Potilasturvallisuuden edistäminen

Elinvoimaa nuorista - ”no NEETs”!!!
Ohjaamo-toiminta
on
hyvä
mahdollisuus
löytää
ratkaisuja
yhdessä! Ohjaamot tarjoavat alle 30vuotiaille
matalan
kynnyksen
monialaista tukea ja ohjausta, jotta
polku työhön ja koulutukseen avautuisi
kaikille. Tuki räätälöidään
kunkin
nuoren tarpeiden mukaan. Joskus
riittää pelkkä neuvonta ja kannustus,
mutta moni tarvitsee myös rinnalla
kulkemista ja kokonaisvaltaista arjen
tukea.
Jokainen nuori on resurssi kunnan
ja maakunnan elinvoimalle! Niiden
on yhdessä huolehdittava siitä, että
myös nuoret, jotka ovat vaarassa jäädä
tai jo jääneet syrjään koulutuksesta
ja/tai työelämästä, saavat riittävästi
tukea, apua ja kannustusta.
Maakuntauudistuksessa on varmistettava monialaisen palvelun säilyminen ja edelleen kehittäminen
sekä
tiedonkulku,
vastuunotto
ja
toimivat yhteistyösuhteet paikallisten ja
alueellisten toimijoiden välillä.
Mukana ohjaamoissa ovat usein:
 Sosiaalityö ja/tai sosiaaliohjaus,
 Etsivä nuorisotyö,
 TE-palvelut,
 Oppilaitokset/opinto-ohjaus,
 Nuorisopalvelut
sekä
nuorten
tieto- ja neuvontapalvelut
 Työpajat, työhön valmennus, muu
työtoiminta,
 Terveyspalvelut
 Kela
 Lisäksi
ohjaamot
tekevät
yhteistyötä järjestöjen ja yritysten
kanssa ja ovat mukana erilaisissa
kehittämishankkeissa.
Kaikki hyötyvät
Nuoret: Varhainen tuki - nopean avunsaannin kotipesä. Ei kynnyksiä, ei leimautumista, ei putoamista palveluiden väliin ja jokaiselle tarpeenmukaista tukea.
Maakunta: Elinvoima ja hyvinvointi lisääntyvät, syrjäytyminen ja sen kustannukset
vähenevät. Resurssit käytetään tehokkaasti. Nyt kroonisesti syrjäytyneiden nuorten
terveyspalvelujen kustannukset ovat jopa seitsenkertaiset verrattuna niihin nuoriin,
jotka eivät ole syrjäytymisvaarassa.
Kunta: Pahoinvointi ja sen seuraukset kouluissa, kaduilla ja kodeissa vähenevät.
Työvoima- ja osaamisresurssit paranevat.
Lisätietoa: [email protected]
alueuudistus.fi