Bestilling af frø 2017

Vildtafgrøder
2017
at
Få 10 % rab
m
le
d
e
som m
af FJD
OVERSIGT OVER AFGRØDER
KG
PAKHJORTE- MARK- FUGLE- UDSÆD NING,
VILDT VILDT VILDT
PR.
KG
2
1.000M
AFGRØDE
PRIS
KR./KG
BESTILLING,
ANTAL KG
VILDTBLANDINGER
Sommermix til hjortevildt
Helårsmix til hjortevildt
Skoveng og vildtager
Kyllingemix (forårssåning)
Markvildt, dækning og føde
Insektvold/redeskjul
Pollen- og nektar blanding
Traditional Game Cover Mixture
Decoy Game Mixture
Late Cover Mixture
Boost Mixture
Millgame Millet Mix
•••
•••
••
••
••
•
•
••
••
••
••
•
••
••
••
•••
•••
•••
••
•••
•••
•••
•••
•
••
••
•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
8,5
3,5
3,5
4,0
3,6
1,6
1,5
2,5
2,0
1,3
0,6
1,3
10
2 & 10
10
10
10
2
2
10
10
5
5
10
••
•••
•
•
•
•
•
••
••
•••
•
••
•
••
•••
•••
•••
•••
••
•••
•••
••
•••
•••
3,0
10,0
1,0
1,0
0,8
8,0
2,0
3,0
3,0
16,0
9-14 Pk/478,50
2 & 10 **27,23
1
236,00
2 & 10 **104,17
2 & 25 **16,00
15
39,60
2
54,50
2 & 10
107,25
10
47,52
10
24,92
•••
•••
••
•••
•••
••
•••
••
••
•••
••
•••
•••
••
•••
•••
•••
•••
••
••
•••
•
0,5
0,7
0,4
1,0
1,0
3,0
1,0
2,0
••
2,0
••
10,0
•
250
•
Til opblanding af frø til
præcis udsåning
1
123,97
2
71,17
1
101,99
2 & 10 **92,00
2 & 10 **67,25
2 & 10 **78,80
1
170,00
10
34,25
2
237,25
2 & 10 **24,75
20 Pk/216,75
51,05
**67,15
53,37
29,96
71,03
74,58
182,43
60,23
47,85
57,80
168,30
48,73
ENÅRIGE AFGRØDER
Vildtmajs RAPID FIRE, bejdset
Boghvede
Quinoa
Honningurt
Gul sennep
Oliehør
Solsikke, ubejdset
Hamp (husk ansøgning)
Sorghum DWARF PENN 110
Gul lupin* MISTER
•
OVERVINTRENDE AFGRØDER
Fodermarvkål, GRÜNER ANGEL.
Foderraps, LICAPO
Stubturnips BARKANT (rodtype)
Rødkløver*
Hvidkløver*
Lucerne*
Cikorie SPADONA
Alm. rajgræs
Rørgræs
Stauderug
Jordskokker
Majskolbegranulat, Rehofix
MK1500
••
••
••
••
••
•
20
15,00
• Egnet, •• Velegnet, ••• Meget velegnet
*Bælgplante
** Pristillæg på 5,00 kr. pr. kg. ved køb af pakninger á 2 kg.
Bestilling af frø
Alle priser er eksklusive moms og levering.. Ved ordre over 7.000 kr. ekskl. moms
leveres fragtfrit. Ved ordre under 250 kr. tillægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.
Bestilling foretages ved at udfylde kuponen på FJDs hjemmeside (udfyldes og sendes
elektronisk) eller ved at sende eller faxe denne kupon til:
DLF • Højmevej 12 • 5250 Odense SV,
faxnr.: 63 17 16 19 • e-mail: [email protected]
Som medlem af FJD får du 10 % rabat på ovenstående sortiment.
Husk at anføre medlemsnummer nedenfor.
Navn..................................................................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................
Postnr........................... By...............................................................................................................
Medlemsnr. ...........................................Tlf. nr. ................................................................................
CVR nr. ..............................................................................................................................................
E-mail (til faktura) ..........................................................................................................................
Se mere på www.dlf.dk - vildtafgrøder