Politiikan tutkimuksen päivät, Jyväskylän yliopisto, 9.

Politiikan tutkimuksen päivät, Jyväskylän yliopisto, 9.-10.3.2017
Työryhmien aikataulut ja salijako, KORJATTU VERSIO, korvaa ohjelmalehden tietoja
Schedule for the workshops, CORRECTED VERSION, replaces the information given in the
printed conference programme
Torstai 9.3.
Työryhmä
Ihmisoikeudet, muuttoliike, politiikka
Perjantai 10.3.
11-12:30
16-17:30
L206A
L206A
Metaphors in politics and political thought
X210
Discussions on crisis management
L207
Den föränderliga offentliga sektorns legitimitet
L208
Eurooppa vuonna nolla?
L207
Faktojen jälkeinen politiikka? Post-factual
politics?
OPK338
Suomen ulkopolitiikan tutkimus
OPK141
L310
Eduskunnan perustuslakivaliokunta politiikan
ja oikeuden välissä
OPK338
L310
L208
Populismi ja post-demokratia
Taide politiikan tutkimuksessa
L310
X240
X241
Ordoliberalism – the European version of
Neoliberalism
L346
Tiedon ja tietokäytäntöjen politiikka
L208
Political Trust & Engagement
Politics of inequality
L139
L139
L206A
OPK142
OPK142
L139
Osallistamispolitiikka
OPK226
Yhdysvaltojen globaalin roolin muutos ja sen
vaikutukset
OPK338
Antiikin poliittinen ajattelu
X210
OPK141
Regional Challenges to Multilateralism
Työn tulevaisuus, talous ja politiikka
L139
L206B
Sääntelyn eli regulaation nousu:
uusliberalismin korkein vaihe vai
markkinatalouden järkevöityminen?
Poliittisen talouden tutkimus
12-13:30
L207
Sukupuoli ja valta muuttuvassa valtiossa
Multifaceted Europeanization
9:30-11
OPK238
L206B
OPK238
L221
L310
OPK238