Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit

Til Nasdaq Copenhagen
1. marts 2017
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S
Nykredit Realkredit A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts
2017 kl. 14.15 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.
-o0oDagsorden:
1.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2.
Forelæggelse af årsrapport for 2016 til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
3.
Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4.
Vederlagsforhold, herunder lønpolitik til godkendelse.
5.
Forslag om ændring af binavn, således, at Nykredit A/S (Nykredit Realkredit
A/S) udgår af vedtægterne.
6.
Valg af medlemmer til bestyrelsen, hvor der foreligger forslag om genvalg af
Steffen Kragh, Merete Eldrup, Nina Smith, Helge Leiro Baastad, Hans BangHansen, Michael Demsitz, Per W. Hallgren, Bent Naur og Erling Bech Poulsen
og valg af Vibeke Krag som bestyrelsesmedlemmer. Flere af kandidaternes
(gen)valg er betinget af, at de vælges til bestyrelsen i Foreningen Nykredit,
hvorfor eneaktionæreren, Nykredit Holding, på generalforsamlingen kan komme med ændringsforslag.
7.
Valg af revisor, hvor bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Deloitte
Statsautoriseret revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og
har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
8.
Eventuelt.
Nykredit Realkredit A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Tlf. 44 55 10 00
Nykredit Realkredit A/S
CVR-nr. 12 71 92 80
www.nykredit.dk
Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik samt selskabets
årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse
forud for generalforsamlingens afholdelse.
Adgang til generalforsamlingen er i betinget af, at der indløses adgangskort senest
3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
Der gøres opmærksom på, at Nykredit Holding A/S besidder samtlige aktier i selskabet.
København, den 1. marts 2017
Nykredit Realkredit A/S
Bestyrelsen
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Jens Theil på telefon 44 55 14 50.
Side 2/2