigiissinneranni nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarutitut
missingiut siulleq eqqartorneqarpoq, kingornagullu isumasioqatigiinnermit saqqummiussorneqartut
allaffeqarfiup suliarai, nunaqarfinnullu immikkoortumut pilersaarummut missingiutip aappaa
maanna politikkikkut suliarineqartussanngorlugu saqqummiunneqarpoq (Ilanngussaq takuuk
Nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarut).
Nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarut ima suliarineqarpoq quppernerni 6imiit - 61imut
Kommuneqarfik Sermersuumi nunaqarfinni ataasiakkaani pingaarnertut taasariaqartut
aallaavigalugit allaaserineri:
1. Sulisoqarfinnut tunngasut
2. Inuttut nukissat
3. Nunaqarfiit ataannarnissaminnut toqqammavissaat
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 35
Quppernerni 62imiit- 64imut pingaarnertut misissueqqissaarinernut tunngasuupput, quppernernilu
65imiit - 68imut nunaqarfiit ineriartortinneqarnissaannut tunngasunik arlalinnik
siunnersuuteqartoqarpoq. Quppernerni 69imiit – 132imut misissueqqissaarinermut tunngasunik
paasissutissanut toqqammaviit pineqarput.
Aaqqiissutissatut siunnersuut – suliatigut naliliineq
Allaffeqarfimmit suliatigut nalilerneqarpoq, sulinissamut ataatsimoorussamik ataqatigiissaarinissap
anguneqarnissaanut ingerlatsiviit tamaasa peqataatinnerisigut aaqqiissuteqaraanni
pitsaanerussasoq, taamaasilluni suliassat assigiinngitsut ataqatigiissinneqarnissaat
qulakkeerneqassammata.
Taamaattumik saqqummiussap matuma nunaqarfinnut ataasiakkaanut ataatsimoortinnissaa,
aammalu illoqarfinni nunaqarfinnilu atornerluineq pillugu Kommunalbestyrelsip aggustip 29ianni
2016 isumasioqatigiinnerannit suliniutissanut immikkoortunut pilersaarutit sinnerinut
ataqatigiissinnissaa pingaaruteqarpoq.
Nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarummut tapiliullugu allaffeqarfik suliap
ingerlanneqarnissaanut missingiusiorpoq, tassuuna Nuummi allaffeqarfik, nunaqarfinni illoqarfinnilu
allaffiit, nunaqarfinnilu peqatigiiffiit peqatigalugit inaarutaasumik pilersaarutip
uummarissarneqarnissaa naammassineqarnissaalu qulakkeerniarlugu. Suliap
ingerlanneqarnissaanut iluatsitsilluarnissamut pisariaqartinneqartut marluupput. Siullertut
suliassaavoq nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarutip assigiinngitsunik suliarineqarnissaa tamanna Borgmesterip Allatseqarfiani nunaqarfinnut ataqatigiissaarisumik atorfinitsitsinikkut
aallartilluareerpoq.
Pisariaqartinneqartut aapparivaat, suliassat suliniutissallu ataatsimoorussineq (community building
teori) tunngavigalugu aallartitinnissaat. Community building isumaqarpoq, najukkami innuttaasut
inerisarneqarnissaat aammalu ataatsimoorussinissamik inerisaaneq. Eqqarsartaatsimi tassani
najukkami innuttaasut nukittuut, nukittuumik ataatsimoorussinermik pisariaqartitsisut
illuatungaanullu, aallaavigalugit eqqarsarluni sulineq pineqarpoq. Taamaattumik najukkami
innuttaasut inerisarneqarneri, ataatsimoorussinermik nukittorsaaqataasussanik suliaqarnikkut
ingerlanneqassaaq. Community building teori najoqqutaralugu sulinermi pingaaruteqartut ilagaat
”naqqaniit qummut” periuseqarluni sulinerit. Suliassat aallartinneqartussat najukkami innuttaasunit
ingerlanneqassapput - taamaasillutik inuit suliamik iluaquteqartussat tassaassammata inuit
namminneq suleqataasut. Suliaq iluatsilluarpat piginnittuunermik misigisimaneq
annertunerulissaaq, aammalu anguniakkanut sanilliullugu suliap toraarsinissaanut periarfissaq
annertunerulissalluni, pilersaarusiornerit aalajangiinerillu najukkami innuttaasunit aallaaveqarneri
pissutigalugit.
Suliap ingerlanneqarnissaanut alloriarfissatut siullertut makkua suliarineqarnissaat allaffeqarfimmit
siunnersuutigineqarput:
 Allaffeqarfimmi nunaqarfinnut tunngasunik sulialinnik suleqatigiissitaliornissaq

Ataasiinnarmik isaaffissalerlugu (One door policy)

