Savon koulutuskuntayhtymä LIITE 1 Asuntolarakennusten

Savon koulutuskuntayhtymä
LIITE 1
Asuntolarakennusten purku-urakka
Aseuntolarakennusten purku-urakka Hietapohjantie 924 , Juankoski valintakriteeritaulukko
Tarjoajan nimi:
Hintavertailuun pääsevät tarjoukset, jotka täyttävät ehdottomat
vähimmäisvaatimukset.
Tarjoajan tulee täyttää alla oleva taulukko laittamalla rasti kyllä tai ei ruutuun. Lisätietoja-kohtaan voitte tarvittaessa laittaa lisäkommentteja.
Mikäli tarjous ei täytä kaikkia tässä taulukossa mainittuja ehdottomia
minimivaatimuksia, tarjousta ei oteta huomioon tarjousten
hintoja vertailtaessa.
VALINTAKRITEERIT
Tarjoajaa ja tarjousta koskevat ehdottomat vähimmäisvaatimukset
Tarjoaja on suorittanut verot ja lakisääteiset vakuutukset ja sosiaalimaksut.
Toimitan todistukset edellä mainituista asioista pyydettäessä.
Tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.
Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin
Tarjoaja on suorittanut työntekijän eläkelakien mukaiset maksut
Tarjous on tarjouspyynnön mukainen osatarjousten osalta (osatarjouksia ei oteta
huomioon).
Tarjous on sisällöltään tarjouspyynnön mukainen vaihtoehtojen osalta
(vaihtoehtoja ei oteta huomioon).
Tarjoaja soveltaa henkilöstöönsä työehtosopimusta tai keskeisiä sen työehtoja.
Tarjous on suomenkielinen.
Tarjoajalla on vastuuvakuutus
Tarjous on voimassa 31.5.2017 asti
Kyllä
Ei
Tarjouksen sivu(t),
jossa asia
mahdollisesti
mainitaan