Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten udbyder kursus i:

Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten udbyder kursus i:
Entrepriseret
Kurset behandler de mest almindelige udfordringer og problemer ved bygge- og anlægsopgaver,
hvor AB92/ABT93 anvendes.
Kurset vil, hvor det er relevant, tillige beskrive samspillet mellem entrepriseretten og udbudsretten.
Emnerne vil blive illustreret ved inddragelse af praktiske eksempler og relevant praksis.
Tid
Den 2. maj 2017 kl. 9.00-16.30.
Oplæggene starter kl. 09.00.
Der er mulighed for morgenmad og
kaffe fra kl. 08.30.
Relevant for
Vi vil særligt have fokus på bygherrens retsstilling i henhold til AB92/ABT93 og dermed er kurset
velegnet til personer i bygherreorganisationer, men også for entreprenører, der indgår aftaler med
underentreprenører samt tekniske rådgivere, der bistår bygherrer.
Sted
Kurset vil fokusere på følgende emner:
• Generel introduktion til reglerne i AB92 og ABT93
•Aftaleindgåelse
• Entreprisens udførelse, herunder ændringshåndtering
• Tidsfristforlængelse, forsinkelse og reklamation
• Mangler ved arbejdet og reklamation
• Arbejdets aflevering – afleveringsforretningen
• 1- og 5 års eftersyn
• Misligholdelse, herunder ophævelse, standsning og tvister
• Det digitale byggeri
Pris
Undervisere
Undervisere på kurset er advokat og partner Rasmus Holm Hansen samt advokat og associeret parter
Bo Schmidt Pedersen. Foruden at være erfarne undervisere og foredragsholdere inden for entrepriseret og udbudsret, har de begge mange års praktisk erfaring indenfor entreprise- og udbudsretten
og har i en lang årrække løbende været involveret i såvel mindre byggerier som en række af landets
største byggerier og anlægsprojekter. Begge har omfattende erfaring med det almene byggeri samt
offentligt, halvoffentligt og privat byggeri. Advokat Bo Schmidt Pedersen er tillige ekstern lektor ved
Københavns Universitet i faget Entrepriseret.
Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus
Kr. 3.500 ekskl. moms, inkl. forplejning.
Faktura fremsendes efter kurset.
Tilmelding
Information og tilmelding på
www.kammerakademiet.dk/
arrangementer
Tilmeldingsfrist 5 arbejdsdage inden
kurset.
Vi glæder os til at se dig!
Rasmus Holm Hansen
Bo Schmidt Pedersen
Partner, advokat
Associeret partner,Advokat