sivistystoimen avustukset

SIVISTYSTOIMEN AVUSTUKSET
Polvijärven kunnan sivistyslautakunta julistaa haettavaksi
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen yleis- ja kohdeavustukset,
avustukset erityisryhmien/-järjestöjen toimintaan sekä kylätoimikuntien ja kyläyhdistysten avustukset
pe 31.3.2017 klo 15.00 mennessä.
Hakemukset liitteineen sekä tilitykset edelliseltä vuodelta
tulee toimittaa sivistyslautakunnalle
os. Polvijärventie 4, 83700 POLVIJÄRVI.
Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa Polvijärven kunnan
verkkosivuilta
www.polvijarvi.fi/yhdistysten-ja-seurojen-avustukset
ja koulutoimistosta puh. 04010 46202 sekä
vapaa-aikasihteeriltä puh. 04010 46204.
Polvijärvellä 2. maaliskuuta 2017
SIVISTYSLAUTAKUNTA