Täältä

Valinnanvapauskokeilu
Mitä palvelupaketti ei sisällä
• Suun terveydenhuolto
• Fysioterapia
• Erikoissairaanhoito
• Koulu- ja
opiskelijaterveydenhuolto
• Äitiysneuvola, lastenneuvola
• Työterveyshuollon palvelut
• Jaettavat hoitotarvikkeet ja
apuvälineet
• Lääkinnällisen kuntoutuksen
palvelut (esim.
toimintaterapia)
• Diabeetikoiden jalkojenhoito
• Ensihoito ja sairaankuljetus
• Osastohoito/laitoshoito
• Kotisairaanhoito
1.3.2017
Valinnanvapauskokeilu
Mitä palvelupaketti ei sisällä
• Perustasoa vaativammat mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Valtakunnallisen seulontaohjelman mukaiset seulonnat (rintaja kohdunkaulansyövän seulonnat)
• Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset
1.3.2017
Valinnanvapauskokeilu
Mitä palvelupaketti ei sisällä
• Diagnostiset tutkimukset, jotka kansallisen Käypä hoito –
suosituksen mukaisesti, tai niiden puuttuessa vakiintuneen
hoitokäytännön mukaisesti, edellyttävät erikoislääkärin
tutkimusmääräystä (esim. ruoansulatuskanavan
tähystystutkimukset, ENMG, unipolygrafia, MRI ja TT)
1.3.2017