lukonpuiston yleissuunnitelmaluonnos

LUKONPUISTON KUNNOSTAMINEN
LUKONPUISTON YLEISSUUNNITELMALUONNOS
11
6
11
13
2
4
2,8
trp
7
ark
1,7
10
6
3
23
63
3
14
2,7
37
11
26
11
2,4
4
11
10
atk
11
11
2,6
ark
11
6
kt
5
4
11
5
pe
6
1
11
25
11
trp
3,4
10
ro2
pe
ro1 1
11
12
käytävän leveys
3,5m
varaus tukiasemalle
Oleva puusto-/pensasalue
ark
akt
kt
kt
trp
Poistettava puu
16
10
02
1,3
17
7
ark II
10
97
06
7
petanque
trp kt
10
ark I-II
polun leveys
1m
pe
48
10
1
Oleva nurmialue
2,4
10
1,8
10
110
54
11
3
11
11
46
53
ark
11
11
4,2
11
2
46
4,0 2 2
55
23
41
11
24
atp
47
4
52
1,4
Turvahiekka
5,1
3,8
20
11
kt
4,1
arp
5,0
1
trp
1
arp
kt
ark
26
trp
11
4,6
2 5 115
5
46
15
13
2,2
ark
8
3 9
5
11
3 6
11
4,1
10
43
11
16
11
9,8
111
42
39
11
51
49
6
ark
45
akt
7
11
kt
ark
50
arp
4,5
17
33
35
31
11
12
2,3
7
8
14
111
kt
11
3 4
11
ark
ark
44
38
11
12
trk
3
13
11
kt ark
10
4,4
11
37
18
21
3 4 ark
11
akt
3,0
11
26
polun tarkka
sijainti määritetään
maastossa
3
29
4 113
ark II
10
,2
17
11
9
31
11
5 7
11
5 4
11
11
47
Roska-astia, Lassila&Tikanoja City 60l
ro2
Molok-keräysastia Basic, 800l
Leikkialueen välineistöä valittaessa on huomioitu alueen ikärakenne.
Pienemmille lapsille on keinu, hiekkaleikkipaikka, jousikeinu ja myös
monitoimivälineen liuku on pienempien saavutettavissa. Hieman
varttuneemmille lapsille on monitoimivälineen kiipeilyosuus, Swingo-keinu ja
karuselli. Leikkialueen kentänpuoleiseen reunaan on esitetty aita, joka estää
talvisin mäenlaskun päin pelikentän aitaa.
Juoksuesteaita / kentän aita
Poistettava rakenne / varuste
10
ark II
Yleissuunnittelualueen / puistoalueen raja
3,2
Pelikentän eteläpuolelle tehdään alue mölkyn tai petanquen pelaamiseen,
samaan yhteyteen tulee myös ulkopingispöytä.
30
trk
trk
akt
11
18
Puiston kunnostusta on esitetty vuoden 2017 investointiohjelmaan.
2,8
24
ark
1
45
1:500
8
z
Luko nmä enka tu
ro1
Puisto-/kenttävalaisin
z
z
6,0
kt
7
2
z
5
kt ark
116
trp
kt
16
ark
Penkki, puistonvihreä, malli Jaakko -penkki
1,2
32
23
akt
36
4
5
ark
6
kt
49
pe
kt
Lukkokuj a
kt
56
Sä pp ik uj a
11
4,3
11
Salpakuja
57
9
2,2
arp
atp
11
11
11
42
63
Puistosta poistetaan huonokuntoiset puut ja suurin osa pensasalueista. Nämä
alueet nurmetetaan. Tilalle istutetaan keväällä kukkivia puita, esim.
koristeomenapuita ja pihlajia. Puiston penkit ja roska-astiat uusitaan.
28
34
kt
11
kt
11
10
1,8
14
ark
48
19
11
11
21
40
061K
36
11
9,9
15
061K
63
3 7
ark
4,3
10
41
kt
58
11
47
061K
4,5
Kentän itäpäädystä esitetään kapeaa polkuyhteyttä metsäalueen kautta
Lukonmäenkadulle. Polkuyhteys on osin haastava metsäalueen kallioisuuden
vuoksi. Yhteys Tiinankujalle kunnostetaan.
