Työllistämisen kuntalisähakemus 2017

TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄHAKEMUS työllistäville yrityksille
YRITYKSEN TIEDOT
Yrityksen nimi
Osoite
Y-tunnus
IBAN- tilinumero
Yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
TYÖSUHTEEN TIEDOT
Työllistettävän nimi
Henkilötunnus
Tehtävänimike/työtehtävät
Työsuhteen kesto
Työllistämisen kuntalisää haetaan ajalle
Työllistetyn TES:n mukainen alan normaali työaika
Noudatettava työehtosopimus
Palkka, brutto €/kk
Sivukulut -%
ALLEKIRJOITUKSET
Paikka ja aika
Nimenselvennys
LIITTEET TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄN HAKEMUKSEEN
☐ Kopio työsopimuksesta
☐
Kopio palkkatukipäätöksestä, jos palkkatukea
myönnetty
Työllistämisen kuntalisähakemus liitteineen toimitetaan Saarijärven kaupungin työllisyysyksikköön os.
Sivulantie 11, PL 13, 43101 SAARIJÄRVI. Lisätietoja Anna-Marja Tamminen p. 044 4598 209 tai
Anu Vesisenaho p. 044 4598 248. Sähköpostit: [email protected]