Najukkani ataqatigiissaarisulerlugu

Nunaqarfiit attaveqaqatigiiffissaannik pilersitsineq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 36
Nunaqarfiit pillugit suleqatigiissitaq assigiinngitsuneersunik peqataaffigineqartoq
Nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarutip aalajaatsumik piviusunngornissaa aammalu
ataqatigiissaarisoqarnissaa suleqatigiissutigineqarnissaalu qulakkeerniarlugit
siunnersuutigineqarpoq, ingerlatsivinnit assigiinngitsunit peqataaffigineqartumik
suleqatigiissitaliortoqassasoq, ingerlatsivinni/immikkoortuni ataasiakkaani "nunaqarfinnut
tunngasunik suliallit akisussaasut"nik suleqataaffigineqartumik, nunaqarfinnut ataqatigiissaarisoq
ataqatigiisaarisoralugu.
Suleqatigiissitami qulakkeerneqassaaq, suliassat ingerlatsivinni ataasiakkaani suliarineqartut,
ataqatigiissaarnissaat, aammalu assersuutigalugu immikkoortunut pilersaarutinut tunngatillugu
assigiinngitsut suleqatigiissutigineqarnissaat. Taamaasilluni pitsaanerusumik
ataqatigiissitsisoqarsinnaavoq, nunaqarfinnilu ineriartortitsinissaq qitiutinneqassalluni.
Immikkoortunut pilersaarutinut assigiinngitsunut inaarutaasumik piffissamik pilersaarutit, sulisussat
atorluarnerpaajumallugit ataqatigiissarneqassapput, ass. qaqugu sanaartornermut tunngasunik
suliallit illoqarfimmiissanersut najoqqutaralugit.
Tamakku saniatigut suliassat aallartinneqartussat pitsaanerpaamik pissarsiaqarfiginissaat
naammagisimaarneqarnissaallu eqqarsaatigalugit, najukkami innuttaasut peqataatinnissaasa
qulakkeerneqarnissaat suleqatigiissitat suliassaraat.
Nunaqarfinnut tunngasunik suliallit suliassaat ingerlateqqitassat tassaapput:
 Najukkani kajumissutsiminnik suleqataasussat siunnersuisoqatigiivinik pilersitsineq

Peqatigiiffinnik ikorfartuineq

Immikkoortunut pilersaarutinik ataqatigiissaarineq

Suliniuteqarfissanik suliassanillu ataqatigiissaarineq, tamakkununnga ilanngullugit
"illoqarfinni nunaqarfinnilu atornerluineq"

Siunersioqatigiittartunik inerisaaneq

Inunnik nukissalinnik toqaanerit

Suliniutit kinguaariinnit assigiinngitsunit peqataaffigineqartut:

Nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarummi suliniutissatut siunnersuutigineqartut
ingerlateqqinneqarnissaat iliuusissatullu pilersaarusiornissaq
Ataasiinnarmik isaaffissalerlugu (One door policy)
Sulisunut ulluinnarni kommunimi sulisuunngitsunut tunngatillugu, suleqammik eqqortumik,
apeqqutinut akissuteqarsinnaasumik, nassaarniartarneq ajornakusoorsinnaasarpoq. Nunaqarfinni
suleqatinut, taamatullu nunaqarfinni innuttaasunut, pitsaanerpaamik sullissiniarnermi,
nunaqarfinnut tunngatillugu ”ataatsimut isaaffissaqarnissaq, One door policy” atorneqarnissaa
siunnersuutigineqarpoq. Imaappoq, nunaqarfinni allaffinni sulisut allaffeqarfimmi sulisumik inummik
ataatsimik saaffigisaqartassapput, sulisullu taassuma allaffeqarfimmi sulisumik
attaveqarfigisartagassaminik nassaarnissaa apeqqutaassaaq. Attaveqarfigisartagassaq
tassaasinnaavoq nunaqarfinnut ataqatigiissaarisoq, imaluunniit ingerlatsivinni tamani
akisussaasuusut. Taamaaliornikkut innuttaasunut nunaqarfinnilu sulisunut allaffeqarfimmut
attaveqarneq ajornannginnerulersinneqarsinnaavoq, suliassallu ingerlanneqarnissaat
eqaannerulersinneqarluni.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 37
Tamannali aallartitsinnagu nunaqarfinni sulisunut naleqalersitsissanersoq misissorneqaqqaassaaq.
Najukkami ataqatigiissaarisut
Nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarummi siunnersuutigineqarpoq
 Najukkani ataqatigiissaarisussanik nassaarniartoqassasoq, taamaasillutik taakkua
iluaqutaasussamik isumassarsiorfigineqartarniassammata.

Inunnik eqeersimaartunik suligasuartussanik pilersitsineq

Nunaqarfinni teknikkikkut akisussaasunik toqqaaneq - namminersortut pisortallu
suliffeqarfiutaanni assigiinngitsunut tunngatillugu ataqatigiissaarisussamik
pingaarnersiuisussamillu.
Siunnersuut ingerlariaqqinnikkut suliarissallugu aalajangiunneqarpat, illoqarfinni nunaqarfinnilu
sulisut attuumassuteqartut suleqatigalugit isumaginnittussanik toqqaasarnissamut
najoqqutassamik suliaqartoqassaaq. Aamma aqqusinniortut aqutsisui, atuarfinni aqutsisut
assigisaalluunniit toqqarneqarsinnaapput. Eqqarsaatersorluartoqarnissaa
kaammattuutigineqarpoq, kikkullu tamarmik qanoq atorluarneqarsinnaanersut misissorneqarluni,
tassami kikkut tamarmik inissaqartinneqarput, atorfissaqartinneqarput tunniussassaqarlutillu.
Attaveqaatit
Nunaqarfiit pillugit suliassaqarfik Nuummi ilinniartitserusuppoq. Tamanna misissorluartariaqarpoq,
immaqa nunaqarfinnut tunngatillugu imminnut avitseqatigiissinneqarpata
naleqqunnerussagunarmat, nunaqarfinniillu allanit misilittakkat ilinniutigalugit. Nunaqarfiit
akornanni misilittakkanik avitseqatigiittarfissamik pilersitsitsinissamut periarfissaq
ingerlateqqinneqassaaq. Avitseqatigiittarfissaq peqataasussat peqatigalugit suliarineqassaaq.
Avitseqatigiittartussat assersuutigalugu imigassamik atornerluisunut katsorsartinnissamut
isumassarsititsisinnaapput, nunaqqatissarsiorlutik nunaqqataasimasunillu uternissamut
pilerilersitsiniarlutik, meeqqanut inuusuttunullu suliassanik aallartitsisarlutik, timersorneq, inuttullu
ajornartorsiutinik qitiutitsineq, kinguaariit arlallit suleqatigiissillugit assigisaannilluunniit
ingerlataqartitsillutik.
Nunaqarfinnut aqutsisuni tusarniaaneq
2017-imi januaarip naanerani ataatsimiinnerni, nunaqarfiit pillugit immikkoortumut pilersaarutip
imarisai suleriaqqinnissamullu pilersaarutit nunaqarfinni aqutsisunut saqqummiunneqarput.
Nunaqarfiit pillugit immikkoortumut pilersaarut nunaqarfinni aqutsisunit tamanit
akuersissutigineqarpoq imalu oqaasertaliillutik:

