Luther, Kvinder og Køn d. 16. marts kl. 19 i Østbirk

DET ER REN LUTHER & LAGKAGE
Tag en bid og smag på dit land, din kirke, din næste
I anledning af Lutheråret (1517 – 2017) inviterer
kirkerne i Horsens Kommune til otte foredrag, som
vi kalder Luther & Lagkage.
LUTHER, KVINDER OG KØN
16. MARTS KL. 19.00
Vi påstår, at hvis du kommer til Luther & Lagkage
foredragene, bliver du godt klædt på til at se de
mange tråde i dit eget liv og i det danske samfund,
der går helt tilbage til begyndelsen af 1500-tallet.
Luther & Lagkage foregår rundt omkring i Horsens
Kommune, og alle er inviteret til at komme og lytte
med.
Foredraget stiller skarpt på Luthers
syn på køn, ægteskab, seksualitet og
på de markante spor, som dele af
Luthers kønsopfattelse kom til at
sætte i dansk kultur- og kristendomshistorie helt op til i dag.
i Østbirk Præstegård ved
lektor, Benedicte Hammer Præstholm
EDEN
OMH . 19.00 ved
G FR
O
K
R
hus
E
R L
LUTH EBRUA Sogne yldahl
h
H
F
t
.
r
U
e
1
2
Jesp
sted
i Tyr epræst,
n
sog
R
00
UTHE KL. 19. d
TIN L
e
MAR ANUAR ehus v oulsen
k
P
J
17. sted Kir Wighik
n
r
i Ha p, Hen
o
bisk
EN
UNST . 19.00 i
OG K
L
K
R
tor
E
R
H
d lek ng for
LUT TOBE
li
e ve
K
,
3. O ing Kirk ed afde ersitet
iv
v
tt
i Ha historie rhus Un
a
n
kirke gi på A -Nielse
h
Teolo en Bac
t
Cars
OLEN
G SK . 19.00
ER O
L
ut
LUTH PRIL K ård ved s Instit
k
g
A
25. Sogne Danmar
i Nim ssor på
ard
ik og
e
rsga
prof ædagog Ove Ko
,
P
e
r
fo
els
ann
Udd
RNE . 19.00 ret
ALME
L
OG S BER K adjunge torie,
R
E
LUTH EPTEM ke ved kirkehis sd
S
13. drup Kir lme- og - og gu i og
e
rg
a
i Tam ssor i s t i salm tor i litu
n
e
k
prof konsule is og le rgaard
s
jæ
s
stift steprak rgen K
ø
tjene ologi, J
n
hym
teSys
or i
,
N
TIDE 0
fess ersitet
U
o
r
N
p
G
Univ
ved
19.0
ER O
LUTH AJ KL. negård enhavns
g
M
30. trup So i på Køb n
e
i Tols kTeolog regers
G
is
mat Henrik
Niels
ET
nye
BREV
Det
MER 0
å
O
R
tor i ologi p
.0
OG
k
9
R
le
1
E
e
.
LUTH UNI KL ole ved ng for T Larsen
k
o
li
J
13.
bs S ed afde sper Br
ct. I
a
v
på S mente rsitet, K
a
e
Test s Univ
u
Aarh
www.lundgreen.dk
PS. VI SERVERER SELVFØLGELIG LAGKAGE UNDERVEJS
Læs mere om Luther & Lagkage i magasinet re:FORMATION
re:FORMATION
udgives af Horsens Provsti – Rådhustorvet 21, 2. sal – 8700 Horsens – 75 64 18 18