Kirkeblad - Baptistkirken Nørresundby

Kirkebladet
2017
MARTS - APRIL - MAJ
Vestergade 73, Nørresundby
Langbrokrovej 7, Vodskov
Præst
Annette Grarup
Hedegaardsvej 3, Em
9760 Vrå
Tlf. 22 87 46 30
[email protected]
Henv. vedr. omsorg og besøg
Patrick Duffield
Tlf. 25 62 87 04
Menighedsråd
Jens Kvist (formand)
Tlf. 98 19 20 04
[email protected]
Svend Eli Jensen (næstformand)
Tlf. 98 29 33 02 / 20 62 33 02
[email protected]
Rasmus Brohus
Tlf. 29 42 63 68
[email protected]
Jens Viggo Drejer
Tlf. 29 91 65 56
[email protected]
Jørn Johansen
Tlf. 98 29 63 19 / 23 71 73 11
[email protected]
Inger Thorndal
Tlf. 60 18 90 03
[email protected]
Vi siger
tillykke til…
Gitte Tandal Olsen
fik en søn Jens d. 10. januar
Hanne Jensen
fylder 75 år d. 4. marts
Inger Sørensen
fylder 70 år d. 6. marts
Connie Jonstrup
fylder 50 år d. 14. marts
Jytte Rydborg
fylder 75 år d. 31. marts
Ib Lindholm
har 60 års dåbsdag d. 7. april
Rasmus Brohus
har 25 års dåbsdag d. 12. april
Erik Hagstrøm
har 60 års dåbsdag d. 21. april
Etty Nielsen
har 70 års dåbsdag d. 4. maj
Kjeld Jensen, Vodskov
har 60 års dåbsdag d. 5. maj
Jacob Krogh
har 60 års dåbsdag d. 5. maj
Gitte Abildgaard
fylder 50 år d. 13. maj
Bente og Svend Eli Jensen
kan fejre guldbryllup d. 24. maj
Kasserer
Else Würtz Nielsen
Venøvej 2
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 74 08
Bank: 7449-1000787
Menighedsbidrag 7459-1201301
Swipp/MobilePay 53 47 13 45
[email protected]
2
Dødsfald
Jens Tandal Olsen
døde 1. december, 70 år gammel.
www.baptistnsb.dk
”Vi regnede ham ikke
for noget…” (Es. 53:3)
”Jeg kan nævne mange grunde til ikke at
tro på det kristne budskab”, - var der
én, der sagde til mig den anden dag. Og
vedkommende listede hurtigt mange
anklagepunkter op - fra religionskrige til
naturvidenskabelige beviser, og jeg følte
mig sat til vægs. Jeg kunne ikke lige finde nogle hårdtslående argumenter, der
kunne tilbagevise alle hans anklagepunkter. Pludselig kom jeg til at tænke
på nedenstående lille historie:
En meget rig mand og hans søn var
ihærdige kunstsamlere. Deres fælles
kunstsamling indeholdt værker fra Picasso til Rembrandt. På et tidspunkt
gjorde sønnen militærtjeneste i Syrien,
og omkommer i et forsøg på at redde én
af de andre soldater i kompagniet. Faren er i dyb sorg. Nogle måneder efter
får faren besøg af den mand, som sønnen med sit liv som indsats havde reddet. Han havde en pakke med,, som han
overrakte faren med ordene: ”Det her er
ikke noget særligt. Jeg er ikke nogen stor
kunstner, men jeg tror, din søn ville ha
ønsket, at du fik dette”. I pakken lå et
malet portræt af sønnen. Portrættet fik
den bedste plads i farens stue midt
imellem de andre store kunstværker.
