Lataa esite - Buildercom

BEM-SOPIMUKSET
BEM-Sopimukset tarjoaa käyttäjälleen aivan uudenlaisen mahdollisuuden
tehokkaaseen ja läpinäkyvään sopimusjohtamiseen.
Suurissakin kiinteistömassoissa ja käyttäjämäärissä muutosten teko on nopeaa,
eikä ylimääräistä aikaa kulu tiedonhakuun ja selvitystyöhön.
Palvelu sisältää asiakaskohtaisesti muokattavissa olevan sopimusrekisterin.
HYÖDYT
TEHOKASTA SOPIMUSJOHTAMISTA
PALVELUN SISÄLTÖ
MUUTOKSET HELPOSTI TOTEUTETTAVISSA
 Sopimusrekisteri, johon käyttöönotettavat
tietokentät ovat asiakkaan itse valittavissa
 Valmiiden nimikkeistöjen lisäksi
asiakaskohtaisesti muokattavissa olevat
tietokentät
 Suurten tietomäärien hallinta ja analysointi
 Laajat ja tehokkaat tiedonhaku- sekä
raportointiominaisuudet
 Tiedotteet sovituista sopimusten
tarkastusajankohdista
 Tarkka tapahtumaloki tehdyistä tietojen
päivityksistä
 Sopimusten luokittelu valituin tiedoin
 Koontinäkymässä useamman kohteen
sopimusten tarkastelu valituin hakuehdoin
 Sopimukseen liitettyjen kiinteistöjen käyttöoikeuksien hallinta
on erittäin nopeaa ja tehokasta
 Suurtenkin kiinteistömassojen muutokset vaivattomasti esim.
huolto-ohjelmiin ja palvelupyyntöjen hallintaan
 Helppokäyttöinen käyttöliittymä nopeuttaa arjen työskentelyä
 Inhimillisten virheiden mahdollisuus minimoituu
OTA YHTEYTTÄ
Puh. 040 450 3910, [email protected]
 Mahdollistaa suurten tietomäärien hallinnan ja analysoinnin
 Tuo käyttäjälleen tiedon täysin läpinäkyvästi hyödynnettävään
muotoon
 Muutosten teko palvelukuvauksiin ja sopimuksen
yksityiskohtiin on helppoa suuristakin kiinteistömassoista
 Tiedotteet sovituista tarkastusajankohdista takaavat
sopimustiedon ajan tasalla pysymisen
 Tieto esim. päättyvistä sopimuksista on helposti löydettävissä
 Luokitelluista sopimuksista on tehokkaat tiedonhaku- ja
raportointiominaisuudet
 Mahdollistaa tiedon tarkastelun ja analysoinnin
sopimuskohtaisesti
JYVÄSKYLÄ Matarankatu 2, PL 401, 40100 Jyväskylä
VANTAA Äyritie 12 A, 01510 Vantaa
www.buildercom.fi