klik her - Oplev Hou

Ledelse & Udvikling
Rådhusgade 3
Til Hou Fællesforum og Lokalråd og Lokalrådet for Hundslund
8300 Odder
Tlf. 8780 3333
Seniorrådet står i samarbejde med Odder Kommune bag Projekt Spiseven. Det er et tilbud om ugentlig fællesspisning til de af vore ældre
medborgere, som ikke selv har energi og overskud til at komme ud
blandt andre.
For nuværende afvikles tilbuddet med stor tilslutning i Odder. Én gang
om ugen spiser cirka 50 borgere fordelt på tirsdage og torsdage middag
sammen i Caféen på Ålykkecentret. Der er 19 frivillige tilknyttet projektet.
De deltagende borgere betaler selv for maden, som koster 46 kr. per
måltid, mens de frivillige får måltidet betalt af Odder Kommune.
www.odder.dk
03-02-2017
Sags Id. 727-2016-23180
Sagsbeh.
Klaus Grabbert
Odder Kommune vil gerne medvirke til at udbrede projektets succes og
har i 2017 afsat 15.000 kr. til etablering af Spisevenner i yderligere to
lokalsamfund. Midlerne er tiltænkt betaling af måltiderne til de frivillige
samt eventuelle indkøb i forbindelse med opstarten.
Tlf. 5138 6162
Odder Kommune inviterer derfor Hou Fællesforum og Lokalråd samt
Lokalrådet for 8350 Hundslund til en drøftelse af mulighederne for etablering af Projekt Spiseven i Hou og Hundslund.
Side 1/1
Tilbagemelding kan gives til sundhedskoordinator Klaus Grabbert på
enten mail [email protected] eller telefon 51 38 61 62.
Vi glæder os til at høre fra jer.
Med venlig hilsen
Lene Margrethe Hansen, økonomikonsulent
Bente Markfoged Jensen, leder Plejeboligerne på Bronzealdervej
Klaus Grabbert, sundhedskoordinator
[email protected]
Dok id. 727-2017-18910