Da faren dør, holdes der en stor auktion
over den store kunstsamling. Midt på
podiet i auktionslokalet står billedet af
sønnen. Auktionarius tager billedet og
siger: ”Vi begynder med dette”. Der blir
Baptistkirken Nørresundby - Vodskov
af Annette Grarup
helt stille i salen. Kunstkendere fra
hele verden var kommet for at byde på
de store kunstværker, og der mærkedes en begyndende irritation over, at
der skulle bruges tid på et amatørmaleri. Ingen ville byde på billedet. Til
sidst lød en stemme bagerst i salen:
”Jeg vil give 100 kr. Mere har jeg desværre ikke”. Det var den gamle gartner, der livet igennem havde arbejdet
for familien. Ingen bød ham op. Og
hammerslaget faldt på de 100 kr. Auktionarius lagde hammeren fra sig og
sagde tak for i dag. Nu opstod tumult,
for auktionen var jo slet ikke gået rigtig
i gang. Auktionarius fik skabt ro i lokalet og sagde: ”Da jeg blev hyret til
denne opgave, fik jeg at vide, at der
var en hemmelig klausul i testamentet.
Det var kun maleriet af sønnen, der
skulle bortauktioneres. Den, der købte
det, ville arve hele kunstsamlingen”.
Der er helt sikkert lige så mange
grunde til ikke at tro på det kristne
budskab, som der var grunde til ikke
at byde på maleriet af sønnen. Men
han, der alligevel gjorde det, fik del i
en utrolig rigdom.
3
Nyt fra Gospelkoret Shine
af Lene Brohus
Lørdag d.11. marts lørdagsøvelse
1010-13 i Nørresundby
Søndag d. 19. marts Forårskoncert i
Metodistkirken i Frederikshavn
Påskegospel i Nørresundby 9. april
Palmesøndag kl. 19.00 indbyder
Gospelkoret Shine til Påskegospel i
Baptistkirken i Nørresundby.
Kom og bliv opløftet af intens og glad
gospelmusik og nyd roen og eftertænksomheden i de stille ballader, der alle
har gospelmusikkens og påskens
budskab i centrum. Budskabet om at
kærligheden er stærkere end døden, at
vi er elsket og at der er et håb, som vi
kan holde fast i.
Alle er velkomne til koncerten.
Der er gratis entre, men der indsamles
en frivillig gave til korets arbejde.
Mandag 29 maj kl. 19.00
Cafe’ koncert i Vodskov
i forbindelse med 3G
I perioden fra påske til Skt. Hans
skal kirkesalen i Nørresundby
renoveres. I den periode flytter
Gospelkoret Shine sine øvelser til
Baptistkirken i Vodskov. Vi er glade
for muligheden for fortsat at kunne
øve i menighedens lokaler, mens der
renoveres i Nørresundby.
I forbindelse med 3G 29. maj holder
Gospelkoret Shine gospelcafé, så
selvom vi "flytter" for en periode,
bliver der mulighed for at høre koret
synge. Og så glæder vi os rigtig
meget til at komme tilbage i kirken i
Nørresundby og synge i den "nye
kirkesal" efter sommerferien - særligt
glæder vi os til det nye podie, hvor
der bliver plads til hele koret
Menighedsweekend 2017
8. - 9. september
på Vesterskoven
Dybvad
mere information i næste blad og på
menighedsmødet 5. marts
4
www.baptistnsb.dk
25+
25+ henvender sig til alle
unge/yngre mennesker med
eller uden børn
Græs bliver grønnere, der hvor man
vander det….!
Har I lyst til at vande jeres parforhold,
og opleve at nærvær og tilfredshed øges?
Program for
Seniorklubben
hver gang i
Vodskov Baptistkirke
kl. 14.00
Fredag d. 3. marts
Torsdag d. 27. april kl. 19.00
Invester i dit parforhold!
Få brugbare redskaber til at
komme hinanden nærmere uanset om jeres parforhold er
solidt eller med revner.
Vær med til en aften,
hvor Eva Schrøder fra
Missionsforbundet i Vadum
kommer og inspirerer os.
