Hent programmet for generalforsamlingen her

Generalforsamling for Sdr. Bork Efterskole
Fredag d. 31. Marts 2017 kl. 18:00
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forstanderens beretning
Den reviderede årsrapport forelægges til orientering
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Jan Nielsen, Poul
Nielsen (modtager genvalg) Ilse Baun Jensen.
8. Eventuelt