Selskabsmeddelelse 02 / 2017 København, den 1. marts 2017

Selskabsmeddelelse 02 / 2017
København, den 1. marts 2017
Forslag til ordinær generalforsamling
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S afholder ordinær generalforsamling den 27. april 2017.
Det følger af selskabets vedtægter § 4, at ”Aktionærerne har ret til at få et bestemt emne optaget på
dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen
senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen
afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.”
I henhold til selskabslovens § 90, stk. 3 skal det hermed meddeles, at krav om optagelse af et bestemt
emne på dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal være fremsat skriftligt overfor
bestyrelsen senest den 16. marts 2017, kl. 23.59.
Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S
Bo Rygaard
Bestyrelsesformand