Kuulutus - Suonenjoki

SUONENJOKI
K U N TAVAALIT 2 0 1 7
Vaalipäivä on sunnuntai, 9.4.2017, äänestysaika klo 9 - 20. Vaaleissa valitaan Suonenjoelle 27
valtuutettua ja kuntalaissa säädetty määrä varavaltuutettuja.
Äänestysalue
001 Suonenjoen kaupunki
Ennakkoäänestys
Paikka:
Äänestyspaikka
Yhtenäiskoulu os. Koulukatu 21, 77600 Suonenjoki
Aukiolo (äänestysaika):
Kaupunginkirjaston päädyn kokoustila os. Olavi Leskisen katu 12,
77600 Suonenjoki
29. - 31.03.2017
klo 9 - 18
01. - 02.04.2017
klo 10 - 14
03. - 04.04.2017
klo 9 – 18
Paikka:
Aukiolo (äänestysaika):
Iisveden päiväkoti os. Tapiolantie 2, 77800 Iisvesi
01.04.2017
klo 10 – 14
Paikka:
Aukiolo (äänestysaika):
Lempyyn koulu os. Koulurinteentie 2, 77630 Lempyy
02.04.2017
klo 10 - 14
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä esimerkiksi ajokortin, passin,
sähköisen henkilökortin tai kuvallisen kela-kortin avulla.
Ennakkoäänestys toimitetaan myös eräissä laitoksissa, joihin siitä ilmoitetaan erikseen.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta
kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnan sihteerille joko kirjallisesti
tai puhelimitse (puh. 044 758 1472) tiistaihin, 28.03.2017 klo 16 mennessä.
Ilmoittautumislomakkeita saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä os. Keskuskatu 3
II krs. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä
klo 9 - 20. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan äänestäjille ilmoittautumisajan päätyttyä.
Vaaliasiakirjat
Ehdokashakemukset sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on jätettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.2.2017 klo 16. Ne ottaa hallintotoimistossa vastaan lautakunnan sihteeri.
Ehdokaslistojen yhdistelmä ja vaalien tulos
Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 10.03.2017 alkaen
ja se on saatavissa tämän jälkeen keskusvaalilautakunnan sihteeriltä os. Keskuskatu 3 II krs. virkaaikana.
Luettelo valituista valtuutetuista ja varavaltuutetuista (vaalien tulos) on nähtävillä julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla 13.4.2017 alkaen.
Suonenjoen kaupungin keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Antti Kangas on tavoitettavissa 27.2.2017 alkaen osoitteessa
Keskuskatu 3, PL 13, 77600 Suonenjoki, puhelin 044 758 1472
Suonenjoki 10.2.2017
SUONENJOEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA