Koti ja keittiö: suomalaisia koteja

Koti ja keittiö: suomalaisia koteja
85%
47%
24%
Asuu
omistusasunnossa
Korkeasti koulutettuja
Talouden bruttotulot
yli 75 000 €/v
Sukupuoli
220 000
Lukijaa
359 000 67 min
Kohtaamiskontaktia
Lukuaika
106 200 182 300
Viikkokävijää,
idealista.fi *
79/21%
69%
50%
on kiinnostunut ruoanlaitosta ja resepteistä
Ikä
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Käyntiä/vko,
idealista.fi *
Lähde: KMT AL + total 2016. Viikkokävijät: GA joulukuu 16 – helmikuu 17 keskiarvo *
44
18
6
Alle 25
23
9
25-39 40-54 55-64
65+
Koko väestö
Koti ja Keittiö
käyttää ylimääräisen rahan mieluiten
sisustamiseen
Idealista.fi-verkkosivusto koostuu blogeista sekä Koti ja keittiön, Fitin, Oman Ajan ja Katson sisällöistä