Trailerudlejning - Om grundejerforeningen

Trailerudlejning
Grundejerforeningen Boesagerparken ejer to trailere, der kan lejes af medlemmerne. De henstår
på henholdsvis Latyrushavens nedre p-plads og Georginehavens nedre p-plads.
Prisen er 50 kr./pr. dag. Lejen betales forud – inden udlånet.
Trailerudlejningen administreres af Mogens Johansen, Georginehaven 5.