25+ står for arrangementet
denne aften, men
ALLE er velkomne
Baptistkirken Nørresundby - Vodskov
''Med korshærspræsten
på arbejde.''
v. Lena Bentsen,
Klarup
Fredag d. 7. april
”Min tid som elev i
Hammer Bakker”
v. Ruth Olsen Tårs
Onsdag d. 17. maj kl. 8.30
Udflugt til Silkeborg
Mere information kommer senere
Forventet hjemkomst kl. 18-19
5
Evangeliets Gyldne Sange
Søndag d. 26. marts kl. 19.00
”Evangeliets Gyldne Sange” er et fælleskirkeligt kor, der består af 25 modne
mennesker fra Brønderslevegnen, der mødes regelmæssigt i et livsbekræftende
fællesskab omkring glæden ved at synge.
Koret medvirker gerne ved forskellige arrangementer og afholder med jævne
mellemrum koncerter. Korets primære repertoire er gamle, melodiske og evangeliske vækkelsessange, som var en integreret del af tidligere generationers kristne
sang- og musikskat i hele Norden, og som er blevet sunget helt op til vor egen tid.
Denne sangskat står desværre i fare for at gå i glemmebogen, og koret ser det som
en vigtig del af sin opgave at bevare og udbrede kendskabet til nogle af disse
sange. Koret akkompagneres af både klaver, saxofon, violiner, bas, harmonikaer,
guitar og banjo.
I samarbejde med lokale kirker har koret været drivkraften i ”Mindes du sangen”
aftener rundt om i Nordjylland. Der har været stor opbakning til disse arrangementer, og koret har med dets uformelle tilgang, enkle sange og iørefaldende
melodier formået at begejstre de mange deltagere til disse sangaftener.
Koret har ligeledes deltaget i mange eftermiddagsarrangementer for seniorer,
hvor musikken og repertoiret har givet tilhørerne opbyggelige og fornøjelige
eftermiddage.
6
www.baptistnsb.dk
På spørgsmålet om repertoiret siger korets leder, Bent Andersen fra Brønderslev:
”Vi synger enkle, glade sange med et klart kristent budskab. Melodierne er iørefaldende og sangbare, og det er vores erfaring, at tilhørerne ganske enkelt ikke kan
lade være med at synge med”.
Koret har været på en række vellykkede koncertturnéer i både Danmark og Norge,
ligesom der har været arrangeret spændende ture til Færøerne og Rumænien, hvor
koret har været til glæde og opmuntring med deres sang og musik i vidt forskellige
sammenhænge. På disse ture har vi en trofast skare af mennesker som er med og
støtter os.
Koret har udgivet 3 CD’er og en DVD. Der findes yderligere oplysninger om
koret, udgivelser, aktuelle koncerter og kontaktpersoner på hjemmesiden
www.egsnet.dk
Gudstjeneste i Skansen
2. pinsedag mandag d. 5. juni kl. 10.30 (Grundlovsdag)
Baptistkirken Nørresundby - Vodskov
7
Det sker i baptistkirken...
