Tilmeld dig her - Foreningen Store Hus

Nr._________
Foreningen Store Hus
Tilmelding
Kunst i byparken
24 - 25 juni 2017
Der kan udstilles maleri, grafik, collage, akvarel, blandform, foto og skulptur (herunder også
skulpturelle værker af glas og/eller keramik).
Tilmelding: Tilmeldingsblanketten udfyldes og indsendes og sidste frist er søndag den 11. juni.
Gebyr: Gebyr for tilmeldingsblanket er 300,- kr. Beløbet skal være indbetalt samtidig med afsendelse af tilmeldingsblanketten senest 1 juni. Betaling kan ske på Foreningen Store Huss konto i Nordea, Hvidovre, reg.nr. 2132, konto nr. 8983992502. Husk at sætte navn på indbetalingen.
Bemærk: Arrangørerne påtager sig intet ansvar for manglende indbetaling, opsætning af pavillon
eller stjålne værker i byparken.
Forsikring: Forsikring tegnes af udstillerne selv.
Alle udstillere medbringer selv en pavillon 3 x 3 meter.
Kunstner:_______________________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________
Tlf.:____________________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________________
Tilmeldingsblanketten udfyldes og returneres elektronisk eller den udprintes og udfyldes TYDELIGT
med blokbogstaver og sendes senest den 1 juni til: Foreningen Store Hus, Sadelmagerporten 4,5,524, 2650 Hvidovre eller [email protected]
Tilmeldingen er bindende og efter princippet ”først til mølle”.