SOKLIN ASEMAKAAVA -kuulutus

SOKLIN ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN ASETTAMINEN JULKISESTI NÄHTÄVILLE
Kunnanhallitus asettaa Soklin asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 2.3.-3.4.2017 ajaksi.
Kaavakartta ja –selostus ovat nähtävillä kunnanvirastolla sekä kunnan nettisivuilla osoitteessa
www.savukoski.fi . Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta
ennen nähtävänä olon päättymistä. Kirjalliset lausunnot ja muistutukset on jätettävä viimeistään
3.4.2017 osoitettuna Savukosken kunnanhallitukselle, osoite Kauppakuja 2 A 1, 98800 Savukoski.
Lisätietoja antavat kaavakonsultti/Ramboll Finland Oy Juha Riihiranta 050 312 4770 ja
rakennusmestari/Savukosken kunta Jarmo Ahtinen 0400 213 633.
Savukosken kunnanhallitus
Kaavakartta
Selostus
Mielipiteet/lausunnot
Vastineet