Tasiilami septembarip qaammataani 2016-imi nunaqarfiit isumasioqatigiissinneqarneranni
qulequttat eqqartorneqartut pilersaarummi pingaartinneqassasut

Nunaqarfiit pillugit ataqatigiissaarisumik atorfinitsitsinikkut nunaqarfiit allaffeqarfimmit
eqqumaffigineqarnerulersimasut malugineqarsinnaasoq aammalu nunaqarfiit pillugit suliani
pitsaanerusumik eqqartuinissaq siuariartoqarnissarlu qilanaarineqartoq

Nunaqarfiit pillugit immikkoortumut pilersaarut suliaqarfiit akimorlugit sulinermi sakkussatut
ataavartumik atugassianngortinneqassasoq nunaqarfiillu killiffii, ajornartorsiutaat,
periarfissai iliuusaalu eqqarsaatigalugit siunissami nutarterneqartassasoq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 38

Nunaqarfinnit tapersersuinikkut suliniutit aallartinneqartut innuttaasut
kajumissuseqarnerisigut ingerlatserusussuseqarnerisigullu nunaqarfinni
siuariaateqarnissaat ineriartortinnissaallu qulakkeerneqassasut

Nunaqarfinni atugassarititaasut nukittorsarneqarnissaat anguniarlugit, nunaqarfinni
inuussutissarsiuteqarnikkut suliniutinik nutaanik pisariaqartitsineq

Nunaqarfiit ineriartortinnissaannut takorluukkanik pilersaarutinillu
inerisaqqinneqarsinnaasunik saqqummiussisoqariissasoq

Nunaqarfinni tamani allaffeqarfiup iluani attaveqaammik pilersitseqqittoqarsinnaasoq,
attaveqaataasup nunaqarfimmi allaffeqarnerup atugassanullu tunngatillugu paasisimasanik
pigisaqassaaq taamaammat nunaqarfimmi sulisutut pingaarutilittullu atorneqarsinnaalluni.
Maannakkut atorfeqartinneqartut piginnaasaat killeqartut nunaqarfinnut aqutsisunit
maluginiarneqarput.