Aktiviteter:
Gospelkoret Shine
Mandag kl. 19 - 21.15
Korleder: Ingrid B Halle
Henvendelse: Lene Stoel Brohus
(formand) 29 42 63 68
se www.shine.dk
25+
Jette Lykke Jensen 21 84 05 15
Ulla Johansen 40 62 61 15
Børnekirke
Lisbeth Højbak Hagstrøm
25 77 79 14
Åben kirke
Hver mandag kl. 14 - 16
Lisbeth & Bjarne Nielsen
50 99 01 74 / 25 39 00 53
3G
MARTS
Fredag d. 3. marts kl. 10.00
Kvindernes internationale bededag
i Nørresundby Kirkecenter
Fredag d. 3. marts kl. 14.00
Seniormøde i Vodskov se side 5
Søndag d. 5. marts kl. 10.30
Nadvergudstjeneste, Annette Grarup
herefter frokost og menighedens
årsmøde fasteindsamling
Lørdag og søndag d. 11 og 12. marts
i Vodskov. Tamilerne, som holder til i
vore kirker, har et større arrangement
for hele Jylland. Der er bl.a. dåb
lørdag kl. 14.00
Søndag d. 12. marts kl. 10.30
Samtalegudstjeneste, Annette Grarup
GUD - GOSPEL - GO’MAD
sidste mandag i måneden
kl. 14-21 spisning kl. 18
fasteindsamling
Koret
Øver onsdage i ulige uger
kl. 19.30 - 21.00
Søndag d. 19. marts kl. 10.30
i Vodskov, Nadvergudstjeneste,
Annette Grarup fasteindsamling
Seniorer i Vodskov
Søndag d. 26. marts kl. 19.00
Evangeliets gyldne sange
1. fredag i måneden kl. 14
Kjeld Jensen 98 29 38 71
Ellen Schrøder 98 25 95 77
Poul Erik Pedersen 21 63 94 81
Henning Olesen 21 73 14 76
Ovennævnte kan kontaktes,
hvis der ønskes kørsel
8
Børnekirken deltager i indsamling
til Folkekirkens Nødhjælp
se side 6-7
Mandag d. 27. marts kl. 1414-21
Åben Kirke og 3G
Hvor ikke andet er anført,
foregår det i Nørresundby
www.baptistnsb.dk
Nørresundby - Vodskov
APRIL
MAJ
Lørdag d. 1. april kl. 9.00
Kvindetræf i Karmelkirken se side 15
Søndag d. 7. maj kl. 19.00
i Vodskov forårsfest med kirkens
musikkræfter fælles med Karmelkirken
Annette Grarup m.fl.
Søndag d. 2. april kl. 10.30
Nadvergudstjeneste, Annette Grarup
fasteindsamling
Torsdag d. 6. april kl. 19.00
Undervisning– og bedeaften,
v/ Steffen Korsbro
Fredag d. 7. april kl. 14.00
Seniormøde i Vodskov se side 5
Søndag d. 9. april kl. 19.00
Palmesøndag
Påskegospel med Gospelkoret Shine
Skærtorsdag d. 13. april kl. 19.00
nadvergudstjeneste, Annette Grarup
Påskedag d. 16. april kl. 10.30
i Vodskov Påskegudstjeneste
Annette Grarup
Søndag d. 23. april kl. 10.30
i Vodskov Gudstjeneste,
Chresten Eskildsen
Mandag d. 24. april kl. 1414-21
i Vodskov Åben Kirke og 3G
Torsdag d. 27. april kl. 19.00
25+ Invester i dit parforhold se side 5
Søndag d. 30. april kl. 10.30
i Vodskov, Gudstjeneste
Svend Rosengaard
Baptistkirken Nørresundby - Vodskov
Søndag d. 14. maj kl. 10.30
i Vodskov Gudstjeneste, Anni Olsen
Onsdag d. 17. maj kl. 8.30
Udflugt for seniorer se side 5
Torsdag d. 18. maj kl. 19.00
i Vodskov,
Undervisning– og bedeaften,
Svend Eli Jensen
Søndag d. 21. maj kl. 10.30
i Vodskov Nadvergudstjeneste
Annette Grarup
Søndag d. 28. maj kl. 10.30
i Vodskov Gudstjeneste, Annette Grarup
Mandag d. 29. maj kl. 1414-21
i Vodskov
Åben Kirke og 3G
JUNI
Søndag d. 4. juni kl. 10.30
i Vodskov, Pinsegudstjeneste m. nadver
Annette Grarup
Mandag d. 5. juni kl. 10.30
Skansegudstjeneste, Mogens G Jensen,
Karin Kristensen
og Sct. Mariæ Skoles Big Band
9
Baptistkirken i Nørresundby
1917 - 2017 - de første 50 år
Hvorfor er der en baptistkirke i byen?
