Indkaldelse til genrealforsamling 2017

Marts 2017
FDF Odense 14.
Thomas Kingo
Bülowsvej 9-11
5230 Odense M
Indkaldelse til genrealforsamling 2017
Kære forældre og venner af kredsen
FDF Odense 14. Thomas Kingo kreds afholder generalforsamling tirsdag d. 21 marts kl. 18.30 i
Kredshuset, Guldbergsvej 1, 5000 Odense C
Dagsorden:
(Forældre til medlemmer i kredsen har stemmeret)
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger kredsens regnskab til godkendelse
5. Indkommende forslag
skal sendes til formanden senes den 19 marts.
6. Valg til bestyrelsen. Der er i år 2 på valg.
- Palle Wøllekær og Lisbeth Lauvring
begge vil gerne genvælges.
7. Valg af forældrerepræsentanter, hvis nogle har lyst
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt
Kredsen er vært ved en god kop kaffe og et stykke kage.
Mødet forventes færdigt senest kl. 19.00.
På bestyrelsens vegne
Palle Wøllekær, Formand