Kommunalbestyrelse nunaqarfinni ersarinnerussasoq

Sumiiffiit imminnut ungasinnerat qitiusumillu allaffeqarfiup Nuummi inissisimanera
pissutaallutik, nunaqarfiit kommunip sinneranit avissaaqqasutut misinnartut
Aningaasaqarnikkut sulisoqarnikkullu naliliinerit
Attuumassuteqanngilaq.
Inatsisitigut tunngavissaq allakkallu tunngaviusumik uppernarsaatitallit
Nunaqarfinnut pillugit immikkoortumut pilersaarut
Ingerlariaqqinnissaq
Politikkikkut oqaluuserineqarnerata kingorna ingerlatsiviit akornanni, allaffeqarfiit nunaqarfinnilu
aqutsisut akornanni kiisalu allaffeqarfiit qitiusut illoqarfinni allaniittullu akornanni
ataqatigiissaarinerup akisussaaffigineqarnera nunaqarfinnik ataqatigiissaarisumut
tunniunneqassaaq. Sanaartukkat suliarineqarnerisa akisussaaffigineri ingerlatsivinnit eqqortunit
isumagineqaannassapput.
Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmit oqaaseqaatit
Aningaasaqarnermut Allatseqarfiup nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarutip akuerineqarnissaa
inassuteqaatigaa, politikkikkut allaffissornikkullu aalajangiinissamut pitsaasunik
toqqammiviliisussaammat.
Innuttaasunik peqataatitsineq/attaveqaqatigiinneq
Nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarummut allaqqitassiaq siulleq septembarimi 2016 Tasiilami
nunaqarfiit isumasioqatigiissinneqarmata eqqartorneqareerpoq. Ukioq 2017-imut ukiunullu
tulliuttunut nunaqarfinnut aningaasaliissutissat suliarineqarnerini nunaqarfinni aqutsisut
akuutinneqarput, tamatumalu saniatigut politikkikkut oqaluuserineqarnerinut atatillugu
tusaaneqarlutik. Tamatuma saniatigut nunaqarfinnut immikkoortumut pilersaarummi suliallu
ingerlanneqarnissaani innuttaasut peqataatilluarneqarnissaat siunniunneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 39
Ingerlatsivimmit oqaaseqaatit
Tamanut Kiffartuussivik, Susassaqartitsivik peqatigiiffilerinermut tunngasunut siunnersuutinut
tunngatillugu peqataatinneqarpoq.
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititaq sinnerlugu
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ingerlatsivimmit Qeqertarsuatsiaat
pillugit qupperneq 48-mut naqqiuteqartoqarpoq immikkoortullu makku peerneqarlutik:
”Ukioq 2013-imi Sermersooq Business Council ikiortigalugu inuussutissarsiutitigut
ineriartortinneqarsinnaasutut periarfissat pingasut ataqatigiissaarisulerlugit pingaarnersiorneqarput
kiisalu rubinisioratarnissap kinguneranik ujaqqanik qiperuinermut pikkorissartitsisoqarluni.
Aalisakkerivik nutaanik piginnittoqalernikuuvoq, qalerallit saarulliillu tunisaalerlutik.”
Immikkoortoq qulaaniittoq ima taarserneqassaaq:
”Rubinisiorfik pillugu 2014-imi IBA-mut isumaqatigiissusiortoqarpoq. Isumaqatigiissut naapertorlugu
nunaqavissut sulisorinissaat, ilinniartitaanermut aningaasat ilinniartoqarnissarlu kiisalu kulturikkut
sammisassaqartitsinernut aningaasat kiisalu sumiiffinni nerisassanik pisiortorfeqarnissat
qulakkeerneqarput. Rubinisiorfissaq piffissami 2014-2016-imi suliarineqarpoq 2017-imilu
upernaakkut ingerlalernissaa naatsorsuutigineqarluni. Nunaqarfimmi ujaqqanik qiperuisarfik
iluarsartuunneqarpoq, maskiinat nutaat pisiarineqarput qiperuinermullu pikkorissaatitsisoqarluni.”
Siusinnerusukkut aalajangerneq
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap februaarip 27-anni 2017-imi ataatsimiinnerani aalajangerneq:
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap inassuteqaatit akuersaarpai, allannguutissatullu
aalajagiunneqarpoq nunaqarfinnut tikittut ilanngutsitaanissaat ilanngunneqassasoq aammalu
pilersaarummi sulisut aqqi piiarneqassasut, kommunalbestyrelsimut saqqummiunneqannginnerani.
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititap aalajangernera,
marlunngornermi januaarip ulluisa 24ianni, 2017imeersoq:
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititap inassuteqaatit
akuersissutigai.
Meeqqanut, lIaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititap aalajangernera pingasunngornermi 1.
februaari 2017imeersoq:
Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititap inassuteqaatit akuersissutigai.
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititap pingasunngorneq 1. februaari 2017-imi
aalajangernera:
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititap inassuteqaatit akuersissutigai.
Ilanngussat
1. Nunaqarfiit pillugit immikkoortumut pilersaarut
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 40
04D Kommunimut pilersaarut 2028
Kommuneqarfik Sermersuumut Kommunimut pilersaarut 2028
Aalajangiiffigisassaq
J.nr.: 1804
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik - pisortaq Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Suliassamik eqikkaaneq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsiviup, kommunimut pilersaarummut iluarsiissutitut
siunnersuut, Kommuneqarfik Sermersooq tamakkerlugu atuuttussaq, suliaraa.
Siunnersuut ilaatigut kommunimut pilersaarutip atuuttup iluarsinerivaa, 2015-imut
Pilersaarusiornermut periusissami aalajangerneqartutut, aammalu kommunimut pilersaarutip ukiut
sisamakkaarlugit nutarterneqartarnissaanut atatillugu. Kommunimut pilersaarummut nutaatut
