Suomen Kulttuurirahaston apurahat Aalto

Suomen Kulttuurirahaston apurahat Aalto-yliopiston yhteydessä
toimiville
Huom! Lista on koottu hakijoiden ilmoittamien suorituspaikkojen perusteella, joten lista voi olla puutteellinen.
Muu - Korkeakoulu- ja muut opinnot
M.Sc. Most Kaniz Moriam biopohjaisia faasinvaihtokomposiittimateriaaleja käsittelevään diplomityöhön, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta
4.000
Tait. kand. Anna Niskanen valokuvataiteen lopputyön materiaalikuluihin, Pentti K.
Vilppulan rahastosta
1.500
Yhteensä 2
5.500
Taide - Arkkitehtuuri
Arkkitehti Aino Hirvola ammattimaista lobbausta kaupunkisuunnittelussa käsittelevään
väitöskirjatyöhön
24.000
Taide - Kuvataiteet
M.A. Andrea Coyotzi Borja ja M.A. Sinem Kayacan Kuvataideakatemian Tutkimuspaviljongin näyttelyyn osallistumiseen Venetsian biennaalissa
5.000
Taide - Valokuva- ja elokuvataide
Yhteiskuntat. maisteri Maija Tammi sairauden representaatiota valokuvataiteessa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Eeva Rauhankallion rahastosta
24.000
Tiede - Humanistiset tieteet
D.A. Samir Bhowmik digitaalisen perinnön kulttuurisen muistin ekologista vaikutusta
käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Harry Hendusen rahastosta
28.000
Fil. maisteri Mikko Itälahti junamatkan muuttuvaa maisemakokemusta ja kulttuurin
ympäristösuhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Rantavaaran rahastosta
24.000
Tait. maisteri Vappu Jalonen inhimillisen ja ei-inhimillisen välistä hankausta käsittelevään taiteelliseen tohtorintutkintoon
12.000
Tait. maisteri Liisa Söderlund valokuvausta osallistavien projektien metodina käsittelevään väitöskirjatyöhön, Herman ja Vilhelmiina Koposen rahastosta
24.000
Yhteensä 4
88.000
Tiede - Käyttäytymistieteet
Psykol. maisteri Timo Saarinen kielen tuottamista, liikesarjoja ja aivojen rytmistä toimintaa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, E. J. Sariolan rahastosta
24.000
Tiede - Luonnontieteet
Ph.D. Oliver Gnilke yksityistä tiedonhakua hajautetusta tallennusjärjestelmästä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Juuranto-rahastosta
28.000
Fil. maisteri Joni Ikonen kvanttitietokoneiden virheenkorjausta käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Maili Aution rahastosta
24.000
Dipl.ins. Henrik Kahanpää Mars-planeetan kaasukehää käsittelevään väitöskirjatyöhön,
Maili Aution rahastosta
24.000
M.Sc. Antonina Kruglova haitta-aineiden poistumista jätevedenpuhdistusprosessissa
alhaisissa lämpötiloissa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen
12.000
M.Sc. Nigul Olspert ajanjaksojen sykliä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ulla ja Eino
Karosuon rahastosta
12.000
Dipl.ins. Tuomas Rossi nanorakenteiden optisia ominaisuuksia käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Maili Aution rahastosta
12.000
M.Sc. Annika Stuke koneoppimismenetelmiä uusien materiaalien spektreille käsittelevään väitöskirjatyöhön, Olga ja Holger Jalanderin rahastosta
24.000
Yhteensä 7
136.000
Tiede - Tekniset tieteet
M.Sc. Vijaya Chandgude biobutanolin bioprosessointia käsittelevään väitöskirjatyöhön,
Signe ja A. B. Tammivaaran rahastosta
24.000
Dip.ins. Tom Gustafsson kontakti-ilmiöiden numeriikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Signe ja A. B. Tammivaaran rahastosta
24.000
Dipl.ins. Niko Hellstén digitalisoitua kuonan hallintaa kuparin valmistuksessa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta
6.000
Dip.ins. Joonas Iivanainen optisten magneettikenttäantureiden käyttämistä toiminnallisessa aivokuvantamisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta
24.000
Dipl.ins. Karri Keskinen moottorivirtausten numeerista mallinnusta käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Juhani Korpivaaran Toyota-rahastosta
8.000
Dipl.ins. Hannu Laine piiaurinkokennojen kustannustehokkuuden parantamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ulla-Riitta Magnien-Laurilan rahastosta
12.000
2
Dipl.ins. Markus Nyman uusia nanofotoniikan komponentteja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta
24.000
Tekn. tohtori Nani Pajunen ja tait. tohtori Riikka Mäkikoskela Pois siiloista! Kohti kestävää yhteiskuntaa ja kiertotaloutta -hankkeen toteuttamiseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta
7.500
Fil. maisteri Olli Vartia amorfisten titaanidioksidinanoputkien tulevaisuutta lämpöeristemateriaalina käsittelevään väitöskirjatyöhön, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta
14.000
Vertaiskulttuuriyhdistys Eldis ry suomalaista avaruus- sekä arkkitehtuuriosaamista yhdistävän Space on Fire -hankkeen toteuttamiseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta
20.000
M.Sc. Merve Özkan ympäristöystävällistä painettua elektroniikkaa biohajoavilla alustoilla käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Ulla-Riitta Magnien-Laurilan
rahastosta
24.000
Yhteensä 11
187.500
Tiede - Yhteiskuntatieteet
Tekn. tohtori Meri Jalonen kokeiluja innovoinnin välineinä kestävän kehityksen muutosprosesseissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Toivo Eklundin rahastosta
28.000
Tait. maisteri Heli Kautonen kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaalisten palveluiden käytettävyyden strategista kehittämistä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Eila ja Yrjö Wirlan rahastosta
12.000
Kauppat. maisteri Maarit Laihonen vastarinnan organisaatiotonta organisaatiota käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Irma Äärin rahastosta
28.000
Dosentti Katariina Nilsson Hakkala pohjoismaisten kansainvälisen talouden tutkijoiden
konferenssin järjestämiseen Suomessa, Outokumpu Oy:n rahastosta
4.000
Yhteiskuntat. maisteri Markku Siikanen taloudellista kilpailua sairaalalääkemarkkinoilla
käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Vieno ja Reino A. Kivekkään rahastosta
6.000
Apulaisprofessori Hanna Silvola kestävää kirjanpitoa ja sen standardoinnin vaikutuksia
organisaatiotasolla käsittelevään tutkijavierailuun Australiaan, Aino ja Veikko Kemppisen rahastosta
10.000
M.Sc. Francesca Valentini yksityisen sektorin palkkaeroja Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin rahastosta
27.500
Yhteensä 7
115.500
Kaikki yhteensä 35
609.500
3