EK:n perhevapaamalli

EK:n malli perhevapaiden uudistamiseksi
Ilkka Oksala
Suomessa synnytysikäisten naisten työllisyysaste
selvästi alempi kuin muissa Pohjoismaissa
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
15-19
19-24
25-29
30-34
35-39
Ruotsi
2
40-44
Suomi
45-49
Tanska
50-54
Norja
55-59
60-64
65-69
Synnytysikäisten naisten työllisyysaste on selvästi
matalampi kuin samanikäisillä miehillä
90
80
70
Työllisyysaste %
60
50
40
30
20
10
0
15-19
19-24
25-29
30-34
35-39
40-44
Naiset
3
Miehet
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
EK:n perhevapaamallin tavoitteet
1. Naisten työmarkkina-aseman parantaminen
2. Tasa-arvon lisääminen
3. Työllisyysasteen nostaminen
4
Työpaikkoja runsaasti avoinna, vaikka työttömiä
työnhakijoita on paljon
50 000
550 000
Työttömät työnhakijat, kausitasoitus
500 000
45 000
450 000
40 000
400 000
35 000
350 000
30 000
300 000
25 000
250 000
20 000
200 000
5
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
0
1998
0
1996
5 000
1994
50 000
1992
10 000
1990
100 000
1990
15 000
150 000
EK:n perhevapaamalli
7 kk + 6 kk / 18 kk
6
Mitä EK:n malli
7 kk + 6 kk / 18 kk
Vanhempainvapaa ja ansiosidonnainen vanhempainpäiväraha jaetaan tasan vanhempien
kesken
– Äidille 6 kk ja lisäksi 1 kk eli ns. ”raskauskuukausi"
– Isälle 6 kk ja lisäksi nykyinen 18 pv lapsen syntymän yhteydessä yhtä aikaa äidin vapaan
kanssa
– Eli yhteensä 13,6 kk (nykyisin ansiosidonnainen kausi yhteensä 12,7 kk)
– Vanhempainvapaa pidettävä ennen kuin lapsi täyttää 18 kk
– Yksinhuoltaja oikeutettu yksin koko vanhempainvapaaseen ja vanhempainpäivärahaan
7
Mitä EK:n malli
7 kk + 6 kk / 18 kk
Hoitovapaata ja kotihoidon tukea rajataan
• Vanhemmat oikeutettuja siihen saakka kun lapsi täyttää 18 kk (nykyinen kotihoidon tuki 36 kk
saakka)
• Taso nykyinen; sisältäen
– Tasasuuri hoitoraha
– Tulosidonnainen hoitolisä
8
Esimerkkejä EK:n perhevapaamallista
VAIHTOEHTO 1:
ÄITI
1kk + 6kk
ISÄ
6kk
ÄITI
6kk (KHT)
LAPSI
Päivähoitoon
18kk
ISÄ
3kk (KHT)
LAPSI
Päivähoitoon
18kk
VAIHTOEHTO 2:
ÄITI
1kk + 6kk
ISÄ
6kk
VAIHTOEHTO 3:
ÄITI
1kk + 6kk
ÄITI 4kk
(KHT)
ÄITI
1kk + 6kk
LAPSI
Päivähoitoon
12kk
ISÄ
6kk
VAIHTOEHTO 5:
ÄITI
1kk + 6kk
ÄITI 2kk
(KHT)
LAPSI
Päivähoitoon
14kk
ISÄ
4kk
VAIHTOEHTO 4:
ISÄ
4kk
ÄITI
3kk (KHT)
LAPSI
Päivähoitoon
12kk
EK:n mallissa seuraavat ennallaan:
• Tilapäinen ja osittainen hoitovapaa ja näihin liittyvät tuet
• Pienten lasten yksityisen hoidon tuki
• Vanhempainpäivärahan taso
• Kotihoidontuen taso
• Etuuksien verotus
• Työnantajan oikeus saada korvausta vanhempainvapaan
ajalta maksetusta palkasta
10
Päivähoitoa edelleen kehitettävä
• Kotihoidontuesta tuleva säästö (115 m€/v) kohdennetaan
kokonaisuudessa päivähoidon järjestämiseen
• Kehitetään päivähoitoa ja sen varhaiskasvatusta eri
ikäluokkien tarpeiden mukaisesti
• Lisää joustoa päivähoidon aukioloon
• Mahdollistetaan päivähoito ”työpaikkakunnan” järjestämässä
päiväkodissa (yksityisen hoidon tuki mahdollinen jo nyt)
11
EK:n mallin vaikutukset (1/2)
• Perhevapaiden käyttö jakaantuu nykyistä
selvästi tasaisemmin miesten ja naisten
välillä.
• Naisten työmarkkina-asema parantuu ja
työssäkäyntiaste nousee.
• Työssäkäyntiasteen nousu lisää lasten
päivähoidon käyttöä ja päivähoidon
järjestämiskustannuksia.
12
EK:n mallin vaikutukset (2/2)
• Vaikutukset eri aloille vaihtelevat työntekijöiden
sukupuolijakauman ja koulutustason mukaan.
• Ei vaikutuksia työehtosopimusperusteisiin perhe-etuuksiin;
eikä työnantajan niiden perusteella saamiin korvauksiin.
13
Kiitos
[email protected]