siunnersuut qarasaasiakkut uani takuneqarsinnaavoq: http://sermersooq2028.odeum.com/
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititap suliaq marlunngorneq 7. februari 2016-mi
oqaluuseraa, inassuteqaatillu akuersissutigalugit.Suliaq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap
ataatsimiinnerani 27. februaari 2017-imi oqaluuserineqarpoq, Ataatsimiititallu inassuteqaatit
akuersissutigai allannguutitalerlugit piffissami aggersumi umiatsianut inissiisarfiit pillugit
malittarisassaliortoqassasoq. Malittarisassatut siunnersuut tamanut tusarniaassutigineqassaaq,
soqutigisaqaqatigiit kommunimit oqaloqatigineqassapput, kingornalu malittarisassat politikkikkut
oqaluuserineqassallutik.
Inassuteqaat
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap Kommunalbestyrelsimut inassuteqaatigaa:
- kommunimut pilersaarut akuersissutigineqassasoq
- piffissami aggersumi umiatsianut inissiisarfiit pillugit malittarisassaliortoqassasoq
- malittarisassatut siunnersuut tamanut tusarniaassutigineqassasoq, soqutigisaqaqatigiit
kommunimit oqaloqatigineqassasut, kingornalu malittarisassat politikkikkut
oqaluuserineqassasut
Suliassamik saqqummiussineq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik Kommuneqarfik Sermersuumut nutaamik kommunimut
pilersaarusiorpoq, pilersaarusiortarneq nunaminertanillu atuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr.
17, 17. november 2010-meersoq naapertorlugu.
Kommunimut pilersaarummut siunnersuut nutaaq, ukiuni sisamani kingullerni kommunimut
pilersaarummut tapiliussami allannguutit aqqutigalugit suliaavoq, taamalu iluarsagaallunilu
nutartigaavoq. Kommunimut pilersaarutip nutarternerani arlalialunnik allannguisoqarpoq,
nutarterisoqarpoq aamma immikkoortut ilaannut ilanngussisoqarpoq.
Pilersaarusiornermi toqqammavigineqartoq pioreersoq aallaavigalugu (Kommunimut pilersaarut
2024), immikkoortut ilaasa atorneqarnissaa nunaminertanillu akuersissuteqarnermut tunngasuni,
kommune tamakkerlugu assigiinnik malittarisassaqartoqarnissaa qulakkeerniarlugu
allaqqinneqarput iluarsartuunneqarlutillu.
Kommunimut pilersaarummi immikkoortut ataasiakkaat assigiinngitsukkuutaanik
allannguiffigineqarput:
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 41
- Nutarterinermut atatillugu pingaarnertut ilutsimi oqaaseqatigiit aaqqissorneqarput
kingunerisassallu iluarsaanneqarlutik.
Pilersaarusiornermi tunngaviit pioreersut aallaavigalugit, nunaminertanik atugassiinermi
aalajangersaanikkut allaqqiisoqarpoq aaqqiisoqarlunilu inatsimmi piumasaqaatit
ingerlatseriaatsillu tunngavigalugit, qularnaarniarlugu kommunimi tamarmi nunaminertanik
qinnuteqartoqartillugu sullissinermi assigiinnik malittarisassaqarnissaq.
- "tunngaviusumik aalajangersakkat" nutaat nutartikkat, immikkoortut ilaanni tamani tamanut
aalajangersakkatut naliginnaasutut atuuttussatut ilanngunneqarput,
illoqarfinnut/nunaqarfinnullu aammalu nunaannarmut atuuttut.
- immikkoortut ilaanni 444ni aalajangersakkat pingaarnerit sukumiisumik misissorneqarput.
Aalajangersakkat suuneri najoqqutaralugit tamangajammik suliaapput - imaappoq,
assigiissakkanik oqaasertalersorneqarput, assigiissakkanik malittarisassaqarnissaq
qulakkeerniarlugu, kisianni inoqarfiit kommunimilu sumiiffiit assigiinngitsut ataqqillugit.
Pilersaarutip nutarnerata nalaani aamma saqqaa ilusaalu qarasaasiakkut sukumiisumik
naleqqussarneqarlunilu nutarterneqarpoq.
Kommunimut pilersaarut kommunalbestyrelsimit, piffissami 21.10.2016 - 16.12.2016, sapaatipakunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniaassutigineqarpoq. Piffissaq eqqorlugu
tusarniaassummut akissutit 72-it tunniunneqarput, ataaserlu piffissaliussaq qaangiutereersoq
tunniunneqarluni. Tusarniaassumut akissutit tamarmik suliassamik saqqummiussami
ilanngunneqarput.
Tusarniaassummut akissutini 65it tamarmik Nuummi najugaqarfinni umiatsianik inissiinissamut
tunngasuupput, amerlanerillu atsiornernik katersinertut isikkoqarlutik. Taakkunani
peqqutigineqartut amerlanerit katillugit tallimaasuni ataatsimik arlalinnilluunniit peqquteqartarput.
Tamanna pillugu akerliliissutit ataatsimoortillugit suliariniarlugit ingerlatsivik aalajangerpoq,
akerliliisunut tallimanik qulequtalinnik akissuteqartoqartarluni.
Qulequttat tallimat tassaapput:
1. Maannakkut susoqassava?
2. Isumannaallisaaneq, najukkamit umiatsiaq nakkutigineqarsinnaassammat
3. Kulturimik piujuartitsinissamut tunngasoq
4. Umiatsiaatillit ataasiakkaat aningaasaqarniarnerat
5. Kommunimi illoqarfinnut najugaqarfinnullu allanut sanilliullugu immikkoortitsineq
Tamatuma saniatigut Nuummi sanaartorfissat allallu eqiteriffiusuni immikkoortut pillugit
tusarniaassummut akissuteqaatini apeqqutigineqarput. Tassunga atatillugu ingerlatsivimmit
inassutigineqassaaq, pingaartumik Qinngutsinni eqiterinissamut atatillugu, immikkoortumut
ineriartuutaasussamik, tulluarsaanissamut periusissiaqarnissamik periarfissanik
misissuisoqassasoq.
Tusarniaassummut akissutissat allat nunaminertamik atugassiisarnermut periutsimut
tunngasuupput, allanneranullu allannguutissasut siunnersuutit, Nuna Tamakkerlugu
Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfiup allannguutissatut siunnersuutissai ilanngullugit,
