27.2.2017 Kokeiden palautus Jousenkaaren koulussa

27.2.2017
JOUSENKAAREN KOULUN MAALISKUUN TIEDOTE 2017
Kokeiden palautus Jousenkaaren koulussa
Espoon kaupunki on antanut kouluille uusia ohjeita liittyen oppilaiden kokeisiin. Jokaisen
oppilaan kaikki alkuperäiset kokeet tulee löytyä koululta ja koulu arkistoi kokeita aina kuluvan
lukuvuoden ajan. Tämän vuoksi joudumme tarkistamaan nykyistä käytännettämme kokeiden
viemisestä koteihin seuraavasti:

1.-2.luokat: Kokeet viedään kotiin allekirjoitettavaksi. Ne tuodaan takaisin kouluun
oppilaan omaan kansioon. Opettaja pitää kirjaa palautetuista kokeista ja tarvittaessa
laittaa viestiä kotiin, mikäli koe ei palaudu.

3.-6.luokat: Kokeet näytetään oppilaille kokeen tarkistuksen yhteydessä. Oppilas voi
halutessaan ottaa kokeesta kuvan ja näyttää kuvan kotona. Opettaja merkitsee Wilmaan
pisteet (3.-4.luokat) tai numeron (5.-6.luokat) ja mahdollisesti lisätietoa tarvittavasta
lisäharjoituksesta. Jos huoltaja haluaa, hän voi pyytää opettajalta kopion oppilaan
kokeesta tai tulla koululle tutustumaan kokeeseen. Monistuspyyntö tehdään jokaisesta
kokeesta erikseen ja se osoitetaan suoraan kokeen pitäneelle opettajalle.
Kielikerhoon osallistuminen lukuvuonna 2017-2018 (1.lk oppilaat)
Maaliskuussa avautuu Wilmassa kielikerhokysely. Tällä kyselyllä ekaluokkalaisilta kysytään
halukkuutta osallistua vapaaehtoiseen kielikerhoon ensi lukuvuonna. Kerho alkaa toisen luokan
alussa ja on maksuton. Kerhossa tutustutaan mm. pelien ja leikkien kautta sekä ranskan- että
englanninkieleen puoli vuotta kumpaankin. Kerho antaa hyvän pohjan kolmannelta luokalta
alkavalle A1-kielelle sekä helpottaa kielen valintaa, kun oppilas saa kokemuksen molemmista
kielistä.
Kerhotunti sijoitetaan oppilaan lukujärjestyksen ja näin oppilaan viikkotuntimäärä on 21.
Kerhokysely on avoinna 27.3. - 3.4.2017. Kyselyyn vastataan, vaikka oppilas ei
osallistuisikaan kerhoon.
Lisätietoa kerhosta antavat kieltenopettajamme Liisa Peura ja Pipsa Tuunainen.
Elämä ei ole satua -musikaali
Koulumme kuudesluokkalaiset esittävät 29.3. musikaalin "Elämä ei ole satua". Musikaalissa
kaikki on oppilaiden itsensä tekemää: käsikirjoitus, suurin osa musiikista,
tanssikoreografiat, puvustus, lavastus, markkinointi ja esitystekniikasta
huolehtiminen. Koulupäivän aikana esitys on koko koululle ja samana iltana vanhemmille klo 18
koulumme auditoriossa. Tervetuloa!
ESPOON KAUPUNKI • JOUSENKAAREN KOULU • PL 3493 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI/JOUSENKAARENKOULU
Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Uuden opetussuunnitelman mukaiset Monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK)ilmiöviikot järjestetään koulussamme maalis-huhtikuun aikana. Teemana on "Suomi 100", ja
luokka-asteet käsittelevät ilmiötä kukin eri näkökulmasta.
MOK huipentuu koko koulun yhteisessä Aprillia-tapahtumassa lauantaina 8.4.2017, jolloin
koululla järjestetään messut teeman tiimoilta. Silloin myös huoltajilla on mahdollisuus tutustua
ilmiöviikkojen oivalluksiin.
Maaliskuun uskonnolliset tilaisuudet

to 2.3. klo 12.45–13.00 Tapiolan seurakunnan iltapäivänavaus vuosiluokille 1-3

to 16.3. klo 12.45-13.00 Tapiolan seurakunnan iltapäivänavaus vuosiluokille 4-6

to 30.3. klo 12.45-13.00 Tapiolan seurakunnan iltapäivänavaus vuosiluokille 1-3
Huoltaja on ilmoittanut koululle erillisellä lomakkeella, miten oppilas osallistuu koulun
uskonnollisiin tilaisuuksiin. Tämä ilmoitus on tehty peruskoulun alkaessa. Huoltaja voi kuitenkin
ilmoittaa yksittäistä tilaisuutta koskevasta poikkeuksesta kirjallisesti luokanopettajalle (esim.
Wilma-viestillä) viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä. Koulumme tiedottaa näistä
tilaisuuksista koulun kotisivuilla ja Wilman tiedotteilla.
Tapahtumat viikoittain
Viikko 9

ke 1.3. klo 9.30 ja klo 10.30 Open Stage

to 2.3. klo 12.45-13.00 Tapiolan seurakunnan iltapäivänavaus vuosiluokille 1-3
Viikko 10

ti 7.3. klo 9-12 kuudesluokkalaisten liikuntapäivä Esport Centerissä. Kyseessä on neljän
koulun yhteinen tapahtuma kuudesluokkalaisille.

ke 8.3. 6A-luokan digikoulupäivä 1/2

to 9.3. 6A-luokan digikoulupäivä 2/2
Viikko 11

Ekoraati järjestää ruokalaviikon viikolla 11 (13.3.-17.3.)

to 16.3. klo 12.45-13.00 Tapiolan seurakunnan iltapäivänavaus vuosiluokille 4-6
Viikko 13

ke 29.3. klo 18.00 kuudensien luokkien musikaali

ke 29.3. 1A ja Tuulia retkeilevät Helsingin luonnontieteellisessä keskusmuseossa.

to 30.3. klo 12.45-13.00 Tapiolan seurakunnan iltapäivänavaus vuosiluokille 1-3
ESPOON KAUPUNKI • JOUSENKAAREN KOULU • PL 3493 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI/JOUSENKAARENKOULU
3 (3)
Ennakkotietoa tulevista tapahtumista

to 6.4. 1B ja Iris retkeilevät Helsingin luonnontieteellisessä keskusmuseossa

la 8.4.2017 lauantaityöpäivä Aprillia! -tapahtuma (tällä tehdään sisään syyslomaviikon
keskiviikko 19.10.2016)

pe 14.4.2017 - ma 17.4.2017 pääsiäisloma

ma 1.5.2017 vappuvapaa

to 25.5.2017 helatorstaivapaa

la 3.6.2017 klo 9.30 lukuvuosi päättyy. Lukuvuoden päättäjäiset pidetään Tapiolan
kirkossa (Tapiolan seurakunta lainaa meille tiloja ja tilaisuus on koulun järjestämä).
ESPOON KAUPUNKI • JOUSENKAAREN KOULU • PL 3493 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI/JOUSENKAARENKOULU