Kivituhkapinta
2,6
Kuorikate
27
4,5
Nykyinen leikkipaikka peruskorjataan ja kaikki välineet sekä sen valaistus
uusitaan. Pelikentälle tulee uusi pinta sekä suoja-aidat kentän päätyihin.
Kentän laidalla oleva katos-/varastokoppi uusitaan, samoin kentän valaistus.
3
akt
kt
1P
Istutettava kukkiva lehtipuu
3
11
Kunnostuksen tavoitteena on tarjota turvallinen ja monipuolinen leikki-,
toiminta- sekä oleskeluympäristö joka palvelee alueen kaikenikäisiä
asukkaita. Puiston toimintojen sijoittumista selkeytetään ja puiston avoimuutta
lisätään poistamalla huonokuntoisia puita sekä pensasistutuksia.
Poistettava kasvillisuusalue
kt
98
3 4
Oleva lehtipuu
kt
kentän koko
46 x 30m
,3
18
5 6
kt
2,5
2
97
Oleva havupuu
5,6
15
ark
2
11
6,2
10
61
MERKINTÖJEN SELITYS
kt
9,4
31
3
ark
10
akt
10
pensaat poistetaan
leikkialueen ympäriltä
11
ark II
ark II
akt
II
kt ark I
0,1
10
1,8
24
13
37
8
10
3 2
10
99
25
12
tr
14
10
11
49
2
kt
13
15
11
ark
30
7 4
I
trp
111
11
ark
9 4
10
3
5
0
1
22
11
ark
Lukonpuisto sijaitsee Lukonmäen kaupunginosassa. Puiston
kokonaispinta-ala on n. 18 270 m2 . Puisto sijaitsee pääasiassa 1970-luvulla
rakennetuneen omakoti-, rivitalo- ja pienkerrostaloalueen keskellä. Puisto
rajautuu sitä ympäröiviin tontteihin. Puistossa on tällä hetkellä lähileikkipaikka,
ja kivituhkapintainen pelikenttä. Leikkipaikka sijatsee puiston länsiosassa ja
pelikenttä puiston keskellä. Puiston itäpäässä oleva, metsäinen ja mäkinen,
kapea alue ulottuu Lukonmäenkadulle. Pirjonkaivonkadulta puistoon on
yhteydet Tildan- ja Tiinankujien kautta sekä puistokäytävää pitkin.
Lukonmäenkadulta puistoon on yhteys puistokäytävää pitkin.
3 8
11
10
0
7
10
10
6
4
061K
pensaat poistetaan
leikkialueen ympäriltä
11
31
SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI
3
4
1
5
2
6
11
1
11
3,4
ro2
2
3
4
Piirustusnumero 18/17216/1
Palautteet luonnoksesta 15.3.2017
mennessä osoitteella:
pe
pe
ro1 1
11
12
VÄLINELUETTELO:
1,3
,3
3 4
5
1:200
6
7
8
1. Swingo-keinu, Hags Solo 8058121
2. Roty-Karuselli, Hags Solo 8055868
3. Mira-Keinuteline (1 x vauva-, 2 x lautaistuin), Hags Solo 8057267
4. Uniplay Hecce, Hags 8009138
5. Hevonen-jousikeinu, Hags 8046143
6. Hiekkalaatikko Maia (8-kulm.), Hags Solo 8002985
7. Pingis-pöytä maa-ankkureilla, Acon
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
8. Basic-katos, 2-moduulia penkeillä, Lehtovuori 30502002K1
1 kpl
TAMPEREEN KAUPUNKI
KIRJAAMO
PL 487, 33101 TAMPERE
KÄYNTIOSOITE: PUUTARHAKATU 6
TAI SÄHKÖPOSTILLA: [email protected]
Palautteeseen suunnitelman diaarinumero:
TRE:178/10.03.04/2017
T A M P E R E
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN
KEHITTÄMINEN