UUSI VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI TULEE

UUSI VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI TULEE VOIMAAN 1.3.2017 ALKAEN
Muutoksia tulee tulorajoihin, prosentteihin, korkeimman maksun määräytymiseen
sekä sisaralennukseen (90 %)
Uuden lain perusteella tehtävät asiakasmaksupäätökset lasketaan syksyn 2016 tulotietojen
tarkastuksessa ilmoitetuilla tuloilla, jollei asiakas ilmoita tulojen muutoksesta.
Maksuperusteena oleviin tulorajoihin uudessa laissa tulee muutoksia.
HUOM: Mikäli asiakas on aiemmin suostunut korkeimman maksun perimiseen ja haluaa
että 1.3.2017 alkaen maksu määrätään tulojen perusteella tulee hänen toimittaa selvitys
tuloistaan päivähoitotoimistoon viimeistään 10.3.2017 mennessä.
Jatkossa lasku tulee sen vanhemman tulotietojen perusteella jonka luona lapsi on kirjoilla.
(eli laskua ei enää jatkossa lähetetä kummallekin vanhemmalle)
Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.
Tuloselvitys tositteineen palautetaan päivähoitotoimistoon:
Mänttä-Vilppulan kaupunki, varhaiskasvatus, Seppälänpuistotie 15 35800 MÄNTTÄ
Lisätietoja:
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/varhaiskasvatus/paivahoitomaksut/index.html
Marjo Kaunisto
varhaiskasvatuksen kanslisti
puh: 03 488 8725
050 439 1131