Nuoret Duuniin 2017

Nuoret Duuniin 2017
Työllisyysseminaari/ Kuopio
projektipäällikkö Panu Hiekkala
22.2.2017
MAAKUNNALLINEN
TYÖLLISYYSVIIKKO
20.-26.2.2017
NUORET DUUNIIN 2017 –yhteistyöverkosto
Aktiivisia yhteistyökumppaneita/ toimijoita
-
yhtä lukuunottamatta kaikki pohjoissavolaiset kunnat
Savon Yrittäjät, Kuopion alueen kauppakamari, Pohjois-Savon MTK,
Rakennusteollisuus jaTeknologiateollisuus
- SAK, STTK ja Akava
- Pohjois- Savon TE-toimisto ja Ely-keskus
- Sakky, Ysao, Savonia AMK, (Itä-Suomen yliopisto)
- Hankkeita ja välityömarkkinatoimijoita
- Järjestöjä ja muita 3. sektorin toimijoita
- Tunnettuja hankekummeja (professori Riitta Ahonen, tj. Mikko Isotalo, piispa Jari
Jolkkonen, päävalmentaja Sami Kapanen´). Jyrki Katainen hankkeen suojelija.
- Savon Media Oy (ml. Savon Sanomat sekä alueellista ja paikallista mediaa)
Hanke on erittäin vahva verkostohanke, mikä haastoi sen miettimään tapoja,
kuinka verkostoa voi aktivoida maksimaalisesti. Verkosto on ollut erittäin
motivoitunut edistämään nuorisotyöllisyyttä.
Projektipäällikkö Panu Hiekkala
27.2.2017
3
NUORET DUUNIIN 2017/ tausta-ajatuksia
Nuorisotyöllisyyden edistämiseksi tarvitaan mm:
- Halua ja rohkeutta rikkoa totuttuja ajatuksia ja rutiineja
- Kaikkia toimijoita, joilla on merkitystä työllisyyteen (Public-Private-PeoplePartnership-malli)-> työllisyysviikon taustalla
- Paljon jalkatyötä ja kohtaamisia
- Onnistunutta sisäistä ja ulkoista viestintää
- Toiminnan jatkuvaa arviointia ja korjausliikkeitä
- Vaikuttavuudeltaan parhaita yksilö- ja yhteisötasoisia toimintatapoja
Kokemus yhteisötoimien vaikuttavuudesta tuki ajatusta
Työllisyysviikosta
Projektipäällikkö Panu Hiekkala
27.2.2017
4
Työllisyysviikon tavoitteet
Tavoitteena:
- Aktivoida maakunnan työnantajia maksimaalisesti työn tarjoamiseen (myös piilevät
työmahdollisuudet)
- Aktivoida maakunnan työnhakijoita maksimaalisesti työnhakemiseen ja oman
osaamisen aktiiviseen tarjoamiseen (piilevät työmahdollisuudet)
- Edistää yrittäjyyttä
- Edistää koulutukseen hakeutumista ja urasuunnittelua
- Juurruttaa viikko pohjoissavolaiseen vuosikalenteriin, jos kokemus on hyvä
Viikolla edistetään kaikenlaista pohjoissavolaista työtä ja työllisyyttä ja nostetaan se
viikon ajaksi toiminnan ja viestinnän keskiöön.
Työllisyysviikon taustaa sekä toimintaa ohjaavia ajatuksia
- Taustalla tarve nostaa työn ja työllisyyden oleellinen merkitys niin yhteiskunnan kuin
yksilön hyvinvoinnin kannalta vaikuttavasti esille
- Ratkaisu-, toiminta- ja yhteisökeskeisyys
. Luodaan yhteiset tavoitteet ja konkreettista ratkaisukeskeistä toimintaa
. Kaikilla toimijoilla mahdollisuus antaa oma panoksensa
- Selvät tavoitteet-> osallistava suunnittelu-> konkreettiset toimenpiteet-> mahdollisuus
muuttuville ja laajeneville työllisyydenhoitoon liittyville rakenteille (ei päinvastoin)
- Luovuus ja törmäyttäminen; kuunnellaan hyvin erilaisiakin tapoja hahmottaa ja tehdä
työllisyyttä edistäviä tekoja
- Rohkeus ja innostus; isoissa merkityksellisissä asioissa uskallettava ajatella ja toimia
isosti
- Valtavirtaorganisaatioiden mukaan saaminen (myös löyhäsidoksiset)
- Organisaatioiden ja jopa yksittäisten henkilöiden haastamista mukaan laajalti
Työllisyysviikon suunnittelu
Loka- marraskuussa 2016 järjestettiin viisi alueellista suunnittelutilaisuutta, joissa
kysyttiin:
1) Miksi edustamani organisaation kannalta on tärkeää pohtia työllisyyden edistämistä?
2) Mitä edustamani organisaatio voi tehdä edistääkseen työnhakijoiden aktiivisuuden
kasvamista ja työn hakemisen vaikuttavuuden lisääntymistä Työllisyysviikolle?
