pdf 303911 Riikinneva - Pohjois

Hakemusnumero: 303911
Hankkeen nimi: Riikinnevan sortti-asema ja murska
1 (2)
Valintaesitys
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Hankkeen julkinen nimi
Riikinnevan sortti-asema ja murska
Hakemusnumero
Kokouksen päivämäärä
303911
Saapumispäivämäärä
Diaarinumero
17.2.2017
EURA 2014/5025/09 02 01 01/2017/PSL
Käsittelijä
Viranomainen
Juha Minkkinen
Pohjois-Savon liitto
Hakijan virallinen nimi
Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä
Toimintalinja
2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite
3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Tukimuoto
Alkamispäivämäärä
Päättymispäivämäärä
1.4.2017
31.3.2018
Hankkeen sisältö
Riikinnevan jätelaitos ja sen omistama alue ovat olleet tähän saakka perinteinen kaatopaikka. Tosin alueella on ollut
erityiskaatopaikan luvat vaarallisten aineiden käsittelyn osalta. Jätelain muutokset vuoden 2016 alusta aiheuttavat
jätelaitoksille muutoksen, koska jätteiden penkkaan sijoittaminen ei ole enää luvallista. Tästä syystä aluetta ja yhtiön
toimintaa on ryhdytty kehittämään vastaamaan tulevaisuuden toimintaedellytykisä.
Riikinnevan alueelle on tehty merkittävä investointipäätös Riikinvoima Oy:n jätteenpolttolaitoksen sijoittumisesta. Yhtiö
on itäisen ja keskisen Suomen jäteyhtiöiden ja Varkauden Aluelämpö Oy:n omistama tuotantolaitos. Alueelle on tehty
Pohjois-Savon liiton rahoittamana mittava perustamiselvitys ja rakentamishanke on saanut Pohjois-Savon ELYkeskuksen kehittämisrahoituksen. Laitoksen koeajot ovat käynnissä ja varsinaiseen tuotantoon se siirtyy 02/2017.
Eo. olevasta johtuen on Riikinnevan jätelaitosalueen edelleen kehittäminen välttämätöntä. Muutokset pakottavat
muuttamaan toimintatapoja ja katsomaan tulevaisuuden jätelaitoksen toimintaa aivan uudesta näkökulmasta. Ihmisten
suhtautuminen on ollut enemmän ja vähemmän sellaista, pois silmistä on myös pois mielestä ja jätelaitosta on pidetty
erilaisten tavaroiden " viimeisenä leposijana". Mutta näin ei ole enää, vaan jätelaitosten on kehitettävä toimintaansa ja
ne alkavat olla lisääntyvässä määrin erilaisten materiaalivirtojen keräily- ja kierrätyspaikkoja. Alueista alkaa entistä
voimakkaammin tulla erilaisten sivuvirtojen ja "jätteiden" hyödyntämistä osaavia materiaalikeskuksia ja
materiaalipankkeja.
Muutospaineet edellyttävät Riikinnevalle sortti-aseman ja murska-aseman perustamista.
Tulostettu 24.2.2017 11:24:14
EURA 2014 -järjestelmä
Hakemusnumero: 303911
Hankkeen nimi: Riikinnevan sortti-asema ja murska
ý
2 (2)
¨
Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle
Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle
¨
Hankkeen toiminta on valtakunnallista
Maakunnat
Pohjois-Savo
Seutukunnat
Varkauden
Kunnat
Leppävirta, Varkaus
Lisätietoja hakemuksesta
Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Kustannukset
1 Palkkakustannukset
2 Ostopalvelut
3 Kone- ja laiteinvestoinnit
4 Rakennukset ja maa-alueet
5 Muut kustannukset
6 Flat rate
Kustannukset yhteensä
7 Tulot
Yhteensä €
24 570
95 000
815 000
815 000
0
5 898
1 755 468
0
Rahoitus
1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus
2 Kuntien rahoitus
3 Muu julkinen rahoitus
4 Yksityinen rahoitus
Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
996 874
758 594
0
0
56,8
43,2
0
0
100
Nettokustannukset yhteensä
1 755 468
Rahoitus yhteensä
1 755 468
Kustannusarvio yhteensä
1 755 468
Rahoitussuunnitelma
yhteensä
1 755 468
Rahoittajan arvio hankkeesta
Rahoittajan esitys
Rahoittajan esitys
¨ Hakemus esitetään hyväksyttäväksi
¨ Hakemus esitetään hylättäväksi
Ratkaisun mahdolliset perustelut ja jatkotoimenpiteet
Tulostettu 24.2.2017 11:24:14
EURA 2014 -järjestelmä