Say:n kevätkokous Jyväskylässä

Suomen Anestesiologiyhdistys ry Kevätkokous
Aika: to 4.5.2017 klo 15:30–17:00
Paikka: Jyväskylän Paviljonki
ESITYSLISTA
1. Kokouksen järjestäytyminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin
valinta sekä pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta
7. Muut esille tulevat asiat
Muu asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos kokous
vähintään 2/3 enemmistöllä siihen suostuu (13§).
Esitykset on toimitettava yhdistyksen sihteerille
19.4.2017 mennessä.
8. Kokouksen päättäminen
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
5. SAY:n puheenjohtajan ja rahastonhoitajan katsaus
Tervetuloa!
6.Jäsenasiat
Hyväksytään uudet jäsenhakemukset. Hakemukset on
toimitettava SAY:n sihteerille viimeistään 19.4.2017.
Klaus Olkkola
SAY:n puheenjohtaja
Tuomas Huttunen
SAY:n sihteeri
SAY – SKY Kevätpäivät 4.–5.5.2017, Jyväskylä Paviljonki
Torstai 4.5.2017
8.00–10.00
Ilmoittautuminen, kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
10.00–10.05
Tilaisuuden avaus
Auditorio Wivi
SKY pj Dos Paulina Salminen ja SAY Prof Dos Klaus Olkkola
10.05–12.00
Yhteissessio: Muuttuva operatiivinen päivystys ja erikoislääkärikoulutus
Auditorio Wivi
pj Dos. Eero Sihvo, KSKS
10.05–10.30
Päivystysasetus ja erikoistuvien (kir/anest/aku) uusimuotoinen koulutus:
Kuinka sovitetaan yhteen?
Lääkintöneuvos Timo Keistinen, STM
10.30–11.00
Hospitals on call and training of the recidents: experiences from Ireland
Mr Dara Kavanagh, Royal College of Ireland
11.00–11.30
Ensihoitojärjestelmä ja uudet koulutushaasteet
Dos. Tom Silfast, HUS
11.30–12.00
Akuuttilääketiede: kuinka paikka eturintamasta on löytynyt?
Dos. Maaret Castren, HUS
12.00–13.15
Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
60 Finnanest
Torstai 4.5.2017
13.15–15.00
RINNAKKAISOHJELMA
YHTEISSESSIO: SKY/SAY combined session:
How to make a skillful specialist?
SAY TAITOPAJAT
SKY TAITOPAJAT
Auditorio Wivi
pj Prof Jukka-Pekka Mecklin
Molemmissa samat kiertävät demo
-harjoitukset
Molemmissa pajoissa max. 20 osallistujaa
Molemmissa samat kiertävät demo
-harjoitukset
3–5 hlöä/ simulaattori
13.15–14.00
Training of skills during recidency:
what can we learn from Ireland?
Mr Dara Kavanagh, Royal College of Ireland
Taitopaja A
Taitopaja C
Pajan vaihto
Pajan vaihto
14.15–15.00
Panel: Tomorrow’s specialist: what skills
are needed? How to train and monitor?
pj Prof Jukka-Pekka Mecklin
Panelists:
Dos Eero Sihvo, KSKS;
Dos Paulina Salminen,
TYKS; Prof Klaus Olkkola, HUS;
Lääkintöneuvos Timo Keistinen
Mr Kavanagh, Ireland
Taitopaja B
Taitopajojen A ja B harjoitukset::
1. Sydämen UÄ
2. UÄ-ohjatut kanyloinnit; CVK
3. UÄ-ohjatut kanyloinnit; arteria
4. PICC/Midline
5. Hengitystieintubaatio; supraglottinen
6. Hengitystieintubaatio;
hätätrikotyreoidektomia
Taitopaja D
Taitopajojen A ja B harjoitukset::
1. Laparoskopia-simulaattori (2 kpl)
2. Simbox-salkut (8 kpl)
3. Endoskopia-simulaattori (1 kpl)
4. Muoviluu-traumakattaus
5. Artroskopia-simulaattori (1 kpl)
6. Hätäkallo
15.00–15.30
Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
SAY:n kevätkokous
SKY:n hallituksen kokous
15.30–17.00
19.30–
Illallinen
Perjantai 5.5.2017
8.00–9.00
Ilmoittautuminen, kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
9.00–11.10
RINNAKKAISOHJELMA
SKY/SAY YHTEISSESSIO:
Simulaatio taitojen oppimisen tukena
Auditorio Wivi
Pj LT Teuvo Antikainen, KSKS ja
Dos Leena Niemi-Murola, HUS
SKY/SAY TAITOPAJAT koko päivän
Ennakkoilmoittautuminen
(4–8/hlö paja kerralla)
Osallistujat kiertävät valitsemissaan
pajoissa:
9.00–9.30
Simulaatiokoulutus: mitä, kuinka ja kenelle?
Koulutuspäällikkö Minna Ruoranen,
KSKS Taitokeskus
1. Hätäsektio, tila A
2. Traumatiimi, tila B
9.30–10.00
Lääkäri (simulaatio)kouluttajana
Dos Leila Niemi-Murola, HUS
3. Vastasyntyneen elvytys, tila C
4. Can’t ventilate, can’t intubate, tila D
10.00–10.30
Lokikirjan mahdollisuudet
yl Heikki Ahtola, P-KKS
5. Hätäkallo, tila E
6. Simbox harjoitteet
(8 salkkua, max 5 harjoitetta)
10.30–11.00
Koulutustoiminnan Eurooppalainen
akkrediointi
LT Teuvo Antikainen, KSKS
7. Nivelskopiat artroskopiasimulaattorilla (polvi/olkapää)/
Antti Tuominen
11.00–11.10
SKY/SAY puheenjohtajien kiitokset
SKY pj Dos Paulina Salminen ja
SAY pj Prof Klaus Olkkola
8. Lap sim harjoittelu
(sappirakon poistot/
potilastapaukset)
11.10–12.30
Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
12.30–14.45
RINNAKKAISOHJELMA
SKY: Perustekniikat haltuun
pj Dos Matti Kairaluoma
SAY: FATE, FAST ja siirtokuljetus
pj El Leena Lavonen
SKY/SAY TAITOPAJAT koko päivän
Ennakkoilmoittautuminen
(4–8/hlö paja kerralla)
12.30–12.55
”Lupa leikata” - laparoskopian ajokortti
LT Anne Mattila, KSKS
Koulutusohjelma ja simulaattori
LT Juhani Rossinen, HUS
Osallistujat kiertävät valitsemissaan
pajoissa (ks yllä)
12.55-13.20
Endoskopiakoulutus
LT Johanna Mrena, KSKS
Käytännön sisällöt:
esimerkkinä kardiologia
El Tuula Meinander
13.20–13.55
Aikuisen nivustyrä
LL Mari Streng, KSKS
Käytännön toteutus:
esimerkkinä anestesiologia
El Anni Pulkkinen
13.55–14.20
Lonkkamurtumat: sablunointi,
sementointi ja kuinka tämä opitaan ?
LT Konsta Pamilo
E-Fast
LT Kalle Mattila, SAY-yhdistys
14.20–14.45
Rannekanavaoireyhtymän leikkaushoito
ja koulutusohjelma KS KS ssa
LT Teemu Karjalainen
Yleistä siirroista
LL Matti Tulla, KSKS
Maantietä vai linnuntietä?
el Helena Jäntti
Aeromedical evacuation
Lääkintämajuri, LL Roope Sovelius, Ilmavoimat
yleisögallup
14.45
Tilaisuus päättyy
Finnanest 61