Väestö 250m x 250m ruuduittain

Väestö 250m x 250m ruuduittain
0 - 6 vuotiaat
7 - 17 vuotiaat
yli 65 vuotiaat
Iisalmen kaupunki, tekninen toimiala
kaavoitus
© Elinympäristön tietopalvelu Liiteri
© Tilastokeskus
© Suomen ympäristökeskus:
Aineisto päivitetty 6.2.2017, vuoden 2015 tilanne
YKR-ruutu 250 m x250 m, 6.25 ha
Tul os tettu 24.2.2017