Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen

SRV YHTIÖT OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 23.3.2017
Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
8 § Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka
päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.