Solnedgangs- pladsen

KO R T
FO R TA LT
FA K TA
Solnedgangspladsen
H VO R
Gammel Skagen, 9990 Skagen, Frederikshavn
Kommune
I N DV I E L S E
Realisering af Solnedgangspladsen afventer
kystsikringsprojekt.
DET F YSISKE GREB
• Renovering og opgradering af Solnedgangspladsen, så
pladsen kan rumme flere forskellige typer ophold.
• Der etableres en cirkulær ’plads’ mod stranden og nye
muligheder for ophold og læ.
• Klitten retableres i ny form med højder på to-tre meter
R E S U LTAT O G A F L E DT E E F F E K T E R
Projektet er uafsluttet ved redaktionens
afslutning.
rundt om Solnedgangskiosken, så der skabes læ og
en beskyttende amfi-teatralsk zone omkring pladsens
centrale solskive.
H VO R FO R
For at udfolde Solnedgangspladsens potentiale som
samlingspunkt ved at hæve kvaliteten af de fysiske
rammer. Så forholdene forbedres for turister og lokale, og
Gammel Skagen styrkes som kystbydestination.
O R GA N I S AT I O N :
Projektejer: Frederikshavn Kommune i samarbejde med
Grundejerforeningen Gammel Skagen.
RÅDGIVER
Via projektkonkurrence er Kristine Jensens Tegnestue
udvalgt som rådgiver i samarbejde med billedhugger
Ingvar Cronhammer og Bjarne Frost Design.
Ø KO N O M I
Samlet budget på 9 mio. kr. Heraf 5 mio. kr. fra
Stedet Tæller, 1 mio. kr. fra ENV-Fonden, 2 mio. kr. fra
Frederikshavn Kommune og 1 mio. kr. fra Inge og Asker
Larsens Fond.
side 144
Stedet Tæller
Solnedgangspladsen
Kvalitet i kysternes turistbyer
Solnedgangspladsen
Udsigt på naturens præmisser
side 145
Området omkring Solnedgangspladsen
er én af de mest velbesøgte pletter i
Frederikshavn Kommune.
Illustration: Kristine Jensens Tegnestue
Solnedgangspladsen er stedet, der tæller i
Gammel Skagen. Men i dag yder den asfalterede
plads ikke beliggenheden retfærdighed. Et
respektfuldt arkitektonisk greb skal understrege
oplevelsen af hele stedet og styrke stedet som
kystbydestination.
Pladsen skal være et væsentligt
knude punkt på Kulturstien, der forbinder
skagensbyerne med kyst
og natur.
ligger cykelparkeringen med pumper
og lappemuligheder som et lille miljø
i sig selv. I den endelige udformning
er taget højde for logistikken omkring
pladsen, inklusive tilkørselsforhold,
iskiosk og omlægning af stedets parkeringsplads.
S K AGEN S OM
I NTER N ATION A L
K YSTFER I EBY
Skagen er ét af de steder, der har fået
udviklet en potentialeplan som del af det
daværende Erhvervs- og Vækstministeriums indsats, ’Kvalitet i kystturismen’.
I ’Potentialeplan for Skagen som international kystferieby’ fremhæves i tråd med
Solnedgangspladsen et fokus på at styrke og udvikle de fysiske og landskabelige kvaliteter med målet om at tiltrække
internationale gæster. Herunder at styrke
sammenhæng mellem by og landskab,
mellem ankomst og by og mellem områdets attraktioner og oplevelser. Derfor
ses et klart udviklingspotentiale i at forbinde destinationer, herunder Solnedgangspladsen, ved hjælp af et cykel-,
vandre-, løbestisystem.
Solnedgangspladsen i Gammel
Skagen er måske den mest kendte
og velbesøgte plet i Frederikshavn
Kommune, og potentialet er til at få øje
på. Her på toppen af Danmark kan
solnedgangen følges langs havets
horisontlinje året rundt, og netop fra
Solnedgangspladsen har man spektakulært udsyn til forestillingen, der
hver dag er ny.
Men mens der ikke kan sættes en finger
på udsigten, er pladsen ikke noget at
prale af. Den slidte asfalt er en uværdig
ramme om den populære, naturskabte
turistattraktion, og derfor gik den lokale
grundejerforening af sommerhusejere
forrest, da muligheden for at give pladsen et tiltrængt løft meldte sig. Foreløbig er det blevet til realiseringsstøtte,
projektering og valg af rådgiver via en
projektkonkurrence.
Når Solnedgangspladsen står færdig
vil den bestå af to dele i fint samspil
med hinanden: En solskive og en række nye klitter. Solskiven er i centrum.
Den bliver over 20 meter i diameter og
kommer til at fremstå som det primære element, klitterne det sekundære.
Langs klitterne placeres nye muligheder for ophold, og på den anden side
Projektet bygger på anbefalingerne
fra den potentialeplan for Skagen, som
blev udarbejdet i regi af det daværende Videncenter for Kystturisme i 2014.
Ifølge planen skal pladsen være et
væsentligt knudepunkt på Kulturnaturstien, der forbinder skagensbyerne på
Odden med kysten og naturen og skaber flere, nye oplevelsesmuligheder for
fastliggere og turister.
Den renoverede plads kommer til at
ligge helt frem til en kommende kystbeskyttelse, der skal stabilisere den
nuværende kyststrækning mod yderligere tilbagetrækning.