Vibeke Jensen

Vibeke Jensen
Beskæftigelseschef - Aarhus Kommune
”De udsatte ind på arbejdsmarkedet”
KL Beskæftigelsestræf d. 28. februar 2017
Disposition
•
•
•
•
Hvad er problemet?
Langtidsledige tager teten
Mikronlån
Læring/perspektiver
Langtidsledige tager teten
Langtidsledige tager teten
Borgerne vælger: kørekort, tandlæge, gartnerudstyr,
terapi, kaffevogn etc.
To tendenser: noget ”vi godt kunne bevillige alligevel”
og start af egen virksomhed.
”Må jeg virkelig selv bestemme?”
Et godt tilbud – men ikke for alle.
Lån på mellem 1.000 til 50.000 kroner til start af egen virksomhed.
Langtidsledige - sygedagpenge – kontanthjælp – førtidspension
Vejledning, erhvervscoaching, markedsføring og finansiel
rådgivning.
Borgeren sættes i en privilegeret situation – giver ny relation
mellem jobkonsulent og borger.
Borgeren får ejerskab – har selv valgt forløbet.
Særdeles gode resultater.
”At være arbejdsløs er noget af det værste, du kan blive udsat for, for du mister så
meget selvværd, og til sidst tror du ikke, du kan noget. Her [i mikrolånsforløb] får man
selvværd og selvtillid tilbage. Og man får et formål.
Der er en grund til, at du står op om morgenen.”
Deltager i Mikrolånsforløbet
Hvad er på spil?
Psykiatri
Helbred
Kompetencer
--------------------------------Empowerment
Forsørgelse
Markedet
Hvad skaber resultater?
Markedet
• Efterspørgselsdrevet
beskæftigelsesindsats
Nye Metoder
• Motivering
• Kerneopgaven
• tæt sparring med job/virksomhedskonsulent
• Gå med
borgeren/differentiering
RETHINK!
BESKÆFTIGELSESOMRÅDET
Organisering
• Timing
• Afkorte lange forløb
• Det effektfulde match
Lovgivning
• Fra detailregulering til
rammestyring
• Bredere rammer for
løsning af
kerneopgaver/tillid
Læs mere om projekterne på
www.aarhus.dk/lltt
www.aarhus.dk/mikrolaan
Billeder: aarhus2017.dk