MAATILATALOUDEN TILASTO 2016 __ /__ 2017

MAATILATALOUDEN TILASTO 2016
Lomake palautetaan 28.2.2017 mennessä
Seuraavat kirjanpito-ohjelmat tulostavat myös tämän lomakkeen:
1.Maatalousneuvos (Suonentieto OY), 2.Tilituki Pro (Softsalo OY)
3.Maatila- 91 (PR-soft), 4.Aktiivi W (Datatech OY),
5.Wakka (Pro Agria), 6.WinMTKP (Turun Tietoaika OY),
7.Pentagon (Kari-GuruOY)
Huom! Ohjelmista 1 - 4 on mahdollista lähettää tiedot
sähköisesti suoraan Tilastokeskukseen
Pyydämme teitä erittelemään alla olevat 2 verolomakkeen kohdat
tarkempiin alaeriin. Kaikki tulot ja menot ilmoitetaan ilman
Tilan maatilatunnus
Maatilayrityksen y-tunnus
Käyttäjätunnus (web-palautus)
Salasana
arvonlisäveroa, mikäli maatilayritys on alv-velvollinen.
Maatalouden tulot
Maatalouden menot
1. Eläinten myyntitulo (alv 24 %)
euroa
12. Menot (alv 24 %)
Nautakarja
Kotieläinten ostomenot
Siat
Muut kotieläinmenot
Siipikarja
Lannoitteet ja kalkki
Muut (esim. lampaat, hevoset)
Siemenet
Yhteensä = 2 verolom. kohta III.1
Muut kasvinviljelymenot
3. Muut myyntitulot (alv 24 %)
Lyhytikäinen kalusto
Kirjoittakaa ao. riville tärkein tulolähde ja siitä saatu tulo
Palveluiden osto (kuivaus,puinti ym)
Koneiden kunnossapito
4. Kotieläintuotteiden myynti (alv 14 %)
Rakennusten kunnossapito
Maito
Maatalouden poltto- ja voiteluaineet
Kananmunat
Maatalouden sähkö
Muut (esim. lihan suoramyynti)
Muut maatalouden menot
Yhteensä = 2 verolom. kohta III.4
Kohtaan 12 sis. yksit.- ja metsätalous
5. Kasvinviljelytuotteiden myynti (alv 14 %)
Yhteensä = 2 verolom. kohta III.12
Vilja
Sokerijuurikas
Peruna
14. Menot (alv 10 ja 14 %)
Puutarhatuotteet
Rehut
Muut (esim. rypsi, heinä)
Muut maatalouden menot
Yhteensä = 2 verolom. kohta III.5
Yhteensä = 2 verolom. kohta III.14
10. Muut maatalouden tulot (alv 0 %)
Maan vuokrat
Muut vuokrat
15. Menot (alv 0%)
Muut (esim. luovutusvoitot, korot)
Pellon vuokrat
Yhteensä = 2 verolom. kohta III.10
Maatalouden vakuutusmaksut
Muut maatalouden menot
Kohtaan 15 sis. yksit.- ja metsätalous
__ /__ 2017
Pvm
Lisätietoja:
Yhteensä = 2 verolom. kohta III.15
Allekirjoitus
euroa