Tulo- ja meno arvio 2017

JAPANESE CHIN FINLAND RY
TALOUSARVIO 2016
VARSINAINEN TOIMINTA
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT
Jäsenmaksut
Mainos- ja ilmoitustuotot lehti + netti
Kesäpäivät
- Osallistumistuotot
- Muut tuotot (match show ym.)
1750,00
400,00
900,00
700,00
200,00
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
Jäsenmaksut SKKY:lle
Jäsenlehtien painatus
Jäsenlehtien postitus
Kesäpäivien kulut
- Paikan vuokra
- Tarjoilut
- Muu ohjelma
Muut kulut
- Kulukorvaukset pj, siht, rah.hoit.
- Muut kulukorvaukset (postitus, matkat ym.)
- Terveystarkastusten sponsorointi
- Kokouspaikan vuokra
- Kokoustarjoilut
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
3050,00
250,00
1000,00
250,00
900,00
550,00
250,00
100,00
460,00
100,00
150,00
100,00
60,00
50,00
2860,00
190,00
VARAINHANKINTA
VARAINHANKINNAN TUOTOT
Rotutuotteiden myynti
250,00
VARAINHANKINNAN KULUT
Myytävien tavaroiden hankinta
250,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Korkotulot
Tili- ja pankkimaksut
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
190,00
0,00
190,00
0,00