Det spørgsmål blev stillet i forbindelse
med Nørresundby baptistmenigheds
50 års jubilæum. Nu er der gået 100 år,
og måske skal vi stille os det spørgsmål
igen?
af Bente Jensen
tvangsdøbt. Men denne modstand
svækkedes snart, og med grundlovsændringen i 1849 var religionsfrihed sikret,
selvom det varede længere tid, inden
forskelsbehandlingen ophørte.
100 års dagen markeres og festligholdes,
og i dette og det kommende blad vil vi
sætte fokus på menighedens liv i disse
100 år.
Den første baptistdåb i Jylland fandt
sted i Limfjorden den 1. oktober 1840,
hvor 6 personer blev døbt, heriblandt
Ole Nielsen Føltved, der siden blev forstander for Aalborg menigheden.
Mødevirksomheden fortsatte, primært i
Aalborg området. På et forhandlingsmøde den 22. oktober 1843 besluttede
Aalborg menighed, at Føltved skulle
prøve at optage en mission nordenfjords. I de følgende år gjorde Føltved
den ene lange rejse efter den anden
rundt i Nordjylland, og hans mission
bar frugt, primært omkring Jetsmark og
Vaarst.
En del af Aalborg menigheden var bosiddende i Nørresundby, og de første
møder i Nørresundby blev holdt ved
Nørresundby færgebro, hvor modstanden mod denne nye "gjendøbersect" fik
politiet til at gribe ind. Folk blev fængslet for at have foretaget dåb, og baptisternes børn blev hentet i hjemmet og
10
I 1902 blev ønsket om et fast mødested
i Nørresundby fremlagt på et forhandlingsmøde for Aalborg menigheden.
Det førte i første omgang til, at menigheden lejede et mødelokale i Vestergade
67, fugtigt og med utæt tag. Et pudsigt
og talende minde knytter sig til den sal.
Når salen blev helt fyldt med folk, kunne varmen gøre kalken helt våd. Det
bevirkede, at en gammel vægskrift over
talerstolen med ordene "Kom til Jesus"
blev synlig! Og det virkede på sin egen
måde.
I 1914 købte en kreds af medlemmer
grunden, hvor Nørresundby baptistkirke
nu ligger. En grund, menigheden senere
købte.
Nørresundby baptistkirke stiftedes 24.
juni 1917, og den nystiftede menighed
bestod af 53 medlemmer.
www.baptistnsb.dk
Pastor K. Pott, der også var forstander
for Aalborg menighed, blev menighedens første forstander og blev i 1918
afløst af C. Elving, der delte sit arbejde
med 3/4 til Aalborg menigheden og 1/4
til Nørresundby. Der viste sig hurtigt i
den nystartede menighed behov for
egen ansættelse, og 14. september 1919
blev Albert Larsen ordineret som
menighedens præst.
Enge, hvor horn- og strengeorkester
deltog.
Missionsvirksomhed og samarbejde var
højt prioriteret. Foruden de mange teltmøder deltog menigheden i Baptisternes
landskampagne i 1936, hvor der holdtes møder i Folkets Hus med 300 - 400
deltagere hver aften. Der var årlige
økumeniske sommermøder på
Lindholm Høje, fælles forårsmøder
Der var en livlig aktivitet i menigheden Skærtorsdag, og i de første 50 år er 278
med frilufts- og teltmøder, hornorkester mennesker blevet døbt i menigheden.
og strengekor, men ønsket om egen
Øvrige præster i menighedens første 50
kirke voksede, og en stor offervilje
muliggjorde byggeri af kirken, der blev år var Gotfred Pedersen (1937-1943),
Hans Christian Meier Barkan (1943 indviet juledag 1922. Af en byggesum
på 72.000 stod menigheden tilbage med 1946), Christian Martin Bech (1947 1957), Svend Ryding (1958 - 1964) og
en gæld på kr. 26.000.
