blanket til bestilling af adgangskort

BLANKET TIL BESTILLING AF ADGANGSKORT
Bestilling af adgangskort til ordinær generalforsamling i Genmab A/S, tirsdag den 28. marts 2017 kl. 14.00 i
Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.
BESTILLING AF ADGANGSKORT:
Sæt venligst kryds i rubrikken nedenfor eller bestil adgangskort på www.vp.dk/gf eller www.genmab.com.



Jeg ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort.
Jeg ønsker at deltage ved fuldmægtig i den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort
til personen anført i vedlagte fuldmagtsblanket.
Jeg bestiller samtidig adgangskort til følgende rådgiver:
_____________________________________________________
Rådgiverens navn (brug venligst BLOKBOGSTAVER)
Jeg er opmærksom på, at Genmab A/S og VP Investor Services A/S ikke er ansvarlige for eventuelle
forsinkelser hos postvæsenet.
Dato |
|
|
|
|2 |0|1|7|
Aktionærens navn:
__________________________________________
Adresse:
_________________________________________
Postnummer og by:
_________________________________________
VP-referencenr.:
_________________________________________
Underskrift:
_________________________________________
Hvis De ønsker at afgive fuldmagt eller brevstemme, bedes De udfylde vedlagte blanket. Husk at datere og
underskrive blanketten.
Denne blanket til bestilling af adgangskort skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S
i hænde senest fredag den 24. marts 2017 kl. 23.59 ved at returnere blanketten i vedlagte svarkuvert. Blanketten
kan også returneres på fax nr. 4358 8867 eller på e-mail til [email protected]
Adgangskort kan også bestilles på VP Investor Services A/S’ hjemmeside www.vp.dk/gf eller på Genmab A/S’
hjemmeside www.genmab.com.