Kyläavustushakemus 2017

HAKEMUS KYLÄTOIMINNAN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHASTA 2017
Kyläyhdistys____________________________________________________________
Yhdyshenkilö _________________________________ puh: ______________________
Osoite _________________________________________________________________
Kyläyhdistyksen tilinumero ________________________________________________
□
□
Haemme perustoiminta-avustusta 300€ / kylätoimikunta / vuosi. Perusavustus maksetaan kyläyhdistykselle, joka palauttaa tämän hakemuksen elinkeinotoimistoon 1.12.2017 mennessä.
Liitteenä on toimitettava vuoden 2016 vuosikertomus, vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja yhdistyksen säännöt, jos on tapahtunut muutoksia.
Haemme harkinnanvaraista avustusta kylällämme toteutettavaan hankkeeseen. Hankkeen kuvaus on toimitettava erillisellä liitteellä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan hakea pitkin vuotta ja sitä mukaa, kun kylille tarvetta ilmenee. Hakuaika päättyy ja laskut on toimitettava kuntaan
1.12.2017 mennessä. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, onko kohteeseen haettu / saatu muuta julkista tukea.
Harkinnanvaraista avustusta voi sama yhdistys hakea vain kerran toimintavuoden aikana. Avustusmääräraha jaetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä ja mikäli määräraha kyseisenä vuotena
ei riitä, kehittämisen toimiala ilmoittaa asianosaiselle tilanteesta. Hakemus ei automaattisesti
siirry tulevalle vuodelle vaan hakemus tulee tehdä seuraavalle vuodelle uudelleen. Maksatus tapahtuu syntyneitä kustannuksia (kuittijäljennökset) vastaan jälkikäteen. Ennakkoa maksetaan
vain erityisen painavasta syystä. Talkootyö ei ole avustuskelpoinen kustannus.
Hyväksytty hakemus maksetaan seuraavasti:
Toimittakaa kopio(t) maksamistanne laskuista kunnan kehittämisen toimialan toimistoon, niin
maksamme avustuksen kylätoimikunnan tilille.
Haettavan avustuksen suuruus _________________________ €.
__________________________________
Vastaavan yhdyshenkilön allekirjoitus
Palautus osoitteella:
Rantasalmen kunta/kunnan kehittämisen toimiala
Poikkitie 2
58900 RANTASALMI
Lisätietoja antaa Johanna Keränen puh. 040 1615 033 [email protected]