Niels Bjerg fra 1964.
I 1924 modtog menigheden en anmodning fra baptisterne på Østerhalne enge Menigheden har i alle årene haft et
og Biersted om at måtte tilslutte sig, og stærkt organisationsarbejde, der har
der blev holdt velkomstfest i november givet en stor berøringsflade til byens og
egnens befolkning.
for kredsen, der talte 37 medlemmer.
Der har været søndagsskole siden 1897,
junior- og spejderarbejde, ungdomsforening, hjemmets aften - et tilbud til tilflyttere og andre, kvindekreds og afholdsmission. Igennem alle årene har
menigheden desuden haft et betydeligt
En betydelig faktor i menighedens
aktiv i musik og sang - strengekor, sangarbejde for at forkynde evangeliet for de kor, spejderkor, hornorkester og organiflest mulige har fra den første begyndel- ster. En trase været de mange gæstfrie hjem, der
dition, der
indbød til aftenmøder, søndagsskole og heldigvis er
juniorvirksomhed. Friluftsmøderne blev videreført op
afløst af teltmøder - op til 15 årligt - på igennem de
Vesterhalne Enge, Biersted, Nørhalne
næste 50 år.
Hede, Ny Lindholm og Østerhalne
Med denne nye kreds overtog menigheden to nye mødepladser og to søndagsskoler. Det videre arbejde her førte til
menighedens andet kirkebyggeri - kirken i Biersted, der blev indviet i1928.
Baptistkirken Nørresundby - Vodskov
11
Samtalegruppe
af Svend Eli Jensen
Livet er en gåde - løsningen findes på
bagsiden!
har vores store humorist Storm P udtalt.
I dele-liv-gruppen forsøger vi sammen
både at tage del i det forunderlige liv og
at blive klogere på det - gerne inden vi
kommer til bagsiden.
nye hus, hvor ikke alle havde været.
Ved vort møde i december medbragte
hver deltager en julesang eller salme og
fortalte om, hvordan - hvorfor - og hvilken betydning, netop denne havde for
dem. Vi reflekterede over både melodier
og tekster og glædede os ved at synge
enkelte numre.
Gruppen består af Annie og Oskar Pedersen, Ulla og Peter Johansen, Else W.
Nielsen, Mette Lund, Lisbeth Nielsen, I 2017 har vi deltaget i 3 G, dels for at
Karin og Jens Færløv og Bente og Svend stifte nærmere beEli Jensen.
kendtskab
Vores før- med menigste møde hedens vigtige missionsforegik
projekt, dels
under
hyggelige for at bidrage med go'
former
med fællesspisning og præsentation over mad til en
for hinanden både af os som mennesker fyldt kirke.
Dejligt også
og som kristne.
at kunne
Vi enedes hurtigt om, at vore møder
arbejde samskulle være en blanding af aktiviteter og men og sisamtaler i en fri og åben atmosfære.
den fordybe
Vores første besøg gjaldt Folkekirkens
os i aftenens
Hus og et spændende foredrag af Benny valgte emne
Vindelev - "Manden fra Nazareth - en
under privasanselig oplevelse i ord, sang og billete rammer, hvor vi ligesom de øvrige
der", hvor vi gennem fordybelse i en
grupper holder alle vore samtalemøder.
række kunstværker tilsat musik, salmesang og bibelske teaterfortællinger fulgte
Jesu vej fra fødselen frem til begivenhe- Vi fortsætter nu med Lectio Divina
næste gang og ser frem til at bruge
derne påskedag.
hinandens viden og erfaring til at blive
Spændende også at besøge Folkekirkens klogere på livet.
12
www.baptistnsb.dk
Nyt fra renoveringsudvalget
Flere af menighedens
dygtige håndværkere
har været i aktion i de
sidste par uger. Resultatet er, at vi nu har
fået ombygget vore
toiletter så de også
kan benyttes af kørestolsbrugere.
