Sairaalaan tuotava äidinmaito - Hoito

Sairaalaan tuotava äidinmaito
Tässä ohjeessa kerrotaan tavasta, jota noudatetaan, kun äiti tuo maitoa omalle lapselleen
sairaalaan.
Äidinmaito on parasta
Äidinmaito on lapselle parasta ravintoa, pieninäkin määrinä, joten osittainenkin rintamaidon
saanti on lapselle hyväksi.
Äidinmaitoa omalle lapselle
Omalle lapselle tuotavan äidinmaidon voi jättää sille osastolle, missä lapsi on hoidettavana.
Osastolta saa maidon keräilyä varten puhtaat pullot, joihin kirjoitetaan lapsen nimi ja osasto
sekä päivämäärä ja kellonaika, milloin maito on lypsetty.
Äidinmaidon käsittely
Rintamaidon käsittelyssä ensimmäinen edellytys on ehdoton puhtaus. Kädet pestään
nestemäisellä pesuaineella, ja kuivataan kertakäyttöpyyhkeeseen. Kotona kaikki lypsyyn
tarvittavat välineet pestään joka käyttökerran jälkeen käsin käsinpesuaineella, huuhdellaan, ja
keitetään viiden minuutin ajan niin suuressa kattilassa, että ne ovat täysin veden peitossa.
Puhtaita ruskeita säilytyspulloja saa osastolta. Osastolla on käytössä rintapumppuja, joihin saat
kertakäyttöiset lypsysetit. Samaa lypsysettiä käytetään vuorokauden ajan. Osat pestään käsin
astianpesuaineella, huuhdellaan huolellisesti sekä annetaan kuivua ilmavasti liinan sisällä.
Osastolta maidot menevät äidinmaitokeskukseen päivittäin. Joka lypsykerta laitetaan eri
pulloon, sillä alle 24 tuntia vanhoja maitoja käytämme tuoreena ja sitä vanhemmat
pastöroimme. Lypsykerta jäähdytetään kylmässä vesialtaassa tai juoksevan veden alla. Jos
maidot tuodaan päivittäin ennen klo 12.00, saamme annettua lapselle mahdollisimman paljon
tuoremaitoa.
Jos äidinmaitoa tulee yli oman lapsen tarpeen, niin pakastamme maidon kotiin vietäväksi tai
otamme yhteyttä mahdollista luovutusta ajatellen. Omia toivomuksia voi myös esittää.
Äidinmaidon säilyvyys
Äidinmaito säilyy käyttökelpoisena
6 tuntia huoneenlämmössä
kaksi vuorokautta (48h) jääkaapissa(lämpötila alle +5°C)
pakastettuna suositeltava säilytysaika on korkeintaan kolme kuukautta
Pakasteesta otettaessa paras sulatustapa on hidas sulatus jääkaapissa ja lämmitys
vesihauteessa. Maito tulisi käyttää vuorokauden kuluessa.
Lypsämisen apuvälineet
Lypsämisen voi suorittaa käsin, käsi- tai sähköpumpulla. Sähköpumppuja voi kysellä osastolta.
Äidinmaitokeskuksesta saat lisätietoja kaikista äidinmaidon käsittelyyn tai luovuttamiseen
liittyvistä asioista.
TYKS/ Äidinmaitokeskus
puh. 3130000 / 32405, suoravalinta 3132405
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
www.vsshp.fi
Vaihde 02 313 0000
Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.