aalajangersakkamut iluarsiissutigineqassapput.
Aaqqiissutissatut siunnersuut – suliatigut naliliineq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsiviup kommunimut pilersaarutitut nutaatut siunnersuutip
pilersaarusiornissamut, sanaartugassanik suliarinnittarnermut nunaminertanillu atuinissamik
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 42
qinnuteqaatit suliarineqartarnerinut pitsaanerusumik nutartikkamillu toqqammavissaqalissasoq
nalilerpaa.
Kommunimut pilersaarutip atuuffiani matumani najugaqarfinni umiatsianik inissiinissamut
ikaarsaariarnermut tunngasumik ilanngussisoqarnissaa ingerlatsivimmit inassutigineqarpoq.
Taamaalilluni aaqqissutit allat pilersinneqarsinnaapput misilerarneqarlutillu, taamalu
tusarniaassummut akissutini ernumassutaasut arlallit aaqqiissuteqarfiginiarneqassapput.
Pingaartumik najugaqarfiit imminnut qanittunik pukkitsunillu sanaartorfissanik pilersitsinissaq
siunertaralugu Nuummi Qinngutsinni eqiterarfiusumi periusissiornissaq ingerlatsivimmit
inassutigineqarpoq.
Aningaasaqarnikkut sulisoqarnikkullu naliliinerit
2028-imut Kommunimut pilersaarut toqqaannartumik kommunimit aningaasartuutigineqarnissaanut
pissutissaqanngilaq, kommunip ingerlaavartumik pilersaarusiortarneranut ilaatinneqarmat.
Inatsisitigut tunngavissaq allakkallu tunngaviusumik uppernarsaatitallit
Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17.
novembari 2010-meersoq
Ingerlariaqqinnissaq
Pilersaarut Kommunalbestyrelsimit inaarutaasumik akuersissutigineqareerpat tamanut
nalunaarutigineqassaaq.
Inatsisartut inatsisaat nr. 17 § 25, imm. 4 malillugu piffissaliussaq sap. ak. aqqaneq-marlunnik
sivisussuseqarpoq, taannalu maleruarneqassaaq kommunalbestyrelsimit pilersaarutip tamanut
nalunaarutigineqarnissaanut inaarutaasumik akuersissutigineqarneraniit.
Inatsisartut inatsisaat nr. 17 § 25 , imm. 2 naapertorlugu kommunimit kommunimut pilersaarutip
tamanut saqqummiunneqartoq attuumassuteqartunut pisortanut oqartussanut kiisalu
Namminersorlutik Oqartussani naalakkersuisunullu, taakkulu ataaniittunut, nassiunneqassaaq.
Pilersaarut inaarutaasoq tamanut saqqummiunneqassaaq nittartakkami www.sermersooq2028.gl
Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmit oqaaseqaatit
Aningaasaqarnermut Allatseqarfik suliamut oqaaseqaatissaqanngilaq, kommunimut
pilersaarummik suliaqarneq Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsiviup ingerlaavartumik
pilersaarusiortarneranut ilaatinneqarmat.
Innuttaasunik peqataatitsineq/attaveqaqatigiinneq
Kommunimut pilersaarummut siunnersuut piffissami 21. oktobari – 16. decembari 2016 sapaatipakunnerini arfineq-pingasuni tusarniaassutigineqarpoq.
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik aamma suliatigut soqutigisalinnut (titartaasartut,
ineriartortitsisartut (developere) siunnersortillu allat) immikkut ittumik ataatsimiititsivoq,
nittartakkamik nutaamik misiliinissaq kiisalu maanna atuuttumi kommunimut pilersaarummi
allannguutit pingaarnersaat pillugit paasisitsiniaanissaq siunertaralugu.
Ingerlatsivinnit allanit oqaaseqaatit
Soqanngilaq.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 43
Siusinnerusukkut aalajangerneq
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap februaarip 27-anni 2017-imi ataatsimiinnerani aalajangerneq:
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap inassuteqaatit akuersaarpai, allannguutissatut aalajagerlugu
piffissami qanittumi immikkut umiatisanik nunamut inissiisarneq pillugu
malittarisassaliortoqassasoq. Malittarisassamut siunnersuut pisortatigoortumik
tusarniaassutigineqassaaq, soqutigisallillu immikkut oqaloqatigalugit tusarniarneqassallutik,
taakkua kingorna malittarisassat politikkikkut aalajagiiffigineqassapput.
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititap aalajangernera marlunngorneq 7. februaari 2017imeersoq:
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititap inassuteqaatit akuersissutigai.
Ilanngussat
1. Akerliliissutinik suliaqarneq
2. Akerliliissutit
3. http://sermersooq2028.odeum.com/
4. Kommunimut pilersaarut 2024-p allannguutaanik eqikkaaneq (Nassuiaat)
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 44
04E Kommuneqarfik Sermersuumi Kommunalbestyrelsimi
qinikkatut sulinermi, qinikkatullu pitsaasumik
attaveqaqatigiittarnissamik ataatsimoortumik
malittarisassaliortoqarnissaanik siunnersuut
Kommunalbestyrelsimut ilaasortap Asii Chemnitz Narupip (IA) Kommunalbestyrelsimut
siunnersuutaa
Aalajangiiffigisassaq
J.nr.: 01.01.07
Tamanut Kiffartuussivik - pisortaq Marie Fleischer / MFLE
Suliassamik eqikkaaneq
Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq Asii C Narup (IA) februaarip 21-anni 2017 aalajangiiffigisassatut
siunnersuummik Kommunalbestyrelsimut nassiussaqarpoq. Asii C Narupip kissaatigaa
Kommuneqarfik Sermersuumi Kommunalbestyrelsimi qinikkatut sulinermi, qinikkatullu pitsaasumik
attaveqaqatigiittarnissamik ataatsimoortumik malittarisassaliortoqarnissaanik siunnersuut
Kommunalbestyrelsimi oqaluuserineqassasoq.
Inassuteqaat
Borgmesterip Allatseqarfiata Kommunalbestyrelsimut inassuteqaatigaa:
- Asii Chemnitz Narupip siunnersuutaa Kommunalbestyrelsimi oqaluuserineqassasoq