Tak til alle, der har
arbejdet med dette
projekt.
I samme periode har
vi fået udskiftet de 4 radiatorer i kirkesalen samt tilkoblet et nyt styringssystem, der på sigt vil betyde, at der kan
spares på varmen.
Efter vort ekstraordinære menighedsmøde den 22. januar har vi haft besøg
af en arkitekt og en murermester, der
har hjulpet os med at finde frem til et
konkret forslag i forbindelse med evt.
etablering af åben dåbsgrav.
Forslaget omfatter bl.a. opstilling af nyt
nadverbord og prædikestol, i egetræ
som orgelet. Vi har fået kontakt til en
snedkermester, der er villig til at fremstille disse 2 møbler, såfremt det bliver
aktuelt.
Der hænger en arkitekttegning med
løsnings-forslaget på tavlen i kirken.
Umiddelbart efter påske vil selve renoveringen gå i gang. I den forbindelse
vil der løbende blive brug for flere
hænder til at hjælpe med forskellige
opgaver (aftagning af tæppe på platform, maling af vinduer i kirkesal,
rengøring mv). Vi håber at mange vil
hjælpe med til at løse disse (fælles)
opgaver, så vor kirkesal kan stå klar til
den 24. juni 2017!
På forhånd tak!
Renoveringsudvalget
På menighedens årsmøde den 5. marts
vil udvalget give en mere fyldestgørende
orientering om projektet inden der skal
foretages afstemning.
Baptistkirken Nørresundby - Vodskov
13
Lad os se hinanden…!
af Helle Kvist
Jeg synes altid, det er spændende at
lytte til Dronningen nytårstale – hvad
mon hun har fokus på netop denne
gang, eller hvad er det, der fanger mig,
når vi sidder dér nytårsklædte med et
lille glas i hånden og ta’r hul på årets
sidste aften?? Ved sidste årsskifte var det
Dronningens snak om at ”se hinanden”
– og ha’ øje for mennesker omkring os,
som satte nogle tanker i gang hos mig.
venner af menigheden, som vi ikke
kendte så godt i forvejen. Disse erfaringer gav os lyst at følge Dronningens nytI sin nytårstale talte Dronningen bl.a.
årsopfordring, så vi inviterede så mange
om følgende:
mennesker, vi kunne være omkring vores middagsbord til en gang aftensmad –
....Lad os gøre et nytårsforsæt! Lad os
og blandende folk fra den gamle Nørreprøve at se de mennesker,
sundby menighed med den gamle Vodder omgiver os.
skov menighed. Vi har som familie
Lad os huske også at lægge mærke til
tænkt os at lave flere af disse aftener –
dem, vi ikke kender i forvejen.
måske kan det også være til inspiration
"Hvordan står det til derhenne?"
Er der brug for en hjælpende hånd, lidt for dig…? Lad os se hinanden.
omsorg, eller blot et genkendende godmorgen, et nik til den, vi står i kø med
ved kassen?....
Jeg kom til at tænke på vores menighed,
som jo stadig er ny – vi ved sådan
nogenlunde, hvem hinanden er, men
sådan for alvor at sige, at vi kender
hinanden, kan vi måske ikke helt endnu.
I den forberedende fase i forbindelse
med fusionen blev der lavet spissammen- arrangementer, og for os
herhjemme var disse aftener meget hyggelige og lærerige. Vi kom tættere på
nogle af de menighedsmedlemmer og
14
Kirkeblad og nyhedsbrev
Materiale til kirkeblad og kirkens
nyhedsbrev kan sendes til:
Jørn Johansen,
Tlf. 98 29 63 19 / 23 71 73 11
[email protected]
Næste kirkeblad udkommer 28. maj
Deadline 10 maj.
www.baptistnsb.dk
Sommerstævne 2017
uge 29 16. - 22. juli
Kvindetræf
2017
i Karmelkirken
Lørdag d. 1. april
Petersborgvej 35 B,
Aalborg
Velkommen alle kvinder
TEMA:
Reformation, rødder og retning'.
