hintalomake - ELY

LIITE 6.1. HINTALOMAKE
KESELY/185/2017
24.2.2017
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HINTALOMAKE
Tällä lomakkeella tarjoaja ilmoittaa kohteen tarjoushinnat ja muut tarvittavat tiedot.
Kohde: ______________________________Tarjoaja: __________________________________
TARJOUSTEN VERTAILUSSA HUOMIOITAVAT HINNAT
Tarjoushinta
Tarjoudumme järjestämään yllä mainitun kohteen liikennöinnin tarjouspyynnön liitteessä
”Kohdeluettelo” määritellyn mukaisesti seuraavaan vuosihintaan:
Tarjoushinta ilman arvonlisäveroa ________________________________ €
Tarjoukseen lisätään arvonlisävero, jonka on suuruus on tarjousta jätettäessä 10 %.
Yllä mainittuun tarjoushintaan eivät sisälly asiakkaiden maksamat lipputulot.
MUUT HINNAT JA TIEDOT, JOTKA EIVÄT VAIKUTA TARJOSTEN VERTAILUUN
Ajokilometrin hinnat
Liikenteen muutoksista johtuvien liikennöintikorvausten muutosten laskentaperusteeksi ilmoitamme seuraavat ajokilometrin hinnat:
M-P :________ €/km (ilman alv.)
L
:________ €/km (ilman alv.)
S
:________ €/km (ilman alv.)
Yllämainittuihin hintoihin lisätään arvonlisävero, jonka suuruus on tarjousta jätettäessä 10
%.
Lisäkaluston hinnat
Tilapäisen lisäkaluston käytön laskentaperusteeksi ilmoitamme seuraavan tuntihinnan autoa ja alkavaa tuntia kohden:
________ €/h (ilman alv.)
_______euroa/h (L) (ilman alv.)
_______euroa/h (S) (ilman alv.)
Yllämainittuun hintaan lisätään arvonlisävero, jonka suuruus on tarjousta jätettäessä 10 %.
LIITE 6.1. HINTALOMAKE
Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä yllämainittu tuntihinta maksetaan kaksinkertaisena.
Alihankkija (alihankinnan osuus saa olla alle puolet kohteen liikenteestä)
Kohteessa
1) ei käytetä alihankkijaa
[
]
2) käytetään alihankkijaa
[
]
Jos kohteessa käytetään alihankkijaa, tarjoajan tulee ilmoittaa alla ne vuorot, jotka ajetaan
alihankintana:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________