Talousarvioesitys 2017 - reumatologinenyhdistys.fi

Suomen Reumatologinen Yhdistys
Toiminnanala A
VARSINAINEN TOIMINTA
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Muut kulut
Apurahat
Koulutus
Rekisteritoiminta
Kulut yhteensä
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.
VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksut
Kannatusjäsenmaksut
Vuosikokoustuotot
Kokoustuottoja
Näyttelymaksutuotot
Muu varainhankinta
Tuotot yhteensä
Kulut
Jäsenmaksut
Kotisivut
Vuosikokouskulut
Kokouskuluja
Matkakuluja
Pankkikulut
Kirjanpito
Postiukulut
Scand J Rheumatol
Muut kulut
Kulut yhteensä
VARAINHANKINTA YHT.
Tilinp. 2016
Talousarvio 2017
2015
‐8 500
‐10 434
‐8 796
‐5 000
‐2 000
‐30 000
‐45 500
‐4 548
‐1 763
‐8 330
0
‐16 745
‐16 745
‐17 126
‐17 126
10 000
16 000
11 000
11 000
90 000
19 900
157 900
9 978
27 280
25 300
3 120
114 868
2 600
183 146
10 756
14 000
10 393
10 682
90 719
0
136 550
‐1 900
‐3 500
‐38 000
‐40 000
‐11 000
‐650
‐5 000
‐150
‐27 000
‐3 000
‐130 200
‐1 671
‐3 422
‐109 848
‐8 133
‐11 273
‐591
‐4 528
‐166
0
‐5 320
‐144 952
‐1 899
‐2 678
‐36 698
‐33 822
‐10 984
‐482
‐2 144
‐28
‐13 516
‐666
‐102 917
‐45 500
27 600
SIJOITUSTOIMINTA
Korkotuotot
1200
1 087
‐83
SATUNNAISET ERÄT
0
0
648
TILIKAUDEN TULOS
‐16 700
22 405
23 131