taamatullu suliap ingerlaqqinnissaa aalajangiiffigineqassasoq
Suliassamik saqqummiussineq
Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq Asii C Narup (IA) februaarip 21-anni 2017 aalajangiiffigisassatut
siunnersuummik Kommunalbestyrelsimut nassiussaqarpoq. Asii C Narupip kissaatigaa
Kommuneqarfik Sermersuumi Kommunalbestyrelsimi qinikkatut sulinermi, qinikkatullu pitsaasumik
attaveqaqatigiittarnissamik ataatsimoortumik malittarisassaliortoqarnissaanik siunnersuut
Kommunalbestyrelsimi oqaluuserineqassasoq.
Siunnersuuteqarnermut tunngavilersuut:
”Qinikkatut sulinermi sakkortuumik pisariaqanngitsumik nipeqartarneq, aammalu innuttaasunut
politikkikkut aaqqiissutissanut imaluunniit innuttaasut qinikkat sulinerannik paasinnittarnerannut
iluaqutaarpiarneq ajornerat nassuerutigalugu, Kommuneqarfik Sermersuumi
Kommunalbestyrelsimi qinikkatut sulinermi, qinikkatullu pitsaasumik attaveqaqatigiittarnissamik
ataatsimoortumik malittarisassaliortoqarnissaa piffissanngorsoraara."
Siunertaq:
Qinikkatut sulinermi, qinikkatullu pitsaasumik attaveqaqatigiittarnissamik ataatsimoortumik
malittarisassat siunertarissavaat:
Innuttaasunut kommunimullu politikkikkut pitsaanerpaanik
aaqqiissuteqartoqarnissaanik ujartuinissaq
Politikkikkut aaqqiagiinngissutigineqartut pitsaasumik suliarineqarsinnaaneri pillugit
tamanut nittarsaasseqataanissaq
- Qinikkatut sulinermi peqataanerup, politikkikkullu ingerlaatsit nuannersuunerinik nukittorsaaneq
Qinikkanik assuarinnittarnerup annikinnerpaaffianiitilernissaa, innuttaasullu
politikkikkut suleqataarusussuseqarnerulersinnissaat
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 45
Kommunimi sulisunut qinikkallu sulinerminni atugarisaasa pitsaasuunissaannik
qulakkeerinninneq
Sooq maannakkorpiaq malittarisassaliussaagut?
Politikkikkut oqalliseriaaseq sakkortusinikuummat.
Isumaqarluinnarpunga, uagut, isumaqatigiinngittaraluaruttaluunniit, innuttaasunut pitsaanerpaanik
aaqqiissuteqarnissatsinnut pisussaaffeqartugut. Taamaattumik oqalliseriaaseq
attaveqaqatigeeriaaserlu soorunami tamatumunnga akornutaasariaqanngilaq.
Naggataatigut neriuppunga, tamanna iluaqutigalugu kommunalbestyrelsimut
ilaasortanngortussanut siunissami pitsaasumik suleqatigeeriaaseqarnissamut
oqalliseriaaseqarnissamullu aamma tunngaviliisuujumaartoq, ukioq manna apriilip sisamaanni
qinersereernerup kingornagut atuutilersussamik, aammalu ´qinikkatut sulinermi ataatsimoortumik
malittarisassat´ Kommuneqarfik Sermersuumi qinigaarlaanut kommunimi sulinermi pitsaasumik
najoqqutassanngorumaartoq.
Politikkikkut oqallittarneq sakkortuujusinnaavoq, ersarissunik paatsuugassaanngitsunik
isummertarnikkut nalunaaruteqartarnikkullu - kisianni ajorniarnerusariaqanngilaq,
sangutitsiniaataanani, assuarliinerunani, nakkarsaanerunani il.il.. Oqalliseriaaseq suliamut,
politikkikkullu assigiinngitsunik isummersortarnermut tunngatiinnarneqarsinnaavoq.
Ataatsimoortumik malittarisassatut siunnersuutitaata imarisassai assersuutitut makkuusinnaapput:
1. Kommunalbestyrelsip iluani sulineq sunniivigeqatigiittarnerlu
2. Kommunalbestyrelsip avatangiisiminut sunniivigeqateqartarnera
3. Kommunalbestyrelsip allaffeqarfimmut sunniivigeqateqartarnera
Neriuppunga siunnersuutiga saqqummiunneqassasoq, siunnersuutigaaralu allaffeqarfimmut
ingerlateqqinneqassasoq, kommunalbestyrelsinngortussamut siunnersuummik
saqqummiussisoqarnissaa eqqarsaatigalugu”
Aaqqiissutissatut siunnersuut – suliatigut naliliineq
Borgmesterip Allatseqarfiata innersuussutigaa, siunnersuut ataatsimiititamut susassaqartumut
ingerlateqqinneqassanersoq, Kommunalbestyrelse aalajngissasoq.
Aningaasatigut sulisoqarnikkullu naliliinerit
Aningaasatigut sulisoqarnikkullu naliliinerit, suliap ataatsimiititamut susassaqartumut
ingerlateqqinnissaanut, Kommunalbestyrelsip aalajangiinerani suliamut ilaatinneqassaaq.
Inatsisitigut tunngavissaq allakkallu tunngaviusumik uppernarsaatitallit
Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 22, 18. november 2010-meersoq:
§ 13. Kommunalbestyrelsimi ilaasortap kialuunniit kommunip susassaqarfii pillugit apeqqutit
suulluunniit kommunalbestyrelsimut saqqummiussinnaavai aammalu tamakku pillugit
aalajangiinissanut siunnersuutinik saqqummiussisinnaalluni. Ataatsimiititaliat borgmesterilu
paasissutissanik taassuma piumasaanik, kommunalbestyrelsillu aalajangernissaanut inatsisitigut
aalajangersakkat qaqugukkulluunniit malinneqartussaatitaasut pillugit kommunalbestyrelsimut
nalunaaruteqassapput.
Kommunalbestyrelsip suleriaasissaatut aalajangersakkami § 3:
Ilaasortaq, kingusinnerpaamik ataatsimiiffissaq sioqqullugu ullut 14-it qaangiutsinnagit suliassamik
suliarinneqqusilluni allakkatigut qinnuteqassaaq, suliassaq taanna borgmesterip ileqquusumik
ataatsimiinnissap tullianut qaninnermut ullormut oqaluuserisassanut ilanngutissavaa.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 46
Ingerlariaqqinnissaq
Kommunalbestyrelsip aalajangernera, Borgmesterip Allatseqarfianit allaffissornikkut
suliarineqassaaq.
Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmit oqaaseqaatit
Aningaasaqarnermut Allatseqarfik oqaaseqartinniarneqanngilaq.
Ilanngussaq