Hvorfor kommer du på stævne?
Folder kommer i kirkerne sidst i marts
Tilmelding til billig pris
inden 1. juni
Program:
9.00 Kaffe og rundstykker
9.45 Velkomst
10.15 Birgitte Graakjær Hjort:
”Et meningsfuldt liv?”
11.45 Forretningsmøde
13.00 Frokost
14.00 Golriz Ghozati:
”Kirkens rolle i min
integration”
15.15 Tak for i dag
Tilmelding senest
mandag d. 20.marts
til AnneAnne-Marie Beck
mail: [email protected]
Se mere på opslag i kirkerne
evt. kontakt
Rita Christensen
og Else Würtz Nielsen
Der indsamles en kollekt til
Kvindenetværkets projekt:
”Tænk stort - støt small business”
Yderligere oplysninger hos formand
Susanne Andersen Tlf. 40 11 01 34
[email protected]
Baptistkirken Nørresundby - Vodskov
15
Hvordan ser Gud ud?
I en alder af 4-5 år forestillede jeg mig,
at Gud så lidt ud som præsten i
Mitcham Baptistkirke i det sydvestlige
London. Han var en mand nok i den
alder, jeg selv har nu, ikke særlig høj og
rimelig godt i stand, tyndhåret og med
briller. Han kunne til tider tale meget
højt fra prædikestolen. Jeg havde også
fanget, at Gud var usynlig og allesteds
nærværende – så denne skikkelse var i
stand til at befinde sig nede i min mave
såvel som oppe i skyerne…
Denne forestilling er jeg efterhånden
vokset fra, men det er svært at holde en
opfattelse af nogen, som man aldrig har
set, helt fri fra indtryk og billeder hentet
fra ens omgivelser. Vi har en naturlig
tendens og evne til at forestille os et
udseende for det, vi ved, eksisterer, men
ikke kan se. Så snart man hører en fortælling eller blot en stemme, går man i
gang med at danne et billede af situationen eller mennesket bag stemmen. Det
siges, at man ikke kun ser fjernsyn, men
også radio!
af Patrick Duffield
Når det kommer til Gud, har der været
rigeligt med bud på hans udseende
gennem tiderne med flotte billeder af
den skabende Gud og ikoner af den
opstandne Kristus. Vi fornemmer ret
hurtigt, at disse ikke slår til: hvem er
det, der kan opfinde den fysiske verden,
skabe den og holde den i sving?
Fra Bibelen forstår vi, at Jesus Kristus
er ’den usynlige Guds billede’, og at han
rummer ’hele guddomsfylden’
(Kol.1 v.15-20)
I det jødiske samfund, som var Jesu
baggrund, var det strengt forbudt at
'lave gudebilleder' af noget som helst
oppe i himlen eller nede på jorden eller i
vandet under jorden’ (5 Mos. 5 v. 8-9).
Dette har været set på diverse måder i
de forskellige kristne kirkeretninger:
nogle efterlever, men andre gør brug
af billeder i kirkerummet og i
lønkammeret.
Noget helt andet er de mentale billeder
af Gud eller vores opfattelse af ham:
hvordan er Han? Hvad vil Han?
Hvad forventer Han af os? Der bliver
alverdens ting i Guds navn.
Debatten om Guds billede har varet
længe, og jeg vil ikke bidrage yderlige
udover at sige, at Gud selv danner sit
billede i dem, der vælger at følge efter
Jesus Kristus…
Læs mere på www.baptistnsb.dk
Baptistkirken Nørresundby - Vodskov
Vestergade 73 — 9400 Nørresundby
16
www.baptistnsb.dk