Vuosikokouksen asialista - Keski

Keski-Suomen Kanakoiraharrastajat ry
Keski-Suomen Kanakoiraharrastajat ry:n vuosikokous 2017
Aika:
Su 5.3.2017 klo 15.00
Paikka:
Jyväskylä,Sepänkeskus
Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä
VUOSIKOKOUS ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
- Muistamiset ja palkittavat 2016 toimikaudella
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Toimintakertomus 2016
7. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2016
8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
9. Talousarvio vuodelle 2017
10. Toimintasuunnitelma 2017
11. Liittymis- ja jäsenmaksut 2017
12. Puheenjohtajan valinta 2017 toimikaudelle
13. Hallituksen jäsenten valinta
Erovuoroisina Anne-Mari Naarminen ja Jani Hänninen
Hallituksessa jatkavat Jukka Rouhiainen (2), Olli Prättälä (2),
Kaija Lepoaho (1), Jarmo Saukko (1).
14. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
15. Hallituksen esittämien toimikuntien jäsenten valinta
- huvitoimikunta (edelliset: Kaija Lepoaho, Tuija Hietanen, Ulla-Salo Rouhiainen
ja Anne-Mari Naarminen)
16. Yhdistyksen edustajan valinta K-S kennelpiirin vuosikokoukseen 2017-01-29 17.
17. Hallituksen kokouksen päätettäväksi kokouskutsussa esittämät asiat
sekä jäsenistön esittämät asiat vuosikokoukselle.
18. Muut esille tulevat asiat
19. Kokouksen päättäminen