Tontinvarauslomake 2017

LOIMAAN KAUPUNKI
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS
ANON / ANOMME, että minulle / meille varattaisiin
kaupunginosan korttelin
Omakotitalotontti AO/AP
Kerrostalotontti AK/AL
tontti
rivitalotontti AR/AP
teollisuus KLT/TY
Ostotarkoitus
HAKIJAN / HAKIJOIDEN
Nimi
Henk. tunnus
Osoite
Postinum. ja paikka
Puh. töihin ja kotiin
HAKIJA
Antaa oikeuden luvuttaa tietoja varauksesta ulkopuolisille
Ei anna oikeutta luovuttaa tietoja
Tontinvarausmaksu laskutetaan erikseen
HAKIJA
Sitoutuu noudattamaan tontin rakentamismääräyksiä ja on niistä tietoinen. Tontin varaus on voimassa katuinsinöörin
varauspäätöksestä lukien seuraavasti
Loimaalla
/
/
20
20
Allekirjoitukset
Lisätietoja ja perusteluja
Varauksen vastaanottaja
/
20