Soqanngilaq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 47
04F Piorsaavimmi sullitat nalilersuiffigineqarnissaat
Kommunalbestyrelsimut ilaasortap Malene Lyngep (IA) Kommunalbestyrelsimut siunnersuutaa
Aalajangiiffigisassaq
J.nr.: 01.01.07
Tamanut Kiffartuussivik - pisortaq Marie Fleischer / MFLE
Suliassamik eqikkaaneq
Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq Malene Lyngep (IA) 2017-imi februaarip 21-ianni
aalajangiiffigisassatut siunnersuut Kommunalbestyrelsimut nassiuppaa. Malene Lyngep kissatigaa
Piorsaavimmi sullitat nalilersuiffigineqartarnissaannik periarfissaq Kommunalbestyrelsip
oqaluuserissagaa.
Inassuteqaat
Borgmesterip Allatseqarfiata Kommunalbestyrelsimut inassuteqaatigaa:
- Malene Lyngep siunnersuutaa Kommunalbestyrelsimit oqaluuserineqassasoq aamma
siunnersuut pillugu ingerlariaqqinnissaq aalajangiiffigineqassasoq
Suliassamik saqqummiussineq
Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq Malene Lyngep (IA) 2017-imi februaarip 21-ianni
aalajangiiffigisassatut siunnersuut Kommunalbestyrelsimut nassiuppaa. Malene Lyngep kissatigaa
Piorsaavimmi sullitat nalilersuiffigineqartarnissaannik periarfissaq Kommunalbestyrelsip
oqaluuserissagaa.
Siunnersuuteqarnermut tunngavilersuut:
”Nuummi Piorsaavimmi arlaleriarlunga nammineq pulaartarninni paasivara inuusuttut
neqeroorummik atuisuusut ikileriarsimasut.
Tamanna tunngavigalugu maluginiagara allaffeqarfimmut apeqquteqaatigaara.
Inuiaqatigiit innuttaasullu atugarisaat allanngorartuaannarput, taamaattumik neqeroorutitta
siunertareqqaakkanut naleqqukkunnaarneri ilutigalugit nalilersortarnissaannut
piareersimasariaqarpugut.
Siunertaq:
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititami
paasitinneqarpugut, assersuutigiinnarlugu inuusuttut eqqarsartaatsimikkut innarluutillit
amerliartortut. Aammami kommunip avataani angerlarsimaffinnit innuttaasut amerliartortut
angerlartittalernikuuvagut. Peqatigitillugu inuusuttortaqarpugut, suliffeqanngitsunik imaluunniit
ilinniagaqarsimanngitsunik, inuunerminni ingerlariaqqinnissaminnut ikorfartortariaqartunik
tapersersorneqartariaqartunillu. Inuusuttunut taakkununnga assigiinngitsunik tunuliaqutalinnut,
assigiinngitsorujussuarnik pisariaqartitaqartunut neqeroorutit assigiinngitsut pigisariaqarpavut.
Taamaattumik ataatsimut isigalugu, sulisoqarfitta siunertaat pisariaqartitanut suli naleqquttuunersut
misissorneqartariaqarpoq.
Taamaammat siunnersuutigerusuppara Piorsaavimmi illoqarfinni tamani sullitat siulliullugit
nalilersuiffigineqassasut, neqeroorut sullitatsinnut naleqqunnersoq naleqqutinnginnersorluunniit
uppernarsiniarlugu.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 48
Neqeroorut sullitatsinnut naleqqukkunnaarsimasoq paasinarsippat, taava Kommunalbestyrelsip
eqqartortariaqarpaa suut suliniutigineqartariaqarnersut, inuusuttortatsinnut eqqortunik
neqerooruteqarsinnaaniassagatta.
Aaqqiissutissatut siunnersuut – suliatigut naliliineq
Borgmesterip Allatseqarfiata innersuussutigaa, siunnersuut ataatsimiititamut susassaqartumut
ingerlateqqinneqassanersoq, Kommunalbestyrelse aalajngissasoq.
Aningaasatigut sulisoqarnikkullu naliliinerit
Aningaasatigut sulisoqarnikkullu naliliinerit, suliap ataatsimiititamut susassaqartumut
ingerlateqqinnissaanut, Kommunalbestyrelsip aalajangiinerani suliamut ilaatinneqassaaq.
Inatsisitigut tunngavissaq allakkallu tunngaviusumik uppernarsaatitallit
Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 22, 18. november 2010-meersoq:
§ 13. Kommunalbestyrelsimi ilaasortap kialuunniit kommunip susassaqarfii pillugit apeqqutit
suulluunniit kommunalbestyrelsimut saqqummiussinnaavai aammalu tamakku pillugit
aalajangiinissanut siunnersuutinik saqqummiussisinnaalluni. Ataatsimiititaliat borgmesterilu
paasissutissanik taassuma piumasaanik, kommunalbestyrelsillu aalajangernissaanut inatsisitigut
aalajangersakkat qaqugukkulluunniit malinneqartussaatitaasut pillugit kommunalbestyrelsimut
nalunaaruteqassapput.
Kommunalbestyrelsip suleriaasissaatut aalajangersakkami § 3:
Ilaasortaq, kingusinnerpaamik ataatsimiiffissaq sioqqullugu ullut 14-it qaangiutsinnagit suliassamik
suliarinneqqusilluni allakkatigut qinnuteqassaaq, suliassaq taanna borgmesterip ileqquusumik
ataatsimiinnissap tullianut qaninnermut ullormut oqaluuserisassanut ilanngutissavaa.
Ingerlariaqqinnissaq
Kommunalbestyrelsip aalajangernera, Borgmesterip Allatseqarfianit allaffissornikkut
suliarineqassaaq.
Aningaasaqarnermut Allatseqarfimmit oqaaseqaatit
Aningaasaqarnermut Allatseqarfik oqaaseqartinniarneqanngilaq.
Ilanngussaq
Soqanngilaq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 49
5. Immikkoortut matoqqasut
05A Nunaminertat inuussutissarsiuteqarfiusut
Aalajangiiffigisassaq
J.nr.: 17.02
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik - pisortaq Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 50
05B Umiarsualivik
Suliniutinut pingasunut qinnuteqaat
Aalajangiiffigisassaq
J.nr.:18.04
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik - pisortaq Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelse
6. Taasariaqartut allat
7. Imaqarniliap akuerineqarnera
Ulloq: 7. marsii 2017
Qup. | 51