pähkinänkuoressa

pähkinänkuoressa
Globaalisti noin
245 000 asiantuntijaa
yli 150 eri maassa
Suomessa noin
450 asiantuntijaa
3 kaupungissa
Liikevaihto vuonna 2016
Globaalisti $36,8 M
Suomessa 56,6 M€
Meillä on joustava
työaika ja sujuva
etätyökulttuuri
Henkilöstölle tarjolla
10 vapaa-ajan
harrastekerhoa
23 000 koulutukseen
käytettyä tuntia
Suomessa vuonna 2016
87 ylennystä
Suomessa
vuonna 2016
600 vapaaehtoistyötuntia Suomessa
vuonna 2016