Kunnan puhelinnumerot

Luhangan kunta
Kunnantoimisto
040 3479 201
Reijo Urtti
Kunnanjohtaja
Sirpa Hyytiäinen
Risto Salonen
Perusturvajohtaja
Rakennustarkastaja
Marika Masalin-Weijo
Nina Ilmonen
Ritva Oksa
Kristiina Salminen
Eija Göös
Asta Tiitta
Palvelukeskus
Tuula Väänänen
Sirkka Virtanen
Kaija Lappalainen
Leila Qvist-Pettersson
Tammijärven koulu:
Ympäristötarkastaja
Tekninen toimisto
Palkkasihteeri
Perusturvan toimisto
Tiimivastaava kotihoito
Palvelukeskuksen johtaja
osasto
Ruokahuoltovastaava
Päivähoito, kirkonkylä
Päivähoito, Tammijärvi
Johtava opettaja
Opettajainhuone
Esikoulu
Keittiö
Pääkirjasto kk
Tammijärven kirjasto
kiinteistönhoitaja
Kriisipäivystys 24 h
Sosiaaliasiamies
Maaseutuasiamies
040 3479 210
040 0712 172
040 3479 211
040 3479 212
040 5558 204
040 3479 209
040 3479 213
040 3479 214
040 3479 215
040 3479 221
040 3479 218
040 3479 219
040 3479 220
040 3479 234
040 3479 239
040 3479 217
040 3479 230
040 3479 231
040 3479 232
040 3479 236
040 3479 237
040 3479 233
014-2667 150
044 2651 080
050 5714 180
071 8731 901
0400 340 562
020 7618 370
040 0742 269
Satu Suoranta
Pasi Länsivuori
Mobile
Eija Hiekka
Panu Volanto
Kuluttajaneuvonta
Löytöeläimet
Paavo Nieminen
Palo - ja pelastustoimi Palopäällikkö
Petri Kuitunen
Nuohooja