kirkonseutu kiinteähintaiset maunulan laajennus ao-tontit

KIRKONSEUTU
MAUNULAN LAAJENNUS
KORTTELI /
TONTTI
13058
13058
13058
13057
13057
KIINTEÄHINTAISET
AO-TONTIT
PINTA-ALA
m2
RAK.OIK.
k-m2
935
936
934
1030
1024
206*
206*
205*
227*
225*
/1
/2
/3
/4
/5
HINTA
€
45
45
45
45
45
PAREMMUUSJÄRJESTYS
(1,2,3...jne)
000
000
000
000
000
* Rakennusoikeuden lisäksi yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 60 k-m2
talousrakennuksia.
•
•
•
•
•
Merkitse haluamasi tontit paremmuusjärjestykseen.
JOS HAET MYÖS TARJOUSPOHJAHINTAISIA TONTTEJA, KÄYTÄ JUOKSEVAA
NUMEROINTIA, JOKA JATKUU MOLEMMISSA HAKULOMAKKEISSA. TARJOUKSET OVAT
ENSISIJAISIA, JOTEN ALOITA NUMEROINTI TARJOUSPOHJAHINTAISISTA TONTEISTA.
Mikäli samalle tontille tulee useampi hakija, ratkaistaan tontin saaja arvalla.
Jokaiselle hakijalle ilmoitetaan haun tulos, sekä samalla pyydetään varmistamaan
tontin ostaminen. Tieto lähetetään sähköpostilla (pyydettäessä postitse).
Samaan talouteen kuuluvat katsotaan yhdeksi hakijaksi, samoin yrityksen omistajat.
Tontit ovat toisen hakukierroksen jälkeen vapaasti haettavissa. Kunnanvaltuuston
päätöksen 73/24.8.2015 mukaisesti kaikkiin vapaaseen hakuun tuleviin tontteihin
annetaan vuokrausmahdollisuus.
Tonttia valitessanne, ottakaa maastoon mukaan asiantuntija ja tutustukaa
rakentamistapaohjeisiin ja varmistakaa, että haluamanne talo sopii tontille,
jota haette.
Niittoaidankujan tonteille pääsee rakentamaan keväällä 2017.
Nimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Hakemuksen on oltava perillä viimeistään ma 27.2.2017 klo 15:00 mennessä.
Sähköpostitse:
[email protected]
Postitse:
Liedon kunta
Kaavoitus ja tekniset palvelut
Tonttihaku / Maunulan laajennus
PL 24
21421 Lieto