6690/17 1 GIP 1B 1. Esityslistan hyväksyminen Muut kuin

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 2. maaliskuuta 2017
(OR. en)
6690/17
OJ CONS 12
AGRI 91
PECHE 75
ESITYSLISTAEHDOTUS
Asia:
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3524. istunto
(maatalous ja kalastus)
Päivä:
Aika:
Paikka:
6. maaliskuuta 2017
klo 10.00
Bryssel
1.
Esityslistan hyväksyminen
Muut kuin lainsäädäntöasiat
2.
A-kohtien luettelon hyväksyminen
6729/17 PTS A 17
Lainsäädäntökäsittelyt
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)
KALASTUS
3.
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Adrianmeren pieniä pelagisia lajeja
koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta (ensimmäinen käsittely)
Toimielinten välinen asia: 2017/0043 (COD)
=
Komissio esittelee
=
Keskustelu
6664/17 PECHE 74 CODEC 264
6575/17 PECHE 68 CODEC 248 IA 32
+ COR 1
+ ADD 1
6690/17
1
GIP 1B
FI
MAATALOUS
Muut kuin lainsäädäntöasiat
4.
Yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen
=
Keskustelu
6766/17 AGRI 95 AGRIORG 23 AGRILEG 52 AGRISTR 19
Muut asiat
Kalastus
5.
a)
Our Ocean -konferenssi "An Ocean for Life" (Malta, 5.–6. lokakuuta 2017)
=
Komission tiedotusasia
6561/17 PECHE 66
Maatalous
b)
Eläinten hyvinvointia käsittelevä EU:n foorumi
=
Komission esittämä tilannekatsaus
6634/17 AGRI 89 VETER 22
c)
Lumpy skin -taudin ennaltaehkäisytoimet Kroatian tasavallassa – nykyiset huolenaiheet
=
Kroatian valtuuskunnan tiedotusasia
6797/1/17 AGRI 98 VETER 23 REV 1
d)
EU:ssa vapaasti liikkuvien elintarvikkeiden laatuerot - joidenkin jäsenvaltioiden
kokemuksia
=
Unkarin ja Slovakian valtuuskunnat tiedottavat
6716/17 DENLEG 10 AGRI 92
e)
Elintarvikeketjun toiminnan parantaminen: puuttuminen epäterveisiin kaupan
käytäntöihin ja tuottajien aseman parantaminen
=
Bulgarian, Tšekin, Kreikan, Unkarin, Latvian, Liettuan, Slovakian ja Slovenian
valtuuskunnat tiedottavat
6808/17 AGRI 99 AGRILEG 53
f)
G20-maiden maatalousministerien konferenssi (Berliini, 22. tammikuuta 2017)
=
Saksan valtuuskunnan tiedotusasia
6385/17 AGRI 74 WTO 33 DEVGEN 24 ENV 142 ONU 29
g)
Euroopan solidaarisuusjoukot
=
Komission tiedotusasia
6854/17 AGRI 106 AGRIORG 26 AGRILEG 54 AGRISTR 23 AGRIFIN 24
6690/17
2
GIP 1B
FI
h)
Hedelmäalan vaikea markkinatilanne
=
Puolan valtuuskunnan tiedotusasia
6790/17 AGRI 96 AGRIFIN 20 AGRIORG 24
i)
Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki
=
Bulgarian, Kroatian, Kyproksen, Tšekin, Suomen, Ranskan, Kreikan, Italian,
Latvian, Puolan, Romanian, Slovakian ja Slovenian valtuuskunnat tiedottavat
6861/17 AGRI 109 AGRIFIN 23
j)
EU:n riisialaa käsittelevä ensimmäinen foorumi (Milano, 20. helmikuuta 2017)
=
Italian valtuuskunnan tiedotusasia
6867/17 AGRI 110 AGRIORG 27 WTO 53
6690/17
3
GIP 1B
FI