HAETTAVAKSI JULISTETAAN Helsingin yliopiston käyttöön

HAETTAVAKSI JULISTETAAN
Helsingin yliopiston käyttöön lahjoitettu
MINERVASÄÄTIÖN MEDIX-PALKINTO BIOTIETEITÄ VARTEN 2017
Palkinto jaetaan 30. kerran ja palkintosumma on 20 000 €
Palkinto myönnetään vuosittain erinomaisesta suomalaisesta tieteellisestä tutkimuksesta,
joka on julkaistu yhdessä artikkelissa edellisen vuoden aikana (nyt v. 2016). Tutkimuksen
tulee olla biolääketieteen tai kliinisen lääketieteen alalta ja suoritettu kokonaan tai oleellisilta
osiltaan Suomessa. Yliopiston rehtori tai hänen edustajansa jakaa palkinnon syksyllä 2017,
tilaisuus ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Palkinnon jakotilaisuudessa palkinnon saaja
pitää esitelmän palkitun työn sisällöstä ja merkityksestä.
Ehdotukset palkittavasta työstä toimitetaan 2.5.17 mennessä asiantuntijatoimikunnan
puheenjohtajalle, professori Vesa Olkkoselle osoitteella [email protected]
Ehdotukseen tulee liittää julkaisusta sähköinen (PDF) versio ja mielellään lyhyt perustelu
(enintään 1 sivu). Julkaisulla voi olla yksi tai useampia tekijöitä; jälkimmäisessä
tapauksessa palkinto jaetaan tekijöille yhteisesti. Yleiskatsauksia ei oteta huomioon ja
nippuväitöskirjoista vain osajulkaisut. Tutkijoiden toivotaan lähettävän myös omia
artikkeleitaan ehdolle palkintoa varten.
SAMALLA JULISTETAAN HAETTAVAKSI
SELMA OCH MAJA-LISA SELANDERIN RAHASTON APURAHAT
HAMMASLÄÄKETIETEEN TUTKIMUKSEEN
Rahastosta jaetaan 3-5 apurahaa. Hakemus (kahtena kappaleena) toimitetaan 2.5.2017 klo
16.00 mennessä professori Vesa Olkkoselle osoitteella Minervasäätiö, Tukholmankatu 8,
00290 Helsinki.
Hakemusten tulee sisältää hakijan CV, julkaisuluettelo, ja korkeintaan 5 sivun mittainen
tutkimussuunnitelma. Jatko-opiskelijoiden kohdalla hakemukseen tulee sisällyttää myös 1-2
suositusta.