3) Mitä edustamani organisaatio voi tehdä, jotta työnantajien mahdollisuudet tarjota
työtä lisääntyvät nykyisestään Työllisyysviikolle?
4) Millaisia kohtaamistapoja työnantajien ja –hakijoiden välillä olisi oltava, jotta työ ja
tekijä kohtaavat tuloksekkaasti?
5) Kuinka edustamani organisaatio voi edistää paikallisten yritysten toiminnan jatkumista
ja uuden yritystoiminnan syntymistä?
6) Kuinka voidaan huolehtia ammatinvalinnan ohjausta tai urasuunnittelua tarvitsevien
henkilöiden palveluista?
Työllisyysviikon suunnittelu
-
-
Suunnittelukokouksiin osallistui noin 150 henkilöä liki sadasta eri
organisaatiosta. Niissä nimettiin myös kuntakohtaiset yhteyshenkilöt.
Aineistoksi saatiin liki kymmenen A4- liuskaa hyvinkin innovatiivisia
avauksia
Aineistoa jatkotyöstettiin maakunnallisessa Hulluna Duuniin –
työllisyyspäivässä 14.11
Samassa yhteydessä aloitettiin itsenäinen kuntakohtaisten aktiviteettisen
suunnittelu, joka on jatkunut aina tälle viikolle saakka
Tammikuussa käynnistettiin lisäksi yleinen Tee Työllisyystekohaastekampanja kohdistuen jokaiseen pohjoissavolaiseen -> sähköinen
ilmoitus osoitteeseen http://www.nuoretduuniin.fi/tyollisyysviikko
Työllisyysviikon aktiviteetteja
Erilaisista konkreettisista työllisyysteoista ja –tapahtumista on tullut yli 80 ilmoitusta
- Kunnissa toteutettavia yhdessä koordinoituja rekrytointi-, yrittäjyys- koulutus- tai
uraohjaustilaisuuksia
- Rekrytoivien työnantajien avoimia ovia
- Työnhakijoita valmentavia ja aktivoivia tilaisuuksia
- Mukana myös uusia ja rohkeita kokeiluja (uima-allas tapaaminen)
- Myös vaikutukseltaan laajoja (PeeÄssän Kesä-Ässä)
- Työllisyyttä edistäviä palkintoja ja lahjoituksia (mm. ELY-keskus, Anakom)
- Kansallinen Työllisyysseminaari
Lisäksi maakuntaa kiertää Pop Up- palveluauto, jonka ideana on viedä työllisyysviikon
tavoitteita edistäviä palveluita erityisesti niihin kuntiin, joista palveluja on karsiutunut
- Alkuviikon kokemuksen perusteella haasteena on saada asiakkaita bussiin
Lisää työllisyysviikosta www.nuoretduuniin.fi/tyollisyysviikko
Megatärskyt 2017 osana Työllisyysviikkoa
Tavoitteena olla Suomen/ Itä-Suomen suurin rekrytointi- ja yrittäjyys sekä koulutus- ja
urapalvelumessu, jossa on kattavasti tarjontaa ja palveluita 10 000 messuvieraalle.
Megatärskyt järjestetään:
21.2.2017 Kuopiossa (Kuopio-halli), klo 12-15
22.2.2017 Iisalmessa (Liikuntahalli), klo 12-15, Iisalmessa Teknologiamessut osana
Megatärskyjä aamupäivällä klo 8:30-12:00
23.2.2017 Varkaudessa (Liikuntahalli), klo 12-15
Tärskyt on ryhmitelty neljään eri osastoon:
1) Rekrytointi
2) Yrittäjyyden edistäminen
3) Koulutus ja uraohjaus
4) Muut näytteilleasettajat esim. suuret yleishyödylliset järjestöt
Megatärskyt 2017 osana Työllisyysviikkoa
Tärskyille tavoitellaan/ on mukana
- 10 000 messukävijää (Kuopiossa 21.2. Kuopio-hallilla noin 7000 kävijää)
- 217 näytteilleasettajaa, joista noin 140 rekrytoivia työnantajia. Avoinna tuhansia
työpaikkoja.
- Tärskyt on suunnattu kaikkien toimialojen kaikenkokoisille työnantajille ja
työnhakijoille sekä koulutus- ja urapalveluita etsiville
- Pika- ja mikrotärskyt mahdollistavat myös yksin- ja mikroyrittäjille mielekkään tavan
etsiä työvoimaa yritykseen
- Työnhakijoille maksuton CV- klinikka-, valokuva ja videomahdollisuus tuunauksineen
- Juontaja Juha Jylhäsalmi
- Yrittäjyysosastolla vetonaulana Hydraulic Press Channel/ Lauri Vuohensilta ja
mukana myös hankekummi Sami Kapanen
Lisätietoa osoitteessa http://www.nuoretduuniin.fi/megatarskyt2017