Taksiluvat haettavana - ELY

Taksiluvat haettavana
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa haettavaksi taksiluvat seuraavissa kunnissa:
Alavieska, Haapajärvi, Kuusamo, Muhos, Oulu, Oulu asemapaikkana Haukipudas, Oulu asemapaikkana Ylikiiminki, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Raahe, Sievi, Siikalatva asemapaikkana Pulkkila, Taivalkoski ja
Vaala.
Taksilupa voidaan myöntää hakijalle, joka täyttää taksiliikennelaissa säädetyt luvan myöntämisen edellytykset. Hakijalta edellytetään muun muassa, että hän on suorittanut hyväksytysti taksiliikenteen yrittäjäkokeen ja että hänellä on kokemusta taksinkuljettajana. Hakemuslomakkeita ja tarkempia ohjeita on saatavana ELY-keskuksen internet-sivuilta www.elykeskus.fi kohdasta Lomakkeet – Liikenne - Taksiliikenne. Hakemuksesta
tulee käydä ilmi haetaanko taksilupaa henkilöautolle vai esteettömälle henkilöautolle.
Taksiluvat Alavieskaan, Kuusamoon, Ouluun, Ouluun asemapakkana Haukipudas, Ouluun asemapaikkana Ylikiiminki, Pudasjärvelle,
Pyhäjoelle, Raaheen, Sieviin ja Siikalatvaan asemapaikkana Pulkkila myönnetään tällä hakukierroksella ensisijaisesti ensimmäistä lupaansa hakeville hakijoille taksinkuljettajana hankitun työkokemuksen pituuden
perusteella. Taksiluvat Haapajärvelle, Muhokselle, Taivalkoskelle ja
Vaalaan myönnetään tällä hakukierroksella ensisijaisesti hakijoille, joilla
on voimassa oleva taksilupa tai taksilupia. Taksiluvan hakijoiden keskinäinen etusijajärjestys määräytyy taksiliikennelain mukaisesti.
Tietoja kuntien taksikiintiöistä ja haettavana olevista luvista saa ELY-keskuksesta puh. 0295 037 000 (vaihde) tai 0295 038 275.
Hakemukset tulee toimittaa Lapin ELY-keskukselle viimeistään
tiistaina 28.2.2017 klo 16.15 mennessä osoitteeseen Hallituskatu 3 B,
PL 8060, 96101 Rovaniemi. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia
ei oteta huomioon.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ely-keskus.fi
PoweredbyTCPDF(